Loopbaan

Carriere
Geïrriteerde student achter laptop

Dit vinden studenten de slechtste hbo-ICT-studies voor 2023

Studenten lopen vaak studievertraging op.

14 oktober 2022

Studenten lopen vaak studievertraging op.

Een ICT-opleiding volgen heeft zo zijn uitdagingen. Uit de Keuzegids hbo 2023 blijkt bijvoorbeeld dat ICT-studenten op het hbo vaak studievertraging oplopen of moeite hebben om het eerste jaar door te komen. Bovendien zijn studenten lang niet over alle opleidingen tevreden. AG Connect zet op een rij welke studies minder scoren onder studenten.

De Keuzegids hbo 2023 inventariseert ieder jaar de oordelen van studenten en andere informatie over de verschillende hbo-studies in Nederland. De ICT-opleidingen worden in de gids onderverdeeld in vijf groepen: Hbo-ICT, informatica, technische informatica, business IT and management en bio-informatica. Maar bij vrijwel alle categorieën blijken de studies best lastig te kunnen zijn. Bij Hbo-ICT en informatica lopen studenten bijvoorbeeld meer dan gemiddelde studievertraging op, wat ook geldt voor de studie technische informatica. Bij diverse opleidingen hebben studenten bovendien moeite om het eerste jaar door te komen.

Veel onvoldoendes bij hbo-ICT

Zeker bij de studies Hbo-ICT komt studievertraging vaker dan gemiddeld voor, al komen de meeste studenten wel goed hun eerste jaar door. De studie Hbo-ICT biedt een brede basis, met daarna de mogelijkheid om je verder te specialiseren. Welke specialisaties mogelijk zijn, verschilt per opleiding. Maar het is vaak mogelijk om bijvoorbeeld te kiezen voor software of web engineering, kunstmatige intelligentie, cybersecurity of data science. 

Hoewel zeven van de achttien Hbo-ICT-studies die in de Keuzegids beoordeeld zijn 57 punten of meer scoren op een schaal van 100, zijn er ook veel opleidingen die het minder goed doen in de ogen van studenten. De Haagse Hogeschool in Den Haag krijgt van studenten met slechts 34 punten de meeste kritiek, en dan met name vanwege de docenten en de toetsing. Maar ook op de andere categorieën - de inhoud, voorbereiding op de loopbaan en de sfeer - scoort de opleiding onder gemiddeld.

Hoe worden de opleidingen beoordeeld?

De Keuzegids zet jaarlijks allerlei informatie over alle hbo-opleidingen in Nederland op een rij, met daarbij ook scores voor de verschillende studies. De oordelen van dit jaar zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022. Deze enquête is afgelopen jaar echter volledig herzien, waardoor er nieuwe thema's zijn samengesteld voor de studentoordelen in deze en toekomstige keuzegidsen. De oordelen in de Keuzegids hbo 2022 en latere edities kunnen daarom niet één-op-één vergeleken worden met de oordelen van vorig jaar en eerdere jaren.

De volledige methodiek en bronnenlijst van de Keuzegids hbo 2023 is te vinden op de website van Keuzegids

Andere opleidingen die ondermaats scoren, zijn onder meer de Hanzehogeschool in Groningen (37 punten) en Saxion in Enschede (40 punten).

Hogeschool Rotterdam scoort laagste

Ook een aantal informatica-opleidingen kan op flinke kritiek van studenten rekenen. Studenten van de opleiding informatica worden van oudsher opgeleid tot software engineer, maar tegenwoordig lijkt de studie vrij veel op Hbo-ICT. Verschil is dat er een minder brede basis wordt gegeven en dat er een minder breed pakket aan specialisaties is om uit te kiezen. Maar ook bij deze studie kampen studenten regelmatig met studievertraging.

De Hogeschool Rotterdam scoort met 29 punten het slechtste van alle ICT-opleidingen in het hbo. Studenten zijn uitzonderlijk kritisch op de inhoud, docenten, toetsing en sfeer. Ook de voorbereiding op de loopbaan is onvoldoende, vinden studenten, al scoort het instituut hiermee iets beter dan de rest. Bovendien vallen studenten vaker dan gemiddeld uit in het eerste jaar en is er regelmatig sprake van studievertraging. 

Over de studies technische informatica - dat meer op het raakvlak van hardware en software zit - zijn studenten vaak wat beter te spreken. Van de vijf opleidingen waar student over oordeelden, worden slechts twee als onvoldoende beoordeeld: InHolland in Alkmaar (31 punten) en Avans in Breda (43 punten). Toch zijn studenten bij deze opleidingen niet kritisch over alles. Bij InHolland word de voorbereiding op de loopbaan als gemiddeld beoordeeld en bij Avans krijgt de toetsing een gemiddelde score. 

Studenten erg positief over gespecialiseerde studies

Er is ook een aantal meer gespecialiseerde studies, die door de Keuzegids zijn onderverdeeld onder business IT and management en bio-informatica. Bij de eerste categorie leren studenten hoe IT ingezet kan worden om bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te ondersteunen en te optimaliseren. Bio-informatica laat studenten met name werken met biologische en medische data.

Over de drie opleidingen bio-informatica zijn studenten erg tevreden. Alle drie de opleidingen krijgen 66 punten of meer op een schaal van 100 en studenten zijn nergens ontevreden over. De Keuzegids zet echter wel een kanttekening neer: studenten vinden zowel het halen van jaar twee als afstuderen binnen vijf jaar wat lastig. Dat geldt zeker voor studenten van de HAN in Nijmegen. 

Twee opleidingen business IT and management krijgen wel wat kritische noten mee van studenten. Bij studie bij InHolland in Diemen wordt vooral geklaagd over de toetsing, al zijn studenten ook niet tevreden over de inhoud, docenten en sfeer. De opleiding van de Hogeschool Rotterdam - die wel negen punten hoger scoort dan die van InHolland - wordt alles behalve de voorbereiding op de loopbaan als onder gemiddeld gezien.

Over deze negen hbo-ICT-studies zijn studenten het minst tevreden:

 • Hogeschool Rotterdam, Informatica (29 punten)
 • InHolland Alkmaar, Technische informatica (31 punten)
 • InHolland Haarlem, Informatica (34 punten)
 • Haagse Hogeschool Den Haag, Hbo-ICT (34 punten)
 • Groningen Hanze, Hbo-ICT (37 punten)
 • InHolland Diemen, Business IT and management (40 punten)
 • Enschede Saxion, Hbo-ICT (40 punten)
 • Breda Avans, Technische Informatica (43 punten)
 • Haagse Hogeschool Delft, Hbo-ICT (43 punten)
 • HvA Amsterdam, Hbo-ICT (43 punten)
Associate degrees

Het hbo biedt niet alleen de reguliere bachelor-opleidingen, maar ook tweejarige associate degrees. Bij deze studies ligt het niveau tussen mbo 4 en hbo-bachelor in. Van veel studies zijn helaas geen studentoordelen bekend, bijvoorbeeld omdat de studentaantallen te klein zijn voor betrouwbare oordelen. Van acht van de studies zijn wel oordelen bekend. Slechts één daarvan scoort onder gemiddeld: de studie ICT bij Heerlen Zuyd. 

De studentoordelen zijn als volgt:

 • Enschede Saxion, Software development (85 punten)
 • Almere Windesheim, Software development (69 punten)
 • Den Bosch Avans, Informatica (66 punten)
 • Amsterfoort HU, Software development (63 punten)
 • Breda Avans, Informatica (63 punten)
 • Roosendaal Ad-academie, Informatica (63 punten)
 • Amsterdam HvA, Cybersecurity (60 punten)
 • Heerlen Zuyd, ICT (43 punten)
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.