Loopbaan

Carriere
studeren

FNV ICT wil opleidingsfonds om ICT'ers up-to-date te houden

12 mei 2016
Vakbond FNV wil dat de ICT-bedrijven in Nederland zich gezamenlijk gaan inspannen om iets te doen tegen de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt voor ICT-ers.

FNV ICT pleit voor een opleidingsfonds waaraan zowel werkgevers en werknemers financieel bijdragen. Vanuit een dergelijk fonds kan passender worden geanticipeerd op de bewegingen van de arbeidsmarkt. "De ICT-sector zou erbij gebaat zijn om gezamenlijk met ons een opleidingsfonds op te richten. Dit had de structurele mismatch op de arbeidsmarkt deels kunnen voorkomen", stelt Bob Bolte van FNV ICT. Uit recente cijfers van het UWV blijkt dat vooral in de ICT het aandeel (zeer) moeilijk vervulbare vacatures veel hoger dan gemiddeld uitvalt. Terwijl er tegelijkertijd bijna 7000 ICT’ers in de WW zitten, waarvan meer dan de helft 50 jaar of ouder is. Het zou helemaal mooi zijn als op termijn ook zzp’ers van dit fonds gebruik zouden kunnen maken', contateert Bolte.

Sectorale aanpak ontbreekt

FNV ICT constateert dat er in de ICT-sector geen sprake is van een integraal en gestructureerd arbeidsmarktbeleid. Bolte: 'Liever beconcurreren de werkgevers elkaar dan dat ze gezamenlijk willen nadenken over hoe de markt er over 5 of 10 jaar uitziet en welke vakmensen er dan nodig zijn. Ik vind het een gemiste kans: de sector groeit over de hele linie en het opleidingsniveau is hoog. Al met al een gunstige uitgangspositie om te komen tot een constructief beleid.'

Huidige tekorten waren voorspeld

Binnen de ICT wordt wel degelijk door werkgevers en werknemers geïnvesteerd in training en opleiding. Bolte: "Er sprake is van een leercultuur, maar de nadruk ligt te veel op functiegerichte scholing. Er wordt te weinig gekeken naar de vraag en het aanbod op de middellange termijn. Kenners van de branche voorzagen de huidige tekorten maar met deze kennis is niets gedaan". 

 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.