GBA laat gemeenten koud

28 mei 2010

Het wetsontwerp Basisregistratie personen (BRP) biedt ‘onvoldoende mogelijkheden […] om bestaande knelpunten in de bijhouding van persoonsgegevens op te lossen en om de bevolkingsadministratie bij de tijd te brengen en te houden’, schrijven Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) in een advies. De BRP bestaat uit de GBA (die al een status als basisregistratie heeft) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI, in ontwikkeling). VNG en NVVB vrezen het invoeringstraject van deze ingrijpend gewijzigde nieuwe bevolkingsadministratie en verlangen een uitvoeringstoets. Ook wijzen ze erop dat volgens een afspraak met het Rijk vooraf moet worden bepaald ‘of er bestuurlijke overeenstemming is […], of de planning en invoeringsdatum duidelijk zijn, of de financiële gevolgen duidelijk zijn, of het opdrachtgeverschap is belegd, of er voldoende implementatieondersteuning voor uitvoerenden is voorzien en of de informatiekundige gevolgen duidelijk zijn’. Dat is niet gebeurd. De BRP is deel van een stelsel van basisregistraties, maar het wetsvoorstel verwijst nergens naar de Basisregistratie adressen en gebouwen, waar vanaf juli 2011 adresgegevens vandaan moeten komen. Ook plaatsonafhankelijke dienstverlening is onvoldoende uitgewerkt.

Zulke dienstverlening (paspoort regelen in een andere dan de woongemeente) noemt Binnenlandse Zaken steevast als belangrijk doel van de vernieuwing. Die was onlangs ook onderwerp van een gateway review. “De modernisering van de gemeentelijke basisadministratie kan rekenen op een succesvolle uitvoering”, aldus het ministerie in een bericht daarover, waarin het ook vermeldt dat het reviewteam op ‘een aantal – op zich bekende – risico’s’ wijst. Het reviewrapport zelf zegt niet dat het op succes kan rekenen, maar dat dit ‘verwacht mag worden’ en voegt eraan toe ‘dat de in deze review aangegeven risico’s voortdurend bewaakt moeten worden opdat die niet omslaan in grote problemen die de implementatie bedreigen’.

Zo’n risico is dat ‘nog veel onduidelijkheid heerst en weinig bestuurlijke notie bij gemeenten over wat er hun met het mGBA te wachten staat’. De afstand tussen Den Haag en gemeenten is groot. De modernisering heeft lokaal een lage prioriteit. Dat kan een ‘bedreiging voor de implementatie’ worden. Opnieuw klinkt een roep om krachtiger regie. Het imago van het programma heeft deuken opgelopen. Er is ‘de nodige scepsis over de leverings-betrouwbaarheid’. Het reviewteam ‘acht het herwinnen van vertrouwen cruciaal voor het welslagen’. Ook zijn kosten en baten voor gemeenten onduidelijk. Een businesscase heeft door wijziging van de opzet van de nieuwe GBA zijn geldigheid verloren. Die wijziging houdt in dat het Burgerzaken-kernsysteem (BZK-K), waarmee gemeenten de GBA bijhouden, centraal wordt (met voor gemeenten die dat willen een lokale kopie). Dat centrale BZS-K komt naast een al centraal aanwezig verstrekkingensysteem (GBA-V). Het reviewrapport wijst erop dat gemeenten tussen 2012 en 2015 krachtig ondersteund moeten worden bij de invoering. Niet alleen tot gemeenten is de afstand groot, ook tot de huidige GBA-leveranciers. Er is een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Intussen zijn ‘de ervaring en ontwikkelkracht van de leveranciers van groot belang’.

Vorige week is de inschrijving gesloten in de aanbestedingsprocedure, die een raamcontract moet opleveren met acht leveranciers, die BZS-K bouwen en GBA-V doorontwikkelen. Er kwamen elf offertes binnen, van Atos, Capgemini, Everest, InfoSupport, Inter Access, Lost Lemon, Ordina, OV Software, Sogeti en van de combinaties Betenschot/Cosmos Manifesto en Ockham Groep/Procura.

PinkRoccade (211 GBA-klanten) ontbreekt in het rijtje, maar is onderaannemer van Everest. Beide zijn onderdeel van Total Specific Solutions. PinkRoccade maakt pakketsoftware. Daarom vindt directeur Harrie Gooskens het ‘geen interessant project voor ons’. Maar hij vindt het ‘wel belangrijk om erbij te zijn’. Prioriteit geeft hij aan het ontwikkelen van ‘aan-vullende modulen’ die van BZS-K een compleet Burgerzakensysteem maken.

Schaarse expertise inzetten voor die modules is voor Centric (205 gemeenten) reden om helemaal niet met de aanbesteding mee te doen. Algemeen directeur Karim Henkens: “Ik durf te stellen dat wij de meeste expertise hebben. Dan nog gaat het om maar zes mensen. Die kunnen we niet missen.” Directielid Noor Ferket wijst erop dat het programma meer transparantie en openheid betracht. Als straks koppelvlakken van BZS-K gespecificeerd zijn, kan Centric er modules tegenaan programmeren. Het bedrijf praat wel mee in een referentiegroep. Centric blijft de GBA-plannen geen verbetering vinden. Naast GBA-V (met een kopie van alle bevolkingsgegevens) en een centrale en lokale versie van BZS-K zal volgens Henkens nog een lokale database nodig zijn om het functioneren van de modules annex de continuïteit van de Burgerzaken-dienstverlening te garanderen. Hoe de beloofde kostenbesparing kan worden gerealiseerd, is hem een raadsel.

Procura, de kleinste GBA-leverancier (veertien gemeenten), schreef in met een partner. Directeur Gert Hoff: “Ockham heeft veel ervaring met highvolume- en highperformancesystemen en richt zich op BZS-K, wij op aanvullende modulen.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!