Beheer

Netwerken

Discussie over Amerikaanse grip op internet laait opnieuw op

17 oktober 2013
Het idee om het centrale beheer van het internet volledig onafhankelijk te maken van de Amerikaanse overheid, krijgt al jaren weinig bijval. Maar de recente ophef over de spionage-activiteiten van onder meer de NSA lijkt nu een kanteling in de opvattingen te veroorzaken.

Tijdens een internationaal overleg in Uruguay hebben 10 prominente instanties, die allen betrokken zijn bij het inrichten en beheren van de internet-infrastructuur, een gezamenlijke verklaring uitgegeven. De organisaties in kwestie - World Wide Web Consortium (W3C), Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC), Internet Society (ISOC), American Registry for Internet Numbers (ARIN) en ook het Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zelf - brengen de volgende punten naar voren:

  • een waarschuwing voor fragmentatie van internet langs de lijnen van nationale staten, waarvan sommigen filteren en het surf- en communicatiegedrag van hun burgers monitoren
  • de wenselijkheid van een geleidelijke concentratie van internetbeheertaken in een wereldwijde samenwerking van belangengroepen
  • een oproep tot versnelling van de globalisering van de functies van ICANN en IANA, wat zou moeten leiden tot een 'omgeving' waarin alle belangengroepen, met inbegrip van overheden, op gelijke voet participeren
  • topprioriteit voor de transitie naar IPv6

Geen rol van ITU

De verklaring zal volgens waarnemers nieuw leven blazen in de debatten over de vraag of het niet wenselijk is dat de regulerende autoriteit over internet wordt ondergebracht van een inter-gouvernementeel orgaan, zoals bijvoorbeeld met telefonie wel het geval is (via de  International Telecommunication Union, die op zijn beurt weer onder controle van de Verenigde Naties valt.)

Rusland, China en Brazilië pleitten er een jaar geleden nog voor dat ICANN onderdeel van ITU zou worden, maar kregen een jaar geleden met voorstellen in die richting geen voet aan de grond. Een prominente tegenstander van die lijn was toen Vint Cerf. Ook het Europees Parlement maakte in een oproep kenbaar dat ITU niet de meeste geschikte partij was om de internet onder z'n hoede te krijgen. De tien ondertekenaars van de verklaring van deze week lijken deze bezwaren een jaar geleden te hebben begrepen en sturen aan op een autonome intergouvernementele rol van ICANN.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.