Loopbaan

Carriere
Kinderen op school

Digitale kennis basisschoolkinderen scoort onvoldoende

Deel leraren voelt geen noodzaak voor digitaal bijspijkeren. Maar er speelt meer dan onwil of onderschatting.

© CC BY-SA 2.0 - Flikr.com Craighton Miller
24 september 2019

Deel leraren voelt geen noodzaak voor digitaal bijspijkeren. Maar er speelt meer dan onwil of onderschatting.

Basisschoolkinderen hebben onvoldoende digitale kennis. Dat blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid van het ECP, Platform voor de Informatiesamenleving en DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Gemiddeld krijgen de kinderen een 4,9 van hun leerkrachten voor dit onderwerp. Ruim een derde van de leerkrachten voelt echter geen noodzaak om de leerlingen digitaal bij te spijkeren. 

De score van de basisschoolkinderen is berekend op basis van vier onderdelen. De hoogste score is daarbij gegaan naar ICT-basisvaardigheden, al is dat maar nét een voldoende: een 5,7. Op de andere onderdelen - mediawijsheid (4,7), informatievaardigheden (4,5) en computational thinking (4,6) - hebben de kinderen onvoldoendes gehaald. 

Volgens het onderzoek - dat onder ruim 5.000 leerkrachten, ICT-coördinatoren, schooldirecteuren en schoolbestuurders is uitgevoerd - ligt dat echter niet aan de hoeveelheid aandacht die er in de klas aan digitale geletterdheid gegeven wordt. Maar liefst 72 procent van de leerkrachten zegt regelmatig in één of meerdere vakken aandacht te geven aan het onderwerp. Daar tegenover staat 15 procent die dat helemaal niet doet. Het resterende deel van de docenten doet het slechts incidenteel. 

Geen leerlijn gebruikt

Toch is er nog wel veel te winnen. Slechts een tiende van de leerkrachten blijkt een leerlijn te gebruiken. Dat terwijl dat digitale geletterdheid één van de negen leergebieden wordt van het voorgenomen nieuwe curriculum van 2022 voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs is. Ook voelt 36 procent van de docenten geen noodzaak om extra aandacht te besteden aan de digitale geletterdheid van de kinderen.

Opvallend is dat die aantallen onder de directie, ICT-coördinatoren en het bestuur veel kleiner zijn. Bij die groepen geeft 87 procent of meer aan dat hier een (zeer) grote noodzaak voor is.

Onvoldoende, te oud, te weinig

Iets meer dan de helft van de leerkrachten (51 procent) geeft bovendien aan dat de voorzieningen op hun school niet voldoende zijn om in de komende vijf jaar de nodige stappen te kunnen zetten. De aanwezige apparaten zijn te oud, of er zijn te weinig apparaten als smartphones, tablets, laptops en computers aanwezig. Leraren zeggen verder behoefte te hebben aan ondersteuning van vooral educatieve uitgeverijen (33 procent), andere onderwijsorganisaties (23 procent) en bibliotheken (16 procent). 

Het rapport van het ECP adviseert dan ook dat de noodzaak voor (verdere) verbetering van de digitale kennis bij leerkrachten meer benadrukt moet worden. En dat daarnaast ook de voorzieningen voor het onderwijzen van digitale geletterdheid verbeterd moeten worden. 

Advies: meer planmatig werken

Verder benadrukt het rapport dat er meer planmatig gewerkt moet worden op schoolniveau. Ook op dat vlak is er namelijk sprake van achterstand. Op dit moment geeft 38 procent van de directeuren en 56 procent van de leerkrachten aan dat er níet planmatig wordt gewerkt aan digitale geletterdheid.

Planmatig aan dit onderwerp werken kan bijvoorbeeld door een speciale werkgroep in te stellen. Maar slechts een kwart (24 procent) van de scholen heeft zo'n werkgroep. Behalve een werkgroep kan planmatig werken ook door middel van een hiervoor benoemd persoon. Bij 64 procent van de scholen is er wel sprake van zo'n speciale persoon die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op het gebied van digitale geletterdheid.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.