Management

Governance
hybride vergadering

Disruptie, onzekerheid, wat volgt?

Composable Business vergt leiderschap met vertrouwen.

© Shutterstock Andrey_Popov
22 december 2021

Gartners IT Expo en Symposium 2021 stond in het teken van het omgaan met onzekerheden, disrupties, de problematiek waar elke organisatie mee te maken heeft en hoe daarop te reageren.

De digitaliseringstrend gaat onverminderd door. Een belangrijke aanjager daarvoor is de coronapandemie en de manier waarop de maatschappij en het bedrijfsleven zich daarop moeten aanpassen. Hybride werken is de trend. Dat faciliteren vraagt om de medewerker hierin centraal te stellen, de human centric workplace.

Gartner bundelde eerder de initiatieven van organisaties om het hoofd te bieden aan onzekerheden en disrupties onder de noemer Composable Business. Composable is meer dan agility. Het gaat om Modulariteit, Autonomy, Discovery en Orchestration, ondersteund met ontwerpprincipes en ontwerpdoelen. IT kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Werk met partners in het bedrijfsecosysteem aan gezamenlijke innovatie. Gartner raadt organisaties aan af te stappen van jaarlijkse strategiecycli en over te gaan op korte en geïntegreerde planningen voor maximale flexibiliteit en creativiteit.

Cruciaal bij de realisatie van deze ambitie zijn de business technologists, medewerkers bij de business met tech skills. Zij vormen de spil van nieuw op te zetten Fusion Teams tussen technical professional en business technologist enerzijds en tussen business technologist en business professionals anderzijds. Dit technisch talent dat goed is in multidisciplinair samenwerken en bovendien inzicht heeft in de behoeften van de organisatie als geheel, is schaars. Er kan binnen de organisatie naar worden gezocht via een interne marktplaats waar talentprofielen en werkaanbod gekoppeld worden, onafhankelijk van iemands functie of plek in de organisatie. Gartner ziet ook mogelijkheden om op dit vlak meer samen te werken op ketenniveau. 

Vergaande automatisering van taken speelt eveneens een rol bij het vrijspelen van schaars talent zodat dit kan werken aan de taken waar het echt meerwaarde biedt. De inzet van hyperautomation stelt organisaties bovendien in staat hun operationele kosten in 2024 met 30% omlaag brengen. Het tekort aan IT-specialisten kan ook deels worden opgelost met citizen developers, ontwikkelaars uit 'de lijn' zonder diepgravende IT-kennis. Gartner verwacht dat grote organisaties in 2023 meer dan vier maal zoveel citizen developers actief hebben als professionele ontwikkelaars.

In deze tijd is het belangrijk dat iedereen in de organisatie een stapje omhoog maakt op de ladder van digitale vaardigheden. Gartner adviseert te investeren in innovatie, ondernemerschap en opleidingen. Deze vorm van bedrijfsvoering vergt leiderschap en een bedrijfscultuur waarin vertrouwen centraal staat. Het gaat om grote veranderingen. Stap dus af van micromanagement en de cultuur van controle. Verbeter governance om samenwerking, verantwoording en transparantie te bewaken. Creëer een sfeer waarbij het accent ligt op mogelijkheden in plaats van obstakels. Onderzoek scenario's om verborgen risico's en onzekerheden op te sporen.

Het afgelopen jaar bleek dat omstandigheden onverwacht en snel kunnen veranderen. De veranderingen stoppen niet. Het is daarom van belang hierop te anticiperen met een weerbare en flexibele IT strategie en samenwerking binnen en over ketens heen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!