Innovatie & Strategie

Zakelijke software
Microsoft Office 97

Freiburg klaar met OpenOffice, terug naar MS Office

Een bekende OpenOffice-gebruiker komt terug op zijn open source-overstap en kiest weer voor Microsoft.

© Microsoft
21 november 2012

Een bekende OpenOffice-gebruiker komt terug op zijn open source-overstap en kiest weer voor Microsoft.

De Duitse stad Freiburg, die sinds 2007 gebruik maakte van de open-sourcekantoorapplicatie OpenOffice, gaat terug naar Microsoft Office. Grote bottleneck is de gebrekkige bestandsuitwisseling met burgers en andere overheidsdiensten, die niet van OpenOffice gebruik maken.

De gemeenteraad van de Zuid-Duitse universiteitsstad Freiburg besloot na vijf jaar een einde te maken aan het gebruik van OpenOffice binnen het gemeenteapparaat. De fracties van SPD, CDU en de ongebonden stemmers in de raad waren voor een migratie terug naar Microsoft Office. 25 gemeenteraadsleden stemden voor, 20 waren tegen en twee gemeenteraadsleden onthielden zich van stemming.

Freiburg nam in 2007 een strategie voor open standaarden aan. Het Open Document Format (ODF) werd vanaf dat moment het standaard bestandsformaat. In de praktijk kwam de strategie echter neer op het naast elkaar gebruiken van zowel OpenOffice als Microsoft Office, omdat andere overheidsdiensten en externe krachten niet met ODF werken, wat problemen in de bestandsuitwisseling gaf.

De klachten over OpenOffice bleven aanhouden en het parallelle gebruik van OpenOffice en MS Office was onhandig voor gebruikers en de IT-afdeling van de gemeente.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.