Management

Zakelijke software
Vrachtwagen

ERP versus 'best of breed' in de logistiek

Gespecialiseerde toepassingen bieden logistieke bedrijven vaak voordelen. Maar rechtvaardigt dat ook de investering?

© CC BY 2.0 - Flickr.com,  born1945
2 mei 2017

Gespecialiseerde toepassingen bieden logistieke bedrijven vaak voordelen. Maar rechtvaardigt dat ook de investering?

ERP-systemen bieden een enorme rijkdom aan functionaliteit. Maar onderzoek wijst uit dat ERP-gebruikers minder tevreden zijn over de bruikbaarheid van hun systeem voor transportmanagement, douaneafhandeling en samenwerking met andere partijen in de supply chain. Gespecialiseerde software van leveranciers met expertise in supply-chainmanagement vormen een alternatief. Wat is nu de beste keuze, een ERP-systeem of toch gespecialiseerde software?

‘Enterprise resource planning (ERP) is een categorie bedrijfssoftware – doorgaans een pakket van geïntegreerde oplossingen – dis een bedrijf gebruikt om data over verschillende activiteiten te verzamelen, bewaren, beheren en interpreteren.’ Deze brede definitie op de Engelstalige Wikipedia geeft een goed idee wat ERP is: een manusje van alles. ERP-oplossingen hebben in de afgelopen jaren hun reikwijdte enorm verbreed en overstijgen de traditionele functies als financiën, administratie, management en personeelsbeheer.

 

Gebruikersonderzoek

De ontwikkelaars hebben ook functionaliteit op het gebied van supply chain toegevoegd, waardoor ERP-systemen steeds meer processen op dat vlak ondersteunen. Maar hoe zinvol is het om ERP-systemen daadwerkelijk voor internationale handel, logistiek en supply chain management te gebruiken? Het Duitse Trovarit weet het antwoord. Dit bedrijf uit Aachen heeft in een breed en langdurig onderzoek gepolst hoe tevreden gebruikers zijn met de prestaties van hun ERP-systemen. Die score vormt een goede indicator voor de prestaties van de systemen.

In zijn laatste onderzoek heeft Trovarit bijna 2400 gebruikers ondervraagd over een groot aantal criteria, en in het bijzonder over hun tevredenheid over 38 ‘logistieke’ ERP-systemen. Het resultaat: gebruikers zijn relatief tevreden als het over logistiek gaat. Hun ERP-oplossingen leveren wat ze nodig hebben: volledige ondersteuning van hun processen en integratie van de onderliggende informatiestromen.

Wat de studie echter ook laat zien, is dat gebruikers kritischer van toon zijn over enkele specifieke logistieke aandachtspunten en dat de gebruikers met logistieke toepassingen in het algemeen minder enthousiast zijn dan hun collega’s die het systeem gebruiken voor andere doeleinden.

Dr. Karsten Sontow, CEO van Trovarit AG, noemt als reden dat ERP-systemen met wat meer geavanceerde logistieke functionaliteit veel complexer zijn dan systemen die alleen maar zijn gericht op de afhandeling van logistieke processen. Om alle uiteenlopende logistieke processen af te dekken is een technisch erg ingewikkeld systeem nodig. Als een systeem daarentegen meer flexibiliteit biedt, verschuift die complexiteit naar de implementatiefase. Dat leidt weer tot gemiste deadlines en overschrijdingen van budgetten.

Ruimte voor verbetering

De complexiteit van ERP-systemen is één van de redenen dat het dagelijkse gebruik ervan zo uitdagend is. “De gebruiksvriendelijkheid van ERP-systemen voor logistieke processen wordt vaak bekritiseerd door de ondervraagde gebruikers. Intensieve gebruikers hebben meestal geen problemen, wel de gebruikers die sporadisch van het systeem gebruik maken”, stelt Sontow. De gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk aandachtspunt, aangezien die een grote impact heeft op het gebruik van het ERP-systeem en dus ook op de efficiëntie.

Toegang via mobiele apparaten is eveneens een zwak punt van ERP-systemen. “Alles wat nu op de markt beschikbaar is, krijgt slechte reviews”, aldus Sontow. “Mobiele apparaten zijn in de logistiek vandaag de dag onmisbaar – denk aan orderpicking, verzending, goederenontvangst – maar de systemen scoren erg laag.”

Zwak in transport en douane

ERP-systemen scoren ook slecht op andere functiegebieden. Een voorbeeld betreft de ondersteuning van internationale handelsprocessen, zoals het afhandelen van douaneprocessen. Dergelijke processen leunen sterk op internationale wet- en regelgeving. “Voor ERP-leveranciers is het niet zinvol om hun systemen continu te updaten als zich wijzigingen op dat gebied voordoen”, zegt Sontow. Een ander punt waarop ERP-systemen traditioneel niet sterk zijn, is transportmanagement en optimalisatie. “Veel ERP-systemen lopen op dit terrein tegen hun grenzen aan – bijvoorbeeld het optimaliseren van processen op basis van ingevoerde data”, zegt Sontow.

