Loopbaan

Carriere
Fontys ICT Innovation Lab

Fontys Hogeschool ICT zet bedrijfsleven in op onderwijsvloer

Het bedrijfsleven en onderwijs in Brabant slaan de handen ineen binnen het samenwerkingsverband SPARC.

24 oktober 2019

Het bedrijfsleven en onderwijs in Brabant slaan de handen ineen binnen het samenwerkingsverband SPARC.

Fontys Hogeschool ICT (FHICT) heeft een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven in de regio geïnitieerd om de innovatiekracht van bedrijven te vergroten. Onder andere PSV en Sligro Food Group hebben zich aangesloten bij het Sharing Platform for Applied Research Cooperation (SPARC).

SPARC heeft als doel om ICT gerelateerde innovaties in de regio te initiëren en te versnellen. Bedrijven in de Brainport en Midpoint Regio in Brabant kunnen lid worden van SPARC. Samen met studenten en medewerkers van FHICT nemen zij plaats in onderzoekteams in het Fontys ICT InnovationLab.

Leren in realistische context

“Wij werken vanuit Fontys ICT al meer dan tien jaar met partners in education, bedrijven die betrokken zijn bij het onderwijs. Dat is heel belangrijk omdat wij een beroepsopleiding zijn. Maar we zagen dat er veel meer mogelijk was in de samenwerking en hebben bekeken hoe wij deze bedrijven nog meer konden betrekken. Door SPARC nemen zij echt plaats op onze onderwijsvloer. De bedrijven werken wekelijks intensief samen met lectoren en derde en vierdejaars studenten aan vraagstukken die binnen hun bedrijven spelen. Daardoor kunnen bedrijven kennis maken met potentiële werknemers en leren studenten binnen een realistische context”, legt programmamanager van het Fontys ICT InnovationLab Suzanne van Kuijk uit.

De bedrijven werken samen in een coöperatie, een vereniging van zelfstandige bedrijven. De leden, die zich hebben aangesloten bij SPARC, leveren per schooljaar drie onderzoeksvragen aan, die binnen een onderwijscontext als toegepast onderzoek worden uitgevoerd. Groepen studenten laten samen met docenten en medewerkers van het bedrijf hun kennis los op deze stellingen. In ruil daarvoor dragen de leden van SPARC bij aan het door SPARC beheerde Innovatiefonds van waaruit onderzoeksprojecten gefinancierd worden. De wederzijdse kennisinbreng, -creatie en -circulatie binnen het Lab moet uiteindelijk leiden tot ict-innovatie.

Cofinancieringsconstructie

Van Kuijk: “De bedrijven werken samen binnen de coöperatie om ook grotere vraagstukken te kunnen adresseren zoals over ethiek, data of AI. Doordat er met het innovatiefonds een cofinancieringsconstructie is gekoppeld aan de samenwerking, kunnen wij ook gezamenlijk onderzoekssubsidies aanvragen waar vaak een investering vanuit het bedrijfsleven voor wordt gevraagd. De contributiegelden van de leden gaan hier namelijk naar toe. Hiermee kunnen wij de slagkracht van deze samenwerking nog verder vergroten.”

De leden van SPARC werken met studenten en lectoren op het Fontys ICT InnovationLab. Dit lab beslaat 4.000 m2 en is gevestigd in de voormalige Philipsgebouwen op het terrein. Naast PSV en Sligro Food Group zijn We are you, Atos, Datastreams.io, HLB Van Daal, Here Technologies, Ctouch, Simac, Hendrix Genetics, TU/e, GAC Business Solutions, Vion Food Group en IT Workz inmiddels officieel lid van SPARC. Managing director Alex Otten van We are you is voorzitter van SPARC.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.