Innovatie & Strategie

Governance
digitale strategie

Een digitale strategie is nooit af

Strikt voldoen aan de succesfactoren is niet genoeg

© Shutterstock Boyko.Pictures
8 oktober 2021

Het ontwrichtende effect van de digitale transformatie is onmiskenbaar. Een belangrijke component van een digitale transformatie is de digitale strategie. Die moet helder maken wat een organisatie wil bereiken met data en technologie. Klaas Brongers en Martin van den Berg constateren dat organisaties in hoge mate voldoen aan succesfactoren voor een digitale strategie maar dat een digitale strategie nooit af is.

Om een beeld te vormen hoe een digitale strategie[1] in de praktijk wordt toegepast hebben wij gesproken met verantwoordelijke managers voor de digitale transformatie van zeven verschillende organisaties: een zorgconcern, een pensioenuitvoerder, een ziekenhuis, een verzekeraar, een grote gemeente, een universiteit en een aanbieder van IT-oplossingen. Wij hebben nagegaan in hoeverre negen succesfactoren voor een digitale strategie daadwerkelijk benoemd worden, waarbij de mate waarin varieert van “nadrukkelijk benoemd” tot “niet benoemd”. In tabel 1 zijn de resultaten samengevat.

Succesfactoren digitale strategie

 

Figuur 1: mate waarin succesfactoren voor een digitale strategie vooraf zijn benoemd

Zijn de drijfveren van de strategie helder?

De drijfveren achter de digitale strategie zijn niet altijd nadrukkelijk benoemd. Bij sommige organisaties, zoals het zorgconcern, blijkt dat bewust niet het geval te zijn omdat men de digitale transformatie als een reis beschouwt, waarbij de drijfveren gaandeweg helder worden. Een dergelijke benadering komt vaker voor als de digitale transformatie start vanuit de IT-mogelijkheden, waarna het business management meegenomen wordt in het vinden van motieven om van die mogelijkheden gebruik te maken. Als drijfveren onbewust achterwege gelaten worden kan dat een bom leggen onder de digitale strategie. Drijfveren geven immers betekenis aan de digitale strategie en zorgen voor acceptatie door stakeholders.     

Is de visie helder?

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!