Development

Software-ontwikkeling
Europese Commissie

Europese Commissie maakt eigen software open source

Nieuwe regels maken delen broncode gemakkelijker.

© Europa
10 december 2021

Nieuwe regels maken delen broncode gemakkelijker.

De Europese Commissie heeft nieuwe regels vastgesteld waarmee het gemakkelijker wordt om de broncode van de software die zij bezitten open source te maken. De nieuwe regels moeten de transparantie vergroten en de Commissie - evenals burgers, bedrijven en overheidsdiensten in Europa - helpen om te profiteren van de ontwikkeling van opensourcesoftware.

De Europese Commissie heeft al honderden softwareprojecten open source gemaakt. Nieuwe regels moeten er echter voor zorgen dat de broncode van de Commissie veel sneller en met minder papierwerk gepubliceerd kunnen worden, aldus de Commissie in een aankondiging. Zo is er geen besluit van de Commissie meer nodig om software te verspreiden in het kader van een opensourcelicentie. Ook mogen softwareontwikkelaars van de Europese Commissie voortaan bijdragen aan opensourceprojecten met verbeteringen die zij in het kader van hun werkzaamheden hebben ontwikkeld.

De Commissie wil software open source toegankelijk maken wanneer er potentiële voordelen zijn voor burgers, bedrijven of overheden. Onder meer LEOS (Legislation Editing Open Software) wordt binnenkort open source gemaakt. Deze software wordt gebruikt om wetteksten op te stellen. Daarnaast wordt voor alle software die voor de vaststelling van de nieuwe regels is ontwikkeld geleidelijk nagegaan of deze waarde kan opleveren buiten de Commissie.

“De Commissie wil het goede voorbeeld geven voor de digitale transitie in Europa. Het aanbieden van haar software in opensource zal aanzienlijke waarde opleveren voor bedrijven, start-ups, innovatoren, burgers en overheden. Dit besluit zal ook innovatie helpen stimuleren, waarbij wordt voortgebouwd op openbaar toegankelijke Commissiecodes", zegt Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. 

Eén register

Alle software die open source beschikbaar wordt gesteld, komt in een enkel register. Op die manier moet de toegang en het hergebruik vergemakkelijkt worden. " Vóór de vrijgave ervan wordt elke software gecontroleerd om veiligheids- of vertrouwelijkheidsgerelateerde risico's, gegevensbeschermingskwesties of inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten van derden te vermijden", aldus de Commissie. 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.