Digitale economie van Europa blijft groeien

11 juni 2010

Uit onderzoek van de Europese Unie blijkt dat ons werelddeel een aardige partij meeblaast als het gaat om de digitale economie. Zo heeft 60 procent van de bevolking regelmatig toegang tot internet en kan 94 procent van de mensen desgewenst een breedbandige aansluiting kopen. Van de huishoudens heeft 56 procent die stap al genomen, bij de zakelijke gebruikers is in maar liefst 83 procent van de gevallen sprake van breedbandtoegang.

Deze cijfers hebben betrekking op 2009 en ze zijn hoger dan die van het jaar daarvoor. De Europeanen zijn kennelijk in hun nopjes met de mogelijkheden van internet en sociale netwerken. Naar schatting hebben 80 miljoen mensen hun eigen content op het net geplaatst. De productiviteit in Europa is de afgelopen jaren gestegen en in de helft van de gevallen kwam dat door de inzet van ICT. De onderzoekers baseren zich hierbij op cijfers die tot 2007 zijn verzameld en houden een slag om de arm voor de afgelopen drie jaar. Het is namelijk nog niet duidelijk in hoeverre de financiële crisis de positieve effecten van ICT-gebruik heeft aangetast.

De waarde die extra is gegenereerd door ICT-gebruik wordt becijferd op zo’n 600 miljoen euro, en dat is bijna 5 procent van het bruto continentaal product van Europa. Europese ondernemers zijn over het algemeen kleiner dan hun tegenhangers in de Verenigde Staten, en dat wordt gezien als verklaring voor het feit dat het R&D-budget van Europa lager is dan dat van de Verenigde Staten.

Toch ligt Europa op sommige terreinen ver voor op de Verenigde Staten. De Europese Unie noemt als eerste de breedbandinfrastructuur, die de grootste ter wereld wordt genoemd. Vorig jaar was er een penetratie van 24,8 procent, waarbij alleen is gekeken naar vaste aansluitingen. In vergelijking met 2008 betekent dat een stijging met 2,3 procentpunt. Wel geven de onderzoekers aan dat het groeitempo langzaam aan het afnemen is. Op technisch gebied zal er nog het een en ander moeten gebeuren. Momenteel biedt 80 procent van de vaste breedbandaansluitingen een snelheid van meer dan 2 Mbps, terwijl maar 18 procent boven de 10 Mbps uitkomt. De huidige netwerken staan het niet toe dat die snelheden makkelijk worden verhoogd. Daarvoor zal een nieuwe infrastructuur aangelegd moeten worden.

De markt neemt wat dit betreft een afwachtende houding aan. De partijen zijn huiverig om te investeren in breedband, omdat niet meteen duidelijk is wanneer ze dat voldoende rendement oplevert. Ook wijzen de aanbieders naar de diverse overheden, die geen duidelijk wettelijk kader hebben weten te scheppen voor gebruik en exploitatie van breedbandige netwerken.

Van de Europeanen heeft 54 procent het afgelopen jaar iets gekocht via internet. Daarbij heeft bestelling in het eigen land duidelijk de voorkeur, want slechts 22 procent van de e-shoppers heeft iets gekocht in een ander land. Ook hier lijkt de wetgeving weer de boosdoener te zijn. Grensoverschrijdend handelsverkeer is in veel wetten niet duidelijk genoeg geregeld. Verkopers zijn daarom huiverig om transacties met klanten in het buitenland af te sluiten. Dat is ook de hoofdreden, stellen de onderzoekers, dat 60 procent van dit type transacties niet wordt gecompleteerd.

De gebruikers hebben wel een duidelijke invloed op de ontwikkelingen. Doordat zij steeds meer eisen gaan stellen, gaan de aanbieders sneller over tot modernisering van hun systemen en netwerken. De onderzoekers van de Europese Unie spreken hier van ‘digital natives’, ofwel ‘digitale inboorlingen’, mensen die zijn opgegroeid te midden van alle moderne media. Zij gebruiken internet niet alleen voor ontspanning maar ook voor het zoeken naar een nieuwe baan en het volgens van opleidingen.

Toch is het niet allemaal zonneschijn in de Europese Unie, want er zijn risicogroepen. Alles bij elkaar gaat het om 30 procent van de Europeanen die niet of nauwelijks gebruikmaakt van moderne media. De geïdentificeerde risicogroepen bestaan vooral uit vrouwen, ouderen, mensen met een laag opleidingsniveau en werklozen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland vooroploopt bij de ontwikkelingen. Ons land heeft de hoogste internetpenetratie ter wereld, want 90 procent van de huishoudens heeft aansluiting op internet. Bij de breedbandverbindingen staat Nederland met 37,7 procent op de tweede plaats. We moeten alleen Denemarken voor ons dulden, met 37,8 procent. De zakelijke penetratie van internet in ons land staat op 87 procent.

Het blijkt dat 86 procent van de Nederlanders minimaal elke week gebruikmaakt van internet. Iets minder dan driekwart (73 procent) is dagelijks op internet te vinden.

Alles samengevat zijn de onderzoekers best tevreden over de economische slagkracht van Europa, maar ze dringen er wel op aan de zaken niet op hun beloop te laten. De investeringen in ICT moeten minstens op het huidige peil blijven en ook moet aandacht besteed blijven worden aan de bevordering van het gebruik van de ICT-middelen. Veel wordt verwacht van de Digitale Agenda, die recentelijk is gepresenteerd door eurocommissaris Neelie Kroes.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!