Digitale mobiliteit vermindert files

10 september 2010
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen met invoering van 'Het Nieuwe Werken', een forse bijdrage leveren aan het oplossen van het fileprobleem. Dat blijkt uit de pilot 'Digitale Mobiliteit', een grootschalige proef in 36 gemeenten in Amsterdam en omstreken.

In de Amsterdamse regio kregen 102 bedrijven uit het MKB - met gemiddeld 12 medewerkers - een half jaar lang de kans kennis te maken met tijd- en plaatsonafhankelijk werken, ofwel 'Het Nieuwe Werken'. De deelnemers werden zowel technologisch als organisatorisch ondersteund. Zo kregen zij de beschikking over online-software om medewerkers vanaf willekeurige computers of geschikte mobiele telefoons toegang te geven tot e-mail, agenda en contactpersonen en in staat te stellen online te communiceren en te vergaderen. Men kreeg bovendien de beschikking over snel en betrouwbaar internet voor kantoor en thuis en mobiel internet voor onderweg. Organisatorisch werden de deelnemers onder meer ondersteund door online-advies en een vast servicenummer.

Uiteindelijk hebben 61 organisaties gebruik gemaakt van het gebodene. Deze deelnemers zijn erg enthousiast: 83 procent geeft aan hiermee in de toekomst door te willen gaan. Ondernemers die de nieuwe manier van werken niet hebben ingevoerd, gaven als redenen 'de economische recessie' en 'andere prioriteiten' op.

60 procent van de deelnemers die 'Het Nieuwe Werken' hebben omarmd, kan op één of meerdere manieren zijn mobiliteit verbeteren, blijkt uit de proef. Daarbij gaat het dan zowel om het voorkomen van reisbewegingen als om het verschuiven van de reis naar momenten buiten de spits. Voor de ondernemers en medewerkers die minimaal één keer per week in de file staan, stijgt dit percentage zelfs naar 70.

Bovendien ziet 69 procent van de ondernemers mogelijkheden voor kostenbesparing, met name op de reiskosten, maar ook op de huisvestingskosten.

Bijna een kwart van alle medewerkers die op de nieuwe manier hebben gewerkt, geeft bovendien aan daadwerkelijk productiever te zijn geworden in de pilotperiode. Ook op het gebied van vitaliteit van medewerkers blijken de effecten van digitale mobiliteit positief. Zo geeft 30 procent van de ondervraagde werknemers aan vitaler te zijn doordat zij een betere werk-privé balans, meer plezier in het werk of minder stress ervaren.

Het project was een initiatief van MKB-Nederland en Boer & Croon. Het werd uitgevoerd in opdracht van de regionale Taskforce Ontspits en de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement in samenwerking met Microsoft, UPC Business en Vodafone. Het is ook de initiatiefnemers goed bevallen. Op grond van de resultaten is een vervolg gepland in de regio’s Groningen-Assen, Leeuwarden en Twente en Stedendriehoek.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.