Dimpact wil naar landelijke dekking

9 april 2010

Voor Dimpact is 2010 het jaar, zegt directeur René Bal, ‘om e-diensten te ontwikkelen van voor naar achter’. Als aan website, balie of telefoon een product of dienst verlangd wordt, ondersteunt Dimpact de afhandeling nu nog beperkt. “Een nieuwe versie maakt meer gebruik van een zaaksysteem en backofficekoppelingen om het proces stapsgewijs af te werken. Stappen worden gemodelleerd in een workflow voor de ambtenaar, terwijl de aanvrager de voortgang in een statusoverzicht kan volgen.” Het e-loket van Dimpact bevat zo’n honderd e-formulieren, waarvan een kwart in aanmerking komt om tot meer geautomatiseerd afgehandelde e-dienst te worden doorontwikkeld. Niet alle gemeenten bieden overigens alles aan. Dat betekent een tweede speerpunt voor dit jaar: leden helpen het e-loketaanbod te verbreden. “We willen natuurlijk dat gemeenten alles gebruiken.”

Geleidelijke uitbouw van het instrumentarium om lokale overheden hun dienstverlening gestroomlijnd te laten regelen, met toepassing van landelijk vastgestelde standaarden, is Dimpacts missie. Die instrumenten worden van afstand aangeboden als ASP-dienst. Hosten doet de gemeente Enschede. Tot vorig voorjaar deed een commercieel bedrijf dat. “Nu zijn we minder afhankelijk. En koppelen naar backoffices gaat makkelijker.”

Afhankelijkheidsreductie speelde ook bij de aanbesteding vorig jaar van een datadistributiesysteem, waarvoor Dimpact Atos de opdracht gunde. Het systeem faciliteert gebruik van nieuwe of gemuteerde data door alle relevante applicaties. “Een additionele component. Als via de midoffice een verhuizing binnenkomt, moet die worden verwerkt in het GBA-systeem. Is daarvoor een akkoord gegeven, dan krijgen andere systemen het nieuwe adres automatisch ook.” Bal weet dat de grote spelers in de gemeentemarkt, Centric en PinkRoccade, hiervoor eveneens producten hebben. “Maar die praten alleen goed met applicaties van eigen kleur. Wij hebben nu een generieke voorziening die gegevens synchroniseert tussen systemen van alle leveranciers.” Assen, Emmen, Enschede en Zwolle zijn eerste gebruikers.

Vorig jaar dacht Dimpact aan nog een aanbesteding, voor gezamenlijke verwerving van enkele documentmanagementsystemen. Die zijn nodig voor, via een ‘dikke’ midoffice, geautomatiseerde afhandeling van complexe aanvragen. Gemeenten zonder eigen DMS zouden moeten aanbesteden, om welke reden Dimpact overwoog dat voor hen te doen. Uiteindelijk besloot het voor leden met een lokaal DMS (dat was Corsa, Decos of Verseon) daarmee te koppelen. Leden die nog niets hebben, kunnen het open-sourceproduct Alfresco gebruiken. “Samen aanbesteden had geen meerwaarde”, zegt Bal. Hij heeft niet het probleem van GovUnited, een andere gemeentelijke midofficealliantie, dat ook Alfresco inzet, maar tevens als centraal DMS. Dat laat zich moeilijk met lokale DMS’en van andere snit koppelen. Gilze en Rijen, dat drie GovUnited-modules zou kopen, heeft om die reden onlangs besloten daarvan af te zien. Volgens GovUnited zijn koppelspecificaties gereed, maar moet Gilze en Rijen wel zijn DMS-leverancier aanspreken. Bal: “Onze architectuur kent één DMS. Een DMS implementeren kost al gauw een jaar. Dan kun je beter goed koppelen.”

Dit jaar is voorts een geo-viewer (van ESRI) voorzien. Bal wilde hem vorig najaar al uitrollen, maar dat had meer voeten in de aarde dan gedacht. Hij verwacht hem nu ‘over twee à drie maanden’ af te hebben. De component dient twee doelen. Als gebruikersinterface wordt hij ingezet voor zaken als ‘melding openbare ruimte’. Dan kan men op een kaart aangeven waar de straatverlichting kapot is of afval gedumpt. En de gemeente kan er geo-informatie mee ontsluiten, zoals de plek van stemlokalen en glascontainers.

