Innovatie & Strategie

Governance
Mona Keijzer

Digitaal plan kabinet rammelt aan alle kanten

Het kabinet presenteerde dit weekend de strategie 'Nederland Digitaal'.

Mona Keijzer, staatsecretaris EZK © Rijksoverheid
18 juni 2018

Het kabinet presenteerde dit weekend de strategie 'Nederland Digitaal'.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben het initiatief genomen om 24 ambities te formuleren.

De bewindslieden hebben bedrijven, consumenten en overheden geraadpleegd wat er moet gebeuren om Nederland neer te zetten als dé digitale koploper van Europa. Het kabinet wil bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder versterken, zorgen voor betere digitale vaardigheden en cyberveiligheid in de maatschappij. De strategie (pdf) wordt verder uitgewerkt in aparte agenda’s, zoals in de Nederlandse Cybersecurity Agenda die onlangs is verschenen, de Agenda Digitale Overheid, het Actieplan Digitale Connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility.

De strategie ontbeert echter enkele essentiële elementen, oordelen de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), de Dutch Startup Association (DSA) en de Fiber Carrier Association (FCA vandaag in een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Door het ontbreken van die elementen neemt de kans dat de ