Duitser is angsthaas op internet

26 november 2008
Onze oosterburen zijn vaak erg bang dat hun identiteit wordt gekaapt, of dat gegevens op internet door derden worden misbruikt. De Nederlander is veel nuchterder, zo blijkt uit de derde Security Index die Unisys heeft laten maken.
Het onderzoek wordt tweemaal per jaar gehouden en dient om vast te stellen in hoeverre mensen zich in de hedendaagse cybersamenleving op hun gemak voelen. Wereldwijd werden ruim 13.000 mensen ondervraagd, het aantal Nederlandse deelnemers lag rond de 500.

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse consumenten de voorkeur geven aan vingerafdrukoplossingen voor de verificatie van hun identiteit, boven technieken als het scannen van irispatronen en handvormen. Daarnaast is Nederland wel het tweede land binnen Europa – achter Groot-Brittannië – dat open staat voor geavanceerde biometrische toepassingen.

De onderzoekers hebben de gerustheid van de ondervraagden vertaald in een indexcijfer op een schaal van 0 tot 300. De laagste waarde staat voor "totaal niet bezorgd" en een waarde van 300 betekent extreem bezorgd. Ons land scoort in de huidige index een waarde van 87. Duitsland kent een index van 160, gevolgd door Spanje met een waarde van 138. Wereldwijd staat Duitsland overigens niet aan kop, die positie is voor Hong Kong met een index van 189.
Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.