De doorontwikkeling van het Dimpact-aanbod startte nadat in 2008 Atos Consulting zich had ontdaan van onderaannemer Exxellence, een combinatie van eMaxx (ontstaan vanuit de Universiteit Twente) en XL21 (opgericht door een e-overheidsambtenaar van de gemeente Enschede). De voortgang ging trager dan contractueel afgesproken. “Exxellence kon een perfecte oplossing realiseren voor één gemeente. Maar als er een bijkomt, wil je kunnen kopiëren. Dat ging moeilijk. Het werd een soort maatwerk. Lastig in beheer en kostbaar.” Volgens Bal speelde mee dat het e-loket van XL21 Microsoft-gebaseerd was en de eMaxx-midoffice Java-georiënteerd. Dat liet zich slecht integreren. Of Dimpact een verkeerde keuze had gemaakt? “Lastig te zeggen. XL21 werd lovend beoordeeld. Met de technologie van toen was het een goed product. Maar XL21 had te weinig geïnnoveerd. Nu zijn er betere oplossingen. Exxellence heeft XL21 ook uitgefaseerd.”

De stap die Atos Consulting onder druk van Dimpact zette, betekende volledige herontwikkeling op het open-sourceplatform ‘Open Chain’ van Atos Origin. “Er is nu één moederomgeving, waardoor een wijziging automatisch in dochteromgevingen wordt doorgevoerd, een generieke parametriseerbare oplossing. Via parameters kunnen gemeenten er hun eigen smaak aan geven.”
‘Uniek’ in het tweedegeneratieproduct noemt Dimpact de integratie van het lokale e-loket met landelijke voorzieningen als Mijnoverheid.nl en Antwoordvoorbedrijven.nl. Die portals voor op burgers en bedrijven toegesneden dienstverlening worden transparant in de gemeentesite gepresenteerd, waarbij opnieuw inloggen onnodig is (single sign-on). Een eerste gebruiker is de gemeente Oldambt, in januari ontstaan uit Reiderland, Scheemda en Winschoten, en met Bellingwedde, Menterwolde, Pekela en Veendam het samenwerkingsverband Oost-Groningen Digitaal vormend. Die gemeenten verlieten vorig jaar GovUnited voor Dimpact.

Nog altijd bekijken ICT-bedrijven zulke bewegingen met gefronste wenkbrauwen. Atos Consulting werd geselecteerd in een maart 2006 gestarte aanbestedingsprocedure van Enschede, Hellendoorn, Heusden (inmiddels uitgestapt), Oldenzaal en Zwolle, die de coöperatieve vereniging Dimpact december 2006 zouden oprichten. Nieuwe leden konden en kunnen, omdat de aanbesteding uitging van een groeimodel, alsnog van de gunning aan Atos profiteren. Dimpact heeft het lidmaatschap wel ‘aanbestedingsproof’ genoemd. Toch bevat de samenwerkingsovereenkomst met deelnemende gemeenten een clausule voor het geval een rechter bepaalt dat het aanbestedingsrechtelijk niet deugt. Dan stort Dimpact toetredingsgeld en jaarcontributie terug of organiseert een nieuwe aanbesteding.

Uit de stukken die de Oost-Groningse colleges van B en W eind vorig jaar aan de gemeenteraden bezorgden, blijkt nog altijd onzekerheid over de legitimiteit van de constructie. Zo schreef Bellingwedde over juridische en financiële risico’s ‘omdat we op ongebaande juridische paden wandelen’. Want: “Tot een procedure hierover is het (nog) niet gekomen.” Dimpact heeft de constructie uitgewerkt met huisadvocaat Kienhuis Hoving. Later hebben aspirant-leden ook elders advies ingewonnen. Opmerkelijk is dat al die adviezen vertrouwelijk voor raden ter inzage zijn gelegd.

René Bal gelooft nog steeds in het ‘aanbestedingsproof’ zijn van de constructie. Er geldt een ‘inhouse-uitzondering’, die volgens hem inmiddels in een vergelijkbare zaak is gesanctioneerd door het Europese Hof. De bepaling in de overeenkomst met gemeenten dient louter als antwoord op mogelijke koudwatervrees. En wat de juridische advisering betreft, die noemt hij ‘niet vertrouwelijk’, al wil hij Automatisering Gids het advies van Kienhuis ook niet ‘zomaar’ bezorgen. Op zijn kantoor mag AG het komen inzien. Hij denkt aldus ‘een juridische discussie’ te voorkomen.

Wellicht zwelt die aan bij verdere groei van Dimpact. Officieel zijn er inmiddels twintig leden. Velsen was half februari de laatste, waarbij het samenwerkingverband overigens aantekende: “Met de toetreding van Velsen slaat Dimpact de brug van Oost- naar West-Nederland. Het is een mijlpaal in de realisatie van de gewenste landelijke dekking van Dimpact.” Maar er zit er in elk geval één in de pijplijn. Jacq Bus, executive partner bij Atos Consulting, twitterde nog voordat Dimpact Velsen verwelkomde de gemeente Westland rond. Die had op haar site een midofficeaanbesteding aangekondigd, maar blies dat plan af. Westland heeft aanbesteden ingeruild voor een voornemen tot aansluiting bij Dimpact.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!