Management

Juridische zaken
Goed gesprek

Een ongelukje zit in een klein lettertje

Intellectueel eigendom van software kan van levensbelang zijn

1 november 2021

Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen vertegenwoordigen aanzienlijke waarde voor een bedrijf. Toch zijn ze vaak niet goed geregeld. Louise de Gier ziet dat dat grote gevolgen kan hebben. 

Elk zichzelf respecterend bedrijf weet dat intellectuele eigendomsrechten op software, zoals auteursrechten, databankrechten en bedrijfsgeheimen belangrijk zijn voor een bedrijf. Immers, de rechthebbende op de IE-rechten of bedrijfsgeheimen kan bepalen wie de software mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Daarnaast kan specifiek voor één opdrachtgever ontwikkelde software dat bedrijf een concurrentievoorsprong geven, omdat hierdoor efficiënter gewerkt wordt. Geïnteresseerde kopers van een bedrijf kunnen zelfs afhaken als blijkt dat het veronderstelde eigendom van IE-rechten niet goed geregeld is. Bovendien vertegenwoordigen IE en knowhow een bepaalde waarde die op de balans kan worden geactiveerd. Als blijkt dat het bedrijf niet de (volledige) gerechtigde is op de IE-rechten op de software en ook zijn knowhow niet goed heeft beschermd, kan dat problemen geven.

Welke (IE-) rechten zijn er?

Er zijn IE-rechten die ontstaan door registratie, zoals merkrechten en octrooirechten. Daarnaast zijn er IE-rechten die ontstaan door het maken van software of een databank. Verreweg de meeste software wordt beschermd door auteursrechten of databankrechten. Een beroep op bedrijfsgeheimen kan echter nuttig zijn als aanvulling op -of in plaats van- een beroep op het auteursrecht, octrooirecht en/of databankrecht. 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!