Loopbaan

Carriere

Ex-ABN AMRO’ers (terug) naar de bank

7 september 2012

ABN AMRO heeft al sinds 2005 een uitbestedingscontract met IBM. In 2010, na de fusie met Fortis, kwam daar de IT-infrastructuur en dataverwerking van Fortis bij. Met de vakbonden sloot ABN AMRO destijds een sociaal plan voor de 350 IT’ers die van werkgever moesten veranderen. Daarin kregen medewerkers het recht na twee jaar terug te keren naar de bank.

De termijn om een verzoek tot terugkeer in te dienen, verstreek op 1 augustus jongstleden. Maar liefst 170 IT’ers blijken zo’n verzoek te hebben ingediend. 152 daarvan werken momenteel bij IBM, 17 bij KPN Corporate Market (voorheen Getronics) en 1 bij Verizon.

Enorme uitdaging voor ABN AMRO

De bank zegt de massale terugkeer niet voorzien te hebben en noemt het een ‘enorme uitdaging’ om iedereen weer aan het werk te krijgen. “Wij bevinden ons middenin een grote reorganisatie [vóór 2014 komen 2350 arbeidsplaatsen te vervallen – red.] en er zijn weinig interne IT-vacatures, net als bij de meeste andere banken. Dus het wordt een lastige klus”, reageert woordvoerder Ariën Bikker. Hij benadrukt dat ABN AMRO zich voor alle 170 IT-professionals maximaal in zal spannen om passend werk te vinden.

Volgens belangenbehartiger Erwin Rog van vakbond De Unie gaan de terugkeerders een onzekere toekomst tegemoet, ondanks het feit dat de bank zich wil houden aan de afspraken die twee jaar terug zijn gemaakt. “ABN AMRO heeft zeker geen werk voor zoveel IT’ers. Ik heb begrepen dat slechts enkele terugkeerders mee kunnen draaien op IT-projecten. Ook hebben enkelen van hen gehoord dat ze in aanmerking komen voor een omscholingstraject. De rest wordt feitelijk bankzitter.”

IBM heeft geen verklaring

Rest de vraag, waarom zoveel ex-bankmedewerkers – volgens Rog gaat het om bijna alle ex-ABN AMRO’ers die er nog zitten – het niet naar hun zin hebben bij IBM. Op die vraag wil IBM niet ingaan. De woordvoerder beperkt zich tot de mededeling dat de vertrouwensrelatie tussen IBM en de klant impliceert dat IBM niet publiekelijk reageert op zaken die met de klant zijn afgesproken. “Ten aanzien van outsourcingcontracten gelooft IBM dat personeel, dat als gevolg van een outsourcingcontract bij IBM binnenkomt, de mogelijkheid heeft hun carrière verder te ontwikkelen over de volle breedte van IBM’s portfolio”, voegt hij eraan toe.

Vragen zoals of IBM verrast is door het hoge aantal terugkeerders, welke verklaring IBM ervoor ziet, of het wel vaker voorkomt dat zoveel via een outsourcingscontract binnengekomen medewerkers IBM de rug toekeren, en wat IBM eventueel heeft gedaan om de trend te keren, blijven onbeantwoord.

Onzekerheid troef

Belangenbehartiger Rog denkt dat veel betrokkenen niet geloven in het carrièreperspectief bij IBM. “Het rommelt bij IBM en er wordt veel IT-werk verplaatst naar lagelonenlanden. Ik heb begrepen dat de helft van het werk al uit Nederland is verdwenen.”

Ook bij KPN Corporate Market loopt momenteel een herstructurering die uiteindelijk 2000 tot 2500 arbeidsplaatsen gaat kosten. In dat licht is het niet zo verwonderlijk dat de ex-ABN AMRO-medewerkers nog liever bankzitter worden bij de bank.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!