Nog een zwak punt is de ondersteuning van de samenwerking met partners in de supply chain die de bedrijfsgrenzen overstijgen. Omdat ERP-systemen vaak niet over alle benodigde informatie beschikken, moet data uit verschillende ERP-systemen worden verzameld en geaggregeerd. Er zijn leveranciers die hiervoor oplossingen bieden, maar dat zijn vaak aparte, stand-alone systemen die met de ERP-systemen moeten worden gekoppeld. Niettemin lijkt dit een bruikbare methode om informatie te delen met partners zoals leveranciers, vervoerders en klanten. Externe partners direct toegang bieden tot  ERP-systemen, ligt namelijk erg gevoelig. ERP-systemen bevatten immers ook data die niet bedoeld zijn om te delen.

Is best-of-breed een alternatief?

Transport management, afhandeling van douaneprocessen en samenwerking in de supply chain zijn specifieke aandachtsgebieden waarvoor gespecialiseerde software leveranciers oplossingen hebben ontwikkeld. Die oplossingen vormen een alternatief voor het ondersteunen van deze processen binnen ERP-systemen. En ze winnen terrein, ondanks de almaar uitdijende functionaliteit van ERP-leveranciers.

Dat is in ieder geval de opvatting die Steve Banker, directeur supply chain solutions van ARC Advisory Group, aangeeft in het magazine Logistics Management. Maar, zegt hij, het wordt steeds belangrijker voor leveranciers om een geïntegreerd supply chain platform te bieden in plaats van een verzameling stand-alone oplossingen. Of je nu een ERP-leverancier of een best-of-breed-leverancier bent, het beste is om oplossingen te bieden voor zowel warehouse- en transportmanagement als andere supply-chainoplossingen.

Voordelen ERP en best-of-breed

Maar wat zijn de voordelen van best-of-breed-oplossingen? En op welke punten scoren ERP-systemen beter? Onderstaand tabel biedt een overzicht vanuit het perspectief van de leveranciers van dergelijke oplossingen.

ERP versues best of breed in de logistiek

 

Hoe moeten bedrijven nu het juiste IT-systeem vinden? Wat zijn de aandachtspunten bij het selecteren van de juiste IT-strategie in de supply chain? Het Trovarit-ondezoek noemt vier factoren die van belang zijn bij de keuze van een ERP-systeem. Die vier factoren helpen ook bij de keuze tussen een ERP- of best-of-breed-systeem.

Factor 1: Functionaliteit

Functionaliteit speelt een doorslaggevende rol in het besluit om bepaalde software wel of niet te selecteren. “Beslissers onderzoeken zorgvuldig wat de software kan en in hoeverre die de processen op de gewenste wijze kan ondersteunen”, zegt Sontow. Een vuistregel: hoe complexer de logistieke eisen, hoe belangrijker om te checken of een ERP-systeem wel echt de gevraagde ondersteuning biedt.

Factor 2: Systeem architectuur

De op-een-na belangrijkste factor is de flexibiliteit in de architectuur van het systeem. Dit onderwerp wint aan belang voor iedereen die de complexiteit van zijn eigen processen nauwgezet wil beperken. Service-oriented architecture (SOA) biedt op dit punt voordelen. SOA ondersteunt netwerken van losjes samenhangende bedrijfsprocessen en biedt toegang tot bedrijfsbrede en bedrijfsoverstijgende shared services. Het resultaat is een veel grotere flexibiliteit en stabiliteit.

Factor 3: Expertise

De expertise van de leverancier is een andere belangrijke factor voor de aankoop beslissing. “Technologie zonder expertise werkt niet”, zegt Sontow. Het is echter niet altijd gemakkelijk om te achterhalen of een leverancier wel of geen expert is. Een optie is om de leverancier te vragen hoe het systeem wordt geïnstalleerd en om referenties expliciet te vragen naar de expertise van de leverancier.

Factor 4: Relevantie binnen het bedrijf

De keuze tussen ERP en gespecialieerde software hangt voor een belangrijk deel af van de rol die internationale handel, logistiek en supply chain management binnen het bedrijf spelen. Is het een concurrerende of onderscheidende factor? Zo ja, dan is het belang van een krachtige IT-oplossing veel groter.

Maar hoe ziet zo’n oplossing er dan uit? Een onderzoek van onderzoeksbureau Gartner uit 2013 had een interessante uitkomst: verladers vertrouwen hoofdzakelijk op hun ERP-systeem voor het managen van hun supply chain zolang het ERP-systeem aan de basiseisen voldoet. Maar het onderzoek liet grote verschillen zien tussen bedrijven die zichzelf als ‘beneden gemiddeld’ beschouwen en bedrijven die zichzelf zijn als koploper. Een veel groter aandeel van de koplopers vertrouwde op gespecialiseerde oplossingen. Een mogelijke conclusie die hieruit volgt: hoe belangrijker supply chain management voor het bedrijf is en hoe beter een bedrijf op dat vlak wil presteren, hoe meer het vertrouwd op gespecialiseerde software.

Korte test: ERP of best-of-breed software?

ERP of best-of-breed software? Wat is de juiste strategie voor uw supply chain? De volgende tien stellingen geven een indicatie van welke keuze het beste is voor uw bedrijf. Bedrijven die het eens zijn met de meeste stellingen hebben wellicht baat bij een ERP-oplossing. Als de meeste stellingen niet opgaan, lijkt een gespecialiseerde softwarestrategie de beste optie.

Kiezen tussen ERP en best of breed in de logistiek

Bron: AEB Nederland

 

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
1
Reacties
P. Meijs 21 november 2017 14:50

Goed artikel; geeft duidelijk de argumenten & overwegingen voor beide kanten

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.