Innovatie & Strategie

Zakelijke software
Daryl Plummer

Digital Business verandert uw speelveld

Bedrijven die zich niet weg wil laten digitaliseren, moeten nu in actie komen.

12 juli 2016

Gartner verkondigt al enkele jaren de boodschap dat IT-ontwikkelingen bedrijfsmodellen en hele sectoren op hun kop gaan zetten. In 2013 zei Peter Sondergaard, hoofd onderzoek bij Garter, bijvoorbeeld bij de opening van zijn Symposium ITxpo: “De digitale wereld staat voor de deur. Ieder budget is een IT-budget, ieder bedrijf is een IT-bedrijf, iedere ‘business leader’ wordt een digitale leider, iedere persoon wordt een digitaal bedrijf – en dat is geen verspreking. We staan op de drempel van de digitale industriële economie.” Dit jaar opende directeur Gene Hall van Gartner het congres met de woorden: “Digitale business is werkelijkheid geworden. Alle landen, alle economische sectoren, worden daardoor geraakt.”

 

Wees gespitst op digitale kansen

Digitaal zakendoen concurreert niet per definitie met de analoge vorm. Het cruciale verschil ligt in de nieuwe manieren om de klant te bereiken die het digitale kanaal mogelijk maakt.

Sondergaards collega Daryl Plummer maakte het verschil – en het potentieel aanvullend karakter – mooi inzichtelijk aan de hand van het boek. Door van een boek een e-boek te maken, wordt je business niet digitaal, benadrukte Plummer. De boekverkoper gaat pas digitaal in zaken als hij nieuwe commerciële kansen creëert door dat e-boek te verrijken met data om de distributie te reguleren, te bepalen wie het onder welke condities mag lezen, of door data te gaan verzamelen over het lees- en gebruiksgedrag.

Sondergaard benadrukt dat dat digitaal zakendoen geen activiteit is aan de randen van de gevestigde economie, alleen voor start-ups. “Digitale initiatieven zijn nu al goed voor een omzet van 1 biljoen dollar per jaar, en dat groeit snel. De CEO’s in ons CEO Survey betitelen nu al 22 procent van hun omzet als digitaal. Ze zien dat aandeel in vijf jaar tijd groeien naar 41 procent. CIO’s schatten het aandeel wat lager in, maar verwachten een nog snellere groei, van 16 naar 37 procent in vijf jaar tijd. En terwijl wij hier zitten, zijn wereldwijd 125.000 bedrijven bezig met digitale initiatieven.”

Te veel van die vernieuwing vindt echter plaats buiten de IT om, constateert Gartner. De IT-discipline zelf lijkt bevangen door een inertie die – waar CIO’s en IT-afdelingen die niet weten te doorbreken – vernieuwing in de weg staat. Peter Sondergaard illustreerde dat met een simpel gegeven: “We hebben u gevraagd wat voor u de grootste barrières zijn op weg naar vernieuwing met IT. In uw volgorde: gebrek aan de juiste vaardigheden, gebrek aan geld om te investeren, de bedrijfscultuur, slechte afstemming tussen IT en Business en de uitdaging die legacy-systemen vormen. Dat zijn precies dezelfde factoren die u vijf jaar terug noemde als grootste barrières! Er moet echt iets veranderen!”

 

Neem afscheid van vooroordelen

Sondergaards collega Daryl Plummer nam het voortouw bij het specificeren van wát er moet veranderen. Plummer adviseert per omgaande afscheid te nemen van een de volgende noties die volgens Gartner horen bij een tijdperk dat voorgoed voorbij is, en daardoor een rem vormen op vernieuwing van de IT zelf:

 

Neem afscheid van legacy
De eerste daarvan is wat Gartner-analist Daryl Plummer aanduidt als legacy-fatalisme. Het geloof dat je jezelf niet kunt bevrijden van legacy-systemen is nog wijd verbreid. Ten onrechte, meent Plummer. “Er draaien nog genoeg verouderde applicaties waarvan de investeringen zich al lang hebben terugverdiend, of die zich nooit zullen terugverdienen. Nu is de tijd om je te verlossen van de loden last van dergelijke legacy-systemen, en tijd en geld vrij te maken voor werkelijke vernieuwing.”

 

Maak waar mogelijk gebruik van de cloud
Plummers tweede advies is, de angst voor de cloud te overwinnen. “De cloud is niet alleen vaak goedkoper, maar ook veiliger. Ja, u hoort me goed. Van de recente geslaagde hacks was er geen enkele bij een clouddienst. Sterker nog, die recente hacks waren nooit gelukt als het gehackte systeem in de cloud had gedraaid.” Daarbij maakt inzet van de cloud bedrijven innovatiever en wendbaarder. Plummer haalde in dit verband het voorbeeld aan van Ardent Mills, een Amerikaanse producent van bakkersmeel die recent ontstond uit een fusie van twee bedrijven. De fusiepartners hadden beide net hun ERP-system vernieuwd. Maar in plaats van te investeren in weer een migratie in huis, besloot CIO Jeff Schreiner tot een overstap naar de cloud. In een half jaar tijd is het project al voor 60 procent klaar, en merkt Ardent Mills dat nieuwe projecten in het digitale vlak een factor 3 sneller gaan dan in het verleden, aldus Plummer. En Schreiner heeft de handen vrij om zich te richten op die nieuwe initiatieven, zonder dat hij afgeleid wordt door de traditionele barrières die ontstaan als je IT-systemen in huis hebt. SaaS biedt ook voordelen die je met in-huisoplossingen niet kunt realiseren, zoals het benchmarken van je oplossingen, het delen van data en het aangaan van nieuwe vormen van samenwerking. “Als u lijdt aan cloudfobia, groei daar dan overheen, en snel!”, bulderde Plummer.

 

Denk niet dat u zelf alles beter kunt
De derde eigenschap die IT zich volgens Gartner snel moet afleren, is de hang naar eigendom. “Het idee dat zelf doen betere resultaten oplevert, is diepgeworteld in IT. Maar is dat wel zo? Waarom laat je anderen niet voor je werken, als die het beter, sneller en goedkoper kunnen doen?” Een goed voorbeeld van een bedrijf dat zich dat realiseert is volgens Plummer Schiphol. Dat stelt zijn IT-systemen via wel gedefinieerde Application Programming Interfaces open voor koppeling met apps van derden. Het resultaat: een baaierd aan apps die de beleving van de Schiphol-bezoeker verbeteren, veel meer en van hogere kwaliteit dan mogelijk zou zijn geweest als de IT-afdeling van Schiphol alles in eigen hand had gehouden. [AG beschreef deze case in het artikel Schiphol zet in op open innovatie, in AG nr. 14 van 2015]. “Uw verantwoordelijkheid voor ontwikkeling houdt in de toekomst wellicht op waar de API begint”, is de les die je hier volgens Plummer uit kunt trekken. “Afdelingen in uw bedrijf kunnen nu aan apps en oplossingen komen die de IT-afdeling in het verleden niet kon of wilde leveren. U heeft nu de keus: laat de afdelingen hun gang gaan, of vraag ze te wachten totdat u er niet aan toekomt.” Het kan natuurlijk best zo zijn dat die afdelingen niet met de best denkbare oplossing komen aanzetten. Maar het heeft geen meerwaarde om daar een punt van te maken zo lang het niet om apps gaat die voor het bedrijf een onderscheidend voordeel zouden opleveren, aldus Plummer.

 

Richt uw IT-afdeling opnieuw in

Traditionele platformen zijn niet het gedroomde uitgangspunt om succesvol digitaal in zaken te gaan, stelt Sondergaard vast. “Digital business op basis van traditionele platformen komt te langzaam van de grond. De enige werkbare oplossing is een bimodale organisatie met ‘mode 2 ­technology’. Als uw bedrijf digitaal in zaken gaat, wordt het zelf ook ­bimodaal. En bij een bimodaal bedrijf hoort een bimodaal platform”, zegt Sondergaard.

 

Durf de controle op te geven

Per saldo draait het volgens de Gartner-analisten vooral om het los durven laten van de controle. De tijd dat IT-afdelingen alles onder controle konden houden, is allang voorbij. Dat blijkt ook wel uit de zeggenschap over de IT-bestedingen. Anno 2014 wordt al ruim 40 procent van de IT aangeschaft door business units, buiten de IT-afdeling om; over twee jaar is dat de helft. CIO’s moeten op zoek naar methoden om invloed uit te oefenen op de bedrijfsafdelingen om de IT-ontwikkelingen de goede kant uit te sturen, zonder de zekerheid dat men grip heeft op wat er gebeurt. Dat vraagt om een nieuwe aanpak van risicobeheer en beveiliging, waarbij ook aandacht komt voor veiligheids- en kwaliteitsaspecten.

 

 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!