Loopbaan

Carriere
onderwijs

Dit vinden studenten de slechtste mbo-ICT-studies voor 2022

Dertien studies scoren onder gemiddeld.

24 december 2021

Dertien studies scoren onder gemiddeld.

Wie op het mbo een ICT-opleiding volgt, studeert daarna vaak nog door. Dat blijkt uit de Keuzegids mbo 2022. En dat moet ook wel, als we alumni moeten geloven: een groot deel vindt zichzelf niet goed voorbereid op een baan. Het is dus niet geheel verrassend dat studenten ook kritisch zijn over diverse mbo-ICT-studies.

De Keuzegids mbo 2022 geeft ieder jaar een overzicht van hoe goed de verschillende mbo-opleidingen het in Nederland doen. Voor dat overzicht gebruiken ze studentoordelen uit de JOB-monitor 2020, studiesuccescijfers van DUO en de MBO Raad, en rapporten van de onderwijsinspectie.

Hoewel er dit jaar weer meer ICT-studies op het mbo zijn met het predicaat ‘topopleiding’, is er ook een grote groep die veel lager dan gemiddeld scoort. Maar liefst 13 studies scoren dit jaar onder gemiddeld.

Vijf slechte scores bij ICT-support

De Keuzegids verdeelt de ICT-opleidingen op het mbo in twee groepen: ICT-support op mbo niveau 2 en ICT-ontwikkeling en -beheer op niveau 3 en 4. Vijf van de slechter scorende opleidingen vallen onder de categorie ICT-support, waar studenten worden opgeleid tot medewerker ICT-support.

De laagste score is voor ROC Tilburg in regio Zuid, namelijk 41 punten op een schaal van 100. Hier blijkt een veel lager aantal studenten dan gemiddeld (minder dan 71,6%) door te stormen naar het tweede jaar. Ook wordt er door minder studenten (tussen de 61,3 en 73,4%) een passend diploma behaald. Studenten zijn echter niet extreem negatief. Ze blijken alleen echt kritisch over het lesmateriaal en toetsen, en over de omgeving, sfeer en veiligheid.

Bij ROC Kop van Noord-Holland in regio West en ROC A12 in regio Oost zijn studenten juist wel erg kritisch. Deze opleidingen kregen scores van respectievelijk 45 en 44 punten op een schaal van 100. Bij ROC A12 hebben studenten kritiek op echt ieder facet van de opleiding, bij ROC Kop van Noord-Holland wordt de stage nog wel als gemiddeld beoordeeld. Daarentegen weten studenten bij beide opleidingen wel vaker dan gemiddeld (meer dan 97,6%) een passend diploma te behalen. Ook stromen ze vaak goed door naar het tweede jaar.

De twee andere studies die slecht scoren zijn ROC Rivor in regio Oost (45 punten) en het Koning Willem I College in regio Zuid (53 punten). In de regio Noord en in de Randstad scoort geen enkele studie echt slecht, al blijkt het Techniek College Rotterdam in de Randstad met 55 punten wel rond het gemiddelde te schommelen.

Studenten kritisch over niveau 3 en 4

Onder de categorie ICT-ontwikkeling en -beheer schaart de Keuzegids drie verschillende studies: allround medewerker IT systems and devices op niveau 3, expert IT systems and devices op niveau 4 en software developer op niveau 4. De Keuzegids benadrukt dat de oordelen van studenten over deze opleidingen gebundeld zijn per onderwijsinstelling.

Binnen deze categorie scoren zeven onderwijsinstellingen onder gemiddeld. De slechtste score is voor Techniek College Rotterdam in de Randstad, namelijk 44 punten. Studenten hebben overal kritiek op, maar zijn vooral slecht te spreken over het onderwijs en de begeleiding. Hoe het staat met de doorstroom naar het tweede jaar en het behalen van een passend diploma, is onbekend.

Dit is wel bekend over diverse andere opleidingen die minder goed beoordeeld werden, zoals mboRijnland in regio West. Deze studie kreeg een score van 46 punten. Hier is met name de doorstroom naar het tweede jaar een uitdaging, al krijgt een gemiddeld aantal studenten (tussen de 73,4 en 85,5%) wel een passend diploma. Studenten beoordelen de informatie van de opleiding als gemiddeld, maar zijn verder kritisch.

ROC Kop van Noord-Holland in regio West lijkt zijn slechte score (47 punten) met name te danken aan het onder gemiddelde aantal studenten dat doorstroomd naar het tweede jaar (tussen de 71,6 en 77%) en het lagere aantal mensen dat een passend diploma behaald (tussen de 61,3 en 73,4%). De studenten zelf zijn echter alleen echt kritisch over het lesmateriaal en de toetsen.

Verder scoort ook ROC A12 in regio West en Oost lager (49 punten) dan vele andere opleidingen, maar hier heeft dit wel te maken met kritiek van studenten. Die beoordelen alleen het onderwijs en begeleiding als gemiddeld en de rest als onder gemiddeld. Andere scholen die lager scoren dan gemiddeld zijn het Horizon College in regio West (51 punten), Noorderpoort in regio Noord (54 punten) en ROC Midden Nederland in de Randstad (51 punten).

Dit is de top vijf slechtste ICT-opleidingen op het mbo:

1. ROC Tilburg (ICT-support) 41
2. ROC A12 (ICT-support) 44
2. Techniek College Rotterdam (ICT-ontwikkeling en -beheer) 44
3. ROC Kop van Noord-Holland (ICT-support) 45
3. ROC Rivor (ICT-support) 45
4. MboRijnland (ICT-ontwikkeling en -beheer) 46
5. ROC Kop van Noord-Holland (ICT-ontwikkeling en -beheer) 47

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.