Development

Software-ontwikkeling
angry businessman

Dit ging mis bij miljoenendebacle DigiInhuur

Zowel de leveranciers - Deloitte Consulting en SAP Fieldglass - als de opdrachtgevers laten steken vallen.

© CC0 - Pixabay.com Goumbik
6 augustus 2019

Zowel de leveranciers - Deloitte Consulting en SAP Fieldglass - als de opdrachtgevers laten steken vallen.

Vandaag trok minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de stekker uit het project DigiInhuur waarbij zo'n 6 miljoen euro verloren gaat. Het Bureau ICT Toetsing (BIT) velde eind vorig jaar al een vernietigend oordeel over de aanpak van de leverancier Deloitte Consulting en de opdrachtgevers.

De hoofddirectie Financiën, Management en Control van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) neemt in 2014 het initiatief voor het project DigiInhuur samen met het Expertise Centrum Organisatie en Personeel (EC O&P) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rijkswaterstaat (RWS). Het doel is de ingebruikzijnde systemen voor het inhuren van extern personeel te vervangen omdat deze 'onrechtmatig' zijn. EC O&P verzorgt voor verschillende ministeries het inhuren van externen. Het nieuwe systeem zou eind 2019 klaar moeten zijn.

Na een aanbesteding komt Deloitte Consulting als hoofdaannemer uit de bus en wordt het systeem gebouwd op basis van SAP Fieldglass, een cloudapplicatie, die echter flink aangepast moet worden om aan het programma van eisen te voldoen. Een belangrijk deel van de aanpassingen moet in de VS door SAP worden uitgevoerd. De aanpassingen bestaan onder meer uit de integratie met andere systemen binnen de ministeries, zoals de financiële systemen.

Harde conclusies BIT

BIT doet eind vorig jaar een toetsing en de conclusies zijn niet mals. De deskundigen twijfelen sterk aan het vermogen van Deloitte om te voldoen aan het programma van eisen aan DigiInhuur. En als het al lukt, dan is de kans klein dat dat voor de gestelde deadline gebeurt. Het bleek in juni vorig jaar al dat de oplevering van de aanpassingen door SAP Fieldglass niet was gehaald en dat er geen zicht was op een datum voor de vertraagde oplevering. In de workarounds die Deloitte voorstelde, had BIT geen vertrouwen omdat ze niet voldoen aan de gestelde eisen. Op vragen van AG Connect over de aanleiding van de vertragingen wil Deloitte niet ingaan.

Maar BIT geeft ook de opdrachtgevers er van langs. IenW en EC O&P slagen er niet in om bij een aantal belangrijke besluiten haalbare en duidelijke afspraken te maken. BIT constateert 'slepende discussies die in enkele gevallen al meerdere jaren spelen'. Er is onenigheid over de verdeling van de kosten voor de bouw en het beheer van het nieuwe systeem. Ook de derde partner RWS neemt geen besluit over zijn rol in het project. Deze onduidelijkheden zorgen voor veel onnodige vertraging.

Geen plan voor invoering

Tenslotte ontbreekt bij de opdrachtgevers ook een plan voor de invoering van DigiInhuur. Volgens BIT hadden de opdrachtgevers vooral aandacht voor de inrichting van het systeem maar niet voor de voorbereidingen van de ingebruikname. Binnen de opdrachtgevers is een reorganisatie van processen nodig om het systeem uiteindelijk op een uniforme manier te gebruiken. Alleen op die manier kunnen de beheerkosten laag worden gehouden. Hoe dat in zijn werk zou moeten gaan was halverwege vorig jaar nog niet duidelijk.

BIT drong in oktober vorig jaar al bij de minister aan besluiten te nemen, bijvoorbeeld door de leverancier te dwingen ondubbelzinnig aan te geven wanneer de ontbrekende functionaliteiten worden ingevuld en de impasse in slepende discussies bij de opdrachtgevers te doorbreken. De minister trok uiteindelijk deze week haar conclusies en overweegt nu een schadeclaim in te dienen bij Deloitte Consulting.

Lees meer over Development OP AG Intelligence
1
Reacties
Henk van Boeijen 06 augustus 2019 19:22

Drie grote organisaties aan het roer en kennelijk niemand die het mandaat had om knopen door te hakken. Dat alleen al is vragen om ongelukken.

En dan de zeer specifieke en gedetailleerde eisen die de Nederlandse regelgeving aan zo'n systeem stelt: opmerkelijk dat men dacht dat een Amerikaans pakket daar wel op berekend zou zijn. En heb ik de benodigde systeemintegraties al genoemd?

Het was een bijzondere prestatie

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.