Engelse overheid negeert lobby Microsoft, kiest voor ODF

23 juli 2014
De Engelse regering heeft, tegen de zin van Microsoft, het Open Document Format tot standaard verheven voor de Engelse overheid.

De dagen van felle strijd tussen Microsoft en de voorstanders van het open bestandsformaat ODF liggen al weer geruime tijd achter ons. Microsoft was, en is, voorstander van gebruik van zijn eigen OpenXML-bestandsindeling. Die voorkeur heeft veel te maken met de mogelijkheden die dat biedt in combinatie met zijn bedrijfstoepassingen.

Het slaagde er destijds in van OpenXML een ISO-standaard van te maken, maar daarmee is het volgens critici nog geen open bestandsformaat: Microsoft bepaalt uiteindelijk hoe de standaard eruit ziet en hoe die wijzigt ... of andere partijen daar nu blij mee zijn of niet. Die discussie dwong Microsoft uiteindelijk om ODF te ondersteunen in zijn Office-applicaties. Maar uiteindelijk bleken de praktische consequenties gering. OpenXML werd de facto een standaard, simpelweg omdat dat bij het opslaan van bestanden in de Office-applicaties de eerst aangeboden keus is.

ODF in Engeland verplicht

Sinds gisteren is het overheidsinstellingen in Engeland echter niet meer toegestaan om voor die eerste keus te gaan. De Britse regering heeft bepaald dat het Open Document Format de standaard is voor overheidsdocumenten die nog bewerking kunnen ondergaan. Documenten die alleen ter inzage bedoeld zijn, dienen te worden opgeslagen als HTML- danwel PDF/A-bestand. Daarmee gaat de Engelse overheid een stap verder dan de Nederlandse. Die heeft ODF wel als voorkeursbestandformaat aangewezen, maar stelt ODF niet verplicht.

Lobby Microsoft faalt

Het besluit is de afronding van een consultatieronde die al in 2011 startte. Microsoft UK heeft begin dit jaar te elfder ure nog geprobeerd de uitkomst van het besluitvormingsproces te beïnvloeden door zijn partners te mobiliseren. Toen tekende een keus voor ODF zich namelijk al af. De lobby-inspanningen van Microsoft blijken echter geen effect te hebben gehad.

De redenen die minister for the Cabinet Office Francis Maude voor het besluit aanvoert, zullen op het hoofdkantoor van Microsoft al evenmin positief zijn ontvangen. Het voordeel van de keuze voor een open standaard als ODF is, dat burgers, bedrijven en organisaties geen specialistische software hoeven aan te schaffen - en dus geen kosten hoeven te maken - om overheidsdocumenten te openen, schrijft Maude.

De keus neemt ook een probleem weg bij bestandsuitwisseling binnen overheidsorganisaties. En overheidsorganisaties kunnen de meest geschikte en kosteneffectieve toepassingen kiezen in de wetenschap dat hun documenten voor mensen in en buiten de overheid te lezen en te bewerken zijn. En het levert een eerlijker speelveld op voor leveranciers van groot tot klein.

'Belangrijke stap voorwaarts'

Wat dat de Britse economie en de Britse belastingbetaler oplevert, heeft Maude niet becijferd. Maar hij noemt de keuze voor ODF wel een belangrijke stap in het 'Bij voorkeur digitaal'-plan, dat deze regeringsperiode een besparing van 1,2 miljard pond moet opleveren

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.