Innovatie & Strategie

Branche
motorfiets

Ecosystem thinking bij MotoShare 

Alles draait om partnerships, communities en flexibel opschalen 

motorcycle-2120429_640 © CC0 Public Domain Andreas
22 maart 2017

Alles draait om partnerships, communities en flexibel opschalen 

In de wereld van ecosysteemdenken geldt het ‘winner takes all’-principe. Schaalvoordeel en netwerkeffecten zijn cruciaal. Dat vergt flexibiliteit van de onderliggende IT-systemen. Ketenpartners en nieuwe functionaliteiten moeten snel en eenvoudig ingepast kunnen worden. Motordeelplatform MotoShare laat zien hoe zij dat in praktijk heeft toegepast. 

De kern van ecosystemen is denken in ketens. Naarmate meer mensen het platform gebruiken wordt het exponentieel meer waard en gaan tegelijkertijd de kosten per gebruiker omlaag. MotoShare is daar een voorbeeld van. Het motordeelplatform biedt geen producten of diensten aan, maar faciliteert een huurtransactie via een digitaal platform. Door strategische partnerships te vormen met verschillende partijen creëert het bedrijf een ecosysteem waarbinnen dit veilig en makkelijk kan. 

Snel kunnen opschalen is erg belangrijk. Ook de financiering van MotoShare wordt mogelijk gemaakt door digitale technologie en de kracht van de deeleconomie. Een aanzienlijk deel van het (start)kapitaal is namelijk opgehaald bij particulieren en partners via het aandelen-crowdfundingplatform Symbid. 

Doordat MotoShare vanaf het begin de IT-inrichting doordacht heeft opgebouwd, zijn zij flexibel bij het aanpassen en kunnen zij zonder grote problemen opschalen. Het platform is zo ontwikkeld dat nieuwe functionaliteiten snel en eenvoudig ingepast kunnen worden. Tegelijkertijd is het snel schaalbaar, zodat capaciteit eenvoudig uitgebreid kan worden en verschillende ontwikkelaars en teams onafhankelijk aan verschillende onderdelen van de applicatie kunnen werken. 

Microservices 

Om dit te bereiken maakt MotoShare gebruik van een microservice-benadering. Elk onderdeel van de applicatie (zoals ‘verhuren’, ‘gebruikers’, ‘motorprofielen’) is dusdanig ontworpen dat deze is aan te passen, zonder dat dit direct consequenties heeft voor andere onderdelen. Daarnaast wordt er bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van gangbare programmeertalen (PHP en Bootstrap), zodat afhankelijkheid van specifieke ontwikkelaars geminimaliseerd wordt. Online tools (zoals Redmine, Slack en Skype) worden gebruikt om remote werk makkelijk en soepel te laten verlopen. Zo werken er twee Russische ontwikkelaars aan het platform, die de mensen van MotoShare nog nooit in het echt hebben gezien. In Rusland is er veel minder schaarste aan ontwikkelaars dan hier in Nederland. Deze opzet werkt goed en is erg schaalbaar tegen relatief lage kosten. 

Deze flexibiliteit van werknemers past MotoShare toe in de hele organisatie. Het bedrijf werkt met een kern van enkele vaste medewerkers, die alle kerndisciplines afdekken. Daaromheen vormen ze een netwerk van freelancers, voor de specialistische zaken (juridisch, administratie en verschillende online marketingtoepassingen). 

Partners 

Al voordat het hierboven beschreven platform in ontwikkeling was, zaten de ondernemers aan tafel met verschillende verzekeringspartners om een samenwerking overeen te komen. Zonder een verzekeringsproduct was het concept niet levensvatbaar. Commerciële verhuur tussen particulieren is immers niet verzekerd onder een reguliere motorverzekering. Na met enkele grote Nederlandse verzekeraars te hebben gesproken, was er al snel een match met OHRA. De verzekeraar is een direct writer, een verzekeringsmaatschappij die rechtstreeks, zonder tussenkomst van een tussenpersoon, met de klant zakendoet. Na negen maanden werken aan een nieuw verzekeringsproduct was de Masterpolis MotoShare op 23 mei 2016 een feit. OHRA screent alle gebruikers momenteel nog handmatig. Binnenkort doet OHRA dit met een API-koppeling, via het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). Daarmee worden gebruikers met een schade-, diefstal- en fraudeverleden van het platform geweerd. Daarnaast wordt de geldigheid van het rijbewijs en het kenteken van de motor met een directe XML-koppeling via het RDW gecontroleerd.   

Ook voor pechhulp en het bereiken van de doelgroep zijn partnerships gesmeed. In het geval van pech tijdens de huurperiode staat de ANWB 24/7 klaar voor hulp. De KNMV, met 56.000 leden de grootste belangenbehartiger van motorrijdend Nederland, ondersteunt MotoShare bij het ontwikkelen van het platform met hun uitgebreide kennis en netwerk in de Nederlandse motorrijdersmarkt.  

Samen meer bereiken 

Het belang van partnerships en samenwerkingsverbanden is natuurlijk niet nieuw, maar is in het ecosysteemdenken een ‘way of doing business’. Wat Moto­Share bijvoorbeeld van traditionele motorverhuurbedrijven onderscheidt, is dat zij ontstaan is om samen iets te bereiken dat buiten de mogelijkheden van elke individuele actor of zelfs groep van vergelijkbare actoren ligt.  

Daarmee wordt het minder belangrijk om traditionele competenties zoals HR, IT, marketing, finance en logistiek zelf uitstekend te kunnen beheersen. Er ontstaan nieuwe rollen, zoals de community manager. Bestaande rollen verschuiven hun focus. Zo is bij MotoShare een business developer meer bezig met partnerships dan met klanten. Een IT’er moet nog beter de vertaalslag naar de business kunnen maken: hoe houden we het digitale platform adaptief, schaalbaar en veilig? 

Evoluerende communities 

De kern van het MotoShare-ecosysteem zijn de motorrijders. Zij zijn meer dan alleen een klantbestand of verzameling van vragers en aanbieders. Het is een dynamische, co-evoluerende community van diverse actoren die samen nieuwe waarde creëren en opvangen door samenwerking en concurrentie. Zij vinden en vertrouwen elkaar via technologie. Dit is vanaf het beginstadium al duidelijk. 

Dat MotoShare een platform is, betekent dat zij zelf geen motoren in bezit hebben, waardoor het motoraanbod en het aantal transacties snel kan groeien tegen relatief lage kosten. Stel je voor dat een enorm platform zoals Uber alle auto’s zelf zou moeten bezitten en besturen. Dan zouden ze jaarlijks miljarden dollars aan extra kapitaallasten hebben. Bovendien hadden ze dan nooit zo snel wereldwijd kunnen groeien. 

Op het MotoShare-platform komen huurtransacties tot stand die de basis vormen van het businessmodel (15 procent commissie per transactie). Om de transacties te stimuleren is het van belang om de community levendig te houden. Dit doet MotoShare door het aanbieden van allerlei events, zoals ride-outs, cursussen en motorvakanties. Zo wordt online met offline verbonden, de betrokkenheid van de community vergroot en het merk versterkt. MotoShare heeft een bewuste keuze gemaakt om dicht op de community te zitten om deze zo transparant, hecht en betrouwbaar mogelijk te maken.  

Leren van gebruikersdata 

Met het gedrag van gebruikers binnen de online community ontstaat een grote dataset. Deze kan in de toekomst leiden tot nieuwe aanverwante businessmodellen en continue verbetering van dienstverlening en efficiëntie van bedrijfsvoering. Zo heeft MotoShare het afgelopen seizoen veel geleerd over wat klanten belangrijk vinden bij het huren of verhuren van een motor. Naast een voordelige prijs en het gemak van het online afhandelen van de transactie, blijkt dat persoonlijk contact met andere liefhebbers ook een veelgehoorde motivatie is. Veel deelplatformen proberen het contact zoveel mogelijk te automatiseren ten behoeve van de efficiëntie van de transactie. Zo heeft Uber een geautomatiseerd systeem om chauffeurs periodieke performancerapporten te sturen, maar ook om ze te ‘deactiveren’ als de prestaties blijven tegenvallen. MotoShare stimuleert juist het onderlinge contact. Motorrijden is een hobby en die delen liefhebbers graag met elkaar. 

MotoShare heeft verder uit de data geleerd dat huurders met een uitgebreider profiel een hogere kans op een acceptatie van het huurverzoek hebben dan huurders met een minimaal ingevuld profiel. Het toevoegen van rijervaring en een koppeling met een Facebook-account blijkt te zorgen voor substantieel meer vertrouwen. Op basis van deze lering is het ontwerp van de gebruikersinterface bij het aanmaken van een gebruikersprofiel aangepast.  

Grenzen vervagen 

MotoShare heeft al snel haar kerncompetenties geprioriteerd: het ontwikkelen van partnerships en de community, gefaciliteerd door de digitale technologie. De rest is toegewezen aan complexe ketens, uitbesteed en/of gevirtualiseerd. Een belangrijk kenmerk van ecosysteemdenken is om in het beginstadium al rekening te houden met schaalbaarheid en differentiatiemogelijkheden. Hierbij worden de grenzen van wat mogelijk is, zowel qua omvang als richting, opgerekt door het smeden van partnerships en het slim inzetten van digitale technologie. Het gedrag van de platformgebruikers en de snelheid waarmee de groei en de richting van deze groei plaatsvindt, laten zich bovendien lastig voorspellen. Deze filosofie van flexibel opschalen van het platform zien we ook bij succesvolle platformgerichte bedrijven zoals Airbnb en Uber. 

We zien dus bij MotoShare de volgende kenmerken van het ecosysteemdenken: 

- De deeleconomie: bezit dat voorheen niet of inefficiënt werd gebruikt, wordt weer productief gemaakt; 

- Het smeden van partnerships en een betrokken community is een kerncompetentie en de kern van het businessmodel; 

- Evoluerende communities worden gefaciliteerd door een digitaal platform en bieden kansen voor het creëren of vangen van nieuwe waarde (zoals nieuwe diensten of producten); 

- Grote hoeveelheden gebruikersdata geven inzicht in inefficiënties en kansen voor een betere dienstverlening als platform; 

- Een flexibele en doordachte IT-­inrichting is een ‘enabler’ om snel op te schalen en het benutten van nieuwe kansen in de toekomst; 

- Grenzen verschuiven: met ecosysteemdenken, waarbij de focus ligt op samenwerking en nieuwe technologie, is veel meer mogelijk dan voorheen.  

Motoshare 

De Nederlandse start-up MotoShare is het eerste peer-to-peer motordeelplatform ter wereld. Particuliere motoreigenaren kunnen hier hun motor te huur aanbieden aan andere motorrijders. Zo worden motorliefhebbers zonder eigen motor verbonden met motoreigenaren, maar ook motorrijders die eens een andere motor willen rijden. Het deelconcept (zoals we dat kennen van o.a. SnappCar, Peerby en Camptoo) is heel logisch voor de motorindustrie. Motorbezitters rijden gemiddeld slechts 3.000 km per jaar (10-15 dagen). Het gevolg is dat vele motoren de meeste dagen van het jaar staan te verstoffen in de garage, terwijl meer dan de helft van de motorrijders niet over een eigen motor beschikt. In samenwerking met verzekeringsmaatschappij OHRA, pechhulpdienstverlener ANWB en de Koninklijke Motorrijders Vereniging (KNMV) heeft MotoShare in mei 2016 dit deelconcept gerealiseerd. 

 

 

 

Lees meer over
Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.