Innovatie & Strategie

Branche
EU-vlag

EU-wetgeving tegen valse concurrentie China stap dichterbij

Europese wetgeving in voorbereiding ter inperking van bedrijven en overnames die staatssteun genieten, zoals in China.

17 juni 2020

Europese wetgeving in voorbereiding ter inperking van bedrijven en overnames die staatssteun genieten, zoals in China.

De Europese Commissie overweegt Europese wetgeving in te voeren om concurrentievervalsing door bedrijven buiten de EU, bijvoorbeeld Chinese staatsbedrijven, tegen te gaan. In een zogenoemd Witboek stelt de commissie voor zich te richten op buitenlandse bedrijven die met steun van hun regering actief zijn in de EU. En daarnaast ook op (gedeeltelijke) overnames van een Europees bedrijf door buitenlandse, door de staat gesubsidieerde investeerders. Tot eind september gaat de commissie de lidstaten en andere betrokkenen over de kwestie raadplegen ter voorbereiding van wetsvoorstellen.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging): "De Europese economie is open en nauw verbonden met de rest van de wereld. Om dat zo te houden moeten we waakzaam blijven. Daarom hebben we de juiste instrumenten nodig om ervoor te zorgen dat buitenlandse subsidies niet onze markt verstoren, net als we dat doen met nationale subsidies. Dit document lanceert een belangrijke discussie."

Modernere mededingingsregels

Den Haag is groot voorstander van modernisering van de mededingingsregels om een gelijk speelveld te garanderen, ook voor Chinese of andere door de staat gesteunde ondernemingen van buiten de EU. In december werd daarom een serie voorstellen bij de commissie neergelegd, die Vestager met openlijke lof verwelkomde. Volgens diplomaten is Nederland blij met het initiatief van het dagelijks EU-bestuur.

Buitenlandse investeringen kunnen de concurrentie op de interne markt verstoren, terwijl Europese bedrijven wel aan allerlei Europese concurrentieregels zijn gebonden. Nieuwe wetgeving vanaf oktober rond buitenlandse directe investeringen dekt alleen strategische sectoren, zoals havens of energievoorzieningen, die de veiligheid van een land betreffen. De commissie constateert een groeiend aantal gevallen waar buitenlandse steun "de acquisitie van EU-bedrijven mogelijk lijkt te hebben gemaakt". Ook lijkt het erop dat staatsbedrijven van buiten de EU bij openbare aanbestedingen dankzij subsidies betere prijzen kunnen aanbieden.

Mogelijk meldingsplicht

Nederland zou willen dat de commissie bij vermoedens van "marktverstorend gedrag" de boeken van een bedrijf kan inzien en het desgewenst kan opdragen de Europese activiteiten te beperken of verbieden. De commissie denkt aan het instellen van een meldingsplicht voor staatsbedrijven van een niet-EU-land bij investeringen in een Europees bedrijf.

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
1
Reacties
Bop 29 juni 2020 16:27

Oei, 'Witboek'.
Kan niet meer.

Overigens wel goed om de valse praktijken van China aan te pakken.
Hun (5G)-spionage-apparatuur buiten houden!

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.