Innovatie & Strategie

Carriere
glazen bol

Driekwart van de banen van 2030 moet nog worden uitgevonden

Optimisme en pessimisme vertekenen toekomstbeeld

© CC0 (pixabay),  FeeLoona
14 juli 2017

Optimisme en pessimisme vertekenen toekomstbeeld

Ongeveer 85 procent van de banen in 2030, bestaat nu nog niet. Opkomende technologie zal dankzij de massale verbeteringen in software, big data en processing power, onze levens opnieuw vormgeven. De samenleving gaat een nieuwe fase in wat betreft de relatie met machines.

In 2030 is - op basis van de huidige definitie - ieder bedrijf een technologiebedrijf. Om die reden moeten bedrijven tijdig stappen zetten om hun infrastructuur en personeelsbestand toekomstbestendig te maken.

Dat concludeert technologiebedrijf Dell op basis van onderzoek dat het uitvoerde in samenwerking met het Institute of the Future (IFTF) en een twintigtal academische, technologie- en businessexperts wereldwijd. De centrale vraag daarbij was hoe opkomende technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), robotisering, virtual reality, augmented reality en cloud computing het komende decennium ons leven en de arbeidsmarkt zullen veranderen. Het rapport ‘The Next Era of Human-Machine Partnerships’ biedt ook inzicht in hoe consumenten en bedrijven zich kunnen voorbereiden op een samenleving in beweging.

Andere bevindingen van IFTF zijn:

  • Het tempo van verandering gaat zo snel dat mensen al doende zullen moeten leren. Dit met hulp van technieken als augmented reality en virtual reality. Het vermogen om kennis te vergaren, wordt daarin veel belangrijker dan de kennis zelf.
  • In 2030 zal de afhankelijkheid van de mens van techniek, ontwikkeld zijn tot een partnership. Waarbij mensen vaardigheden inbrengen als creativiteit, passie en een ondernemersgeest en machines op hun beurt snelheid, automatisering en efficiency met zich meebrengen. De hieruit voortkomende productiviteit biedt nieuwe kansen binnen industrieën en banen.
  • In 2030 zullen gepersonaliseerde, geïntegreerde AI-assistenten vele malen verder gaan dan wat nu mogelijk is. Zij zullen op voorspelbare en geautomatiseerde wijze voor ons zorgen.
  • Techniek vervangt niet noodzakelijk werkende mensen, maar de manier waarop we werk vinden, verandert wel. Werk is niet langer een locatie, maar een serie van taken. Machine learning-technologie maakt de vaardigheden en competenties van individuen vindbaar en organisaties zullen hiermee het beste talent voor specifieke taken benaderen.
  • Augmented Reality-technologie zal in 2030 in elke auto geïntegreerd zijn. Dat is een van de uitkomsten van een peiling* over ‘emerging technology’ onder de bezoekers van de Dell EMC Digital Transformation Conference 2017 die op 15 juni plaatsvond.

Binnen 5 jaar overbodig worden

Dell Technologies zette IFTF op het onderzoek om (toekomstige) klanten te 'helpen navigeren in een onzekere wereld' en om 'ze voor te bereiden op de toekomst'. Uit de Digital Transformation Index van het bedrijf zou blijken dat 52 procent van de leidinggevenden in zestien landen nu al significante veranderingen bemerken in hun sectoren als resultaat van digitale technologie. Bijna een op de twee bedrijven verwacht dat er een kans is dat hun bedrijf overbodig wordt in de komende drie tot vijf jaar.

In aanvulling op de bevindingen van IFTF ondervroeg Dell EMC vorige maand ook nog eens de bezoekers van de Digital Transformation Conference in Utrecht. Zij bleken over het algemeen optimistisch. Ruim zeventig procent van de bevraagde IT-professionals verwacht in 2030, dankzij de opkomst van robots heel ander werk te doen. Ruim twintig procent denkt door toedoen van robotica vooral minder hard te hoeven werken.

Maar er werden toch ook wel punten van zorg geuit. Zo gaf een meerderheid (58 procent) van de respondenten aan dat zij de toepassing van kunstmatige intelligentie graag gereguleerd zien. Nog eens 35 procent vindt regulering van AI alleen nodig als een specifieke case daarom vraagt. Een krappe 10 procent ziet onbelemmerde inzet van AI als de enige weg vooruit.

Nieuwe relatie tussen techniek en mens

“We zien vaak twee extreme perspectieven rondom machines en de toekomst”, reageert research director Rachel Maguire van het Institute for the Future. “Een angstgedreven standpunt van technologische werkeloosheid, tegenover een optimistische visie dat technologie als onze sociale en klimaatziektes zal genezen. In plaats daarvan moeten we gaan focussen op hoe die nieuwe relatie tussen techniek en de mens eruit kan zien en hoe we ons hier op voor moeten bereiden. Wanneer we ons richten op het laten slagen van deze samenwerkingen tussen mens en machine, dan zal de impact ervan op onze samenleving, ons verrijken.” 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.