Innovatie & Strategie

Wetenschap
kinderen

Digitaal vaardig kind leert beter

Leerresultaten beter bij goede digitale vaardigheden

© CC BY-SA 2.0 - Flikr.com Craighton Miller
18 november 2020

Leerresultaten beter bij goede digitale vaardigheden

Kinderen en jongeren met goede digitale vaardigheden hebben daar veel voordeel van bij het leren, het participeren en het benutten van kansen. Dat blijkt uit onderzoeken in 64 landen die zijn geanalyseerd en verzameld in het kader van het ySKILLS-onderzoek.  

Youth Skills (ySKILLS) is een EU-onderzoeksproject binnen de EU. Onderzocht wordt welke soorten digitale vaardigheden nodig zijn bij kinderen en jongeren, zodat de positieve impact van de digitale omgeving op lange termijn kan worden gemaximaliseerd. Er doen 14 universiteiten uit 13 landen (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Italië, Noorwegen, Polen, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) aan mee, evenals European Schoolnet, een netwerk van 34 ministeries van onderwijs. Het project moet aanbevelingen opleveren waarmee de digitale vaardigheden verbeterd kunnen worden.

De onderzoekers hebben 110 onderzoeken verzameld en geanalyseerd die in 64 landen zijn gedaan en die betrekking hebben op digitale vaardigheden bij kinderen en jongeren. Daaruit blijkt dat kinderen met goede digitale vaardigheden gemiddeld betere leerresultaten hebben dan kinderen die minder sterk ontwikkelde digitale vaardigheden hebben. De onderzoekers geven echter wel aan dat het om een beperkt aantal onderzoeken gaat dat hiernaar is gedaan.

Risico's

Daarnaast hebben kinderen met betere digitale vaardigheden wel een grotere kans op blootstelling aan risicovolle en potentieel schadelijke online inhoud, zoals racistische en  discriminerende inhoud. De meer vaardige kinderen die het internet in grotere mate verkennen, zijn daardoor meer blootgesteld aan risico’s. Digitale vaardigheden kunnen hen echter ook helpen in het voorkomen dat risico's zich niet vertalen in schade.

Uit het onderzoek blijkt dat naarmate het opleidingsniveau van de kinderen hoger is, hun digitale vaardigheden beter zijn. Ook een positieve houding ten opzichte van ICT, een hogere sociaal-economische status van het huishouden waar de kinderen in opgroeien en scholen die meer ICT bieden, hebben daar een positief effect op. Belangrijk is ook dat ouders de ontwikkelingen van digitale vaardigheden stimuleren; kinderen van ouders die dit niet doen of het proberen te beperken, hebben minder goede digitale vaardigheden.

Er is overigens weinig verschil in digitale vaardigheden tussen jongens en meisjes. Wel beweren meer jongens dat ze er beter zijn dan meisjes, maar bij testen blijkt er geen verschil.

De onderzoekers doen aanbevelingen voor het verbeteren van de digitale mogelijkheden. Zo pleiten zij er onder meer voor dat de versterking van de digitale vaardigheden van kinderen als prioriteit komen op beleids-, onderzoeks- en publieke agenda. Daarnaast zijn zij voorstanders van de invoering van informele en formele onderwijsprogramma’s op dit vlak en peer-to-peer onderwijs te bevorderen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.