Management

Zakelijke software

Gartner: 'Nederland in de greep van conservatisme'

12 november 2014
"Het lijkt te duiden op een zeker conservatisme." Die conclusie trok de Nederlandse Gartner-analist Gregor Petri uit een analyse van onderzoeksresultaten die Gartner wereldwijd verzameld heeft.

Petri drukte zich nog voorzichtig uit. De titel van de sessie waarop de analyse van de houding Nederlandse CIO's ten opzichte van ontwikkelingen in IT werd gepresenteerd, was een stuk alarmerender van toon. 'Doe maar normaal, dan doe je al digitaal genoeg', heette die, met als ondertitel: 'over de fundamentele onderschatting van de oerend hard voortschrijdende digitale veranderingen'.

Petri's collega André van der Riet opende de sessie zelfs door een parallel te trekken met het dappere dorp waar de Galliërs onder aanvoering van Asterix en Obelix volgens hedendaagse geschiedschrijvers Uderzo en Goscinny vlak voor het begin van onze jaartelling weerstand boden aan de moderne tijden. Van Riet deed dat met een vraagteken, dat wel. Maar dat vraagteken neemt niet weg dat vervolgens een aantal constateringen werd gepresenteerd die te denken geven.

Nederland niet zo bezig met mobiele platforms

Meest opmerkelijke conclusie is wellicht, dat Nederlandse bedrijven en organisaties niet zo bezig zijn met mobiele platformen. In de rest van de wereld denkt 26 procent in de eerste plaats aan mobiele platformen, als ze nieuwe diensten gaan ontwikkelen voor hun klanten dan wel burgers. Bij nog eens 36 procent komt dat als tweede platform in het vizier. In Nederland liggen die percentages op 6 en 39. Ofwel: waar het in de rest van de wereld voor 62 procent van de bedrijven normaal is om groot belang te hechten aan mobiele benaderbaarheid van hun dienst, geldt dat in Nederland voor maar 45 procent.

Niet zo alert op digitale risico's

Ook de reactie op de uitdagingen op beveiligingsgebied die ontstaan door digitalisering van de economie, is in Nederland minder doortastend dan in het buitenland. Zowel hier als elders denkt een klene 90 procent dat die digitalisering nieuwe types en hogere niveaus van risico oplevert. Maar dat dat betekent dat je organisatie in staat moet zijn om snel te reageren op nieuwe, onverwachte en onbekende dreigingen, daarvan is in Nederland 27 procent niet overtuigd. Wereldwijd is dat 17 procent. De vraag of er genoeg wordt geïnvesteerd in het afweren van nieuwe dreigingen, beantwoordt 56 procent van de Nederlandse respondenten bevestigend; wereldwijd is dat 69 procent.

Minder bezig met de mogelijkheden van Big Data

In Nederland lijkt men ook minder bezig met hedendaagse vormen van informatie-analyse. De stelling dat nieuwe types informatie, zoals die uit sociale media of multimedia, voor hun organisatie aan belang wint ten opzichte van de gestructureerde bronnen van informatie die de organisatie genereert, werd in Nederland door 47 procent onderschreven; wereldwijd stelt 65 procent belang in de nieuwe informatiebronnen. De stelling dat passieve analyse van data minder nieuwe inzichten en meerwaarde zal genereren dan het actief experimenteren op basis van beschikbare data, onderschreef wereldwijd 80 procent van de respondenten. In Nederland was dat 65 procent.

CIO geen voortrekker

Nederlandse CIO's denken ook niet dat hen een leiderschapsrol zal worden toebedeeld bij digitale innovatie. Bij een van de vragen werd de CIO's gevraagd aan wie CEO's de verantwoordelijk zullen toekennen voor digitale innovatie. Daartoe moesten de CIO's 100 punten verdelen over verschillende disciplines. De Nederlandse CIO's kenden zichzelf gemiddeld 37 punten toe. Daarmee blijven ze duidelijk achter op het wereldwijde gemiddelde van 47. In de Verenigde Staten kennen de CIO's zichzelf gemiddeld zelfs 54 punten toe.

Natuurlijk kun je discussiëren over de betekenis van de geconstateerde verschillen, gaven de Gartner-analisten ter sessie toe. Wellicht ontstaat een deel ook door verschillen in de samenstelling van de groepen respondenten in de deelnemende landen. Maar per saldo is de conclusie toch, dat in Nederland een conservatievere houding heerst ten opzichte van de digitale economie dan elders in de wereld. 

Verandering lijkt aangewezen

Is dat erg? Of is dat prijzenswaardige Hollandse nuchterheid in het licht van opgeklopte leveranciersverhalen? Voor de aanwezige Nederlanders bij deze sessie op de ITxpo was dat geen vraag. Na iedere constatering vroeg Gartner hen een reactie te geven, met een keuze uit drie. In drie van de vier gevallen meende de overgrote meerderheid, dat het de hoogste tijd was om ook in Nederland vooruit te gaan kijken. Alleen bij de constatering dat de CIO zich in Nederland niet als voortrekker ziet, lag het oordeel wat genuanceerder. Daar kozen de aanwezigen iets vaker voor de stelling dat dit verklaard wordt doordat Nederlanders teamspelers zijn dan voor het oordeel dat Nederland een historische kans laat liggen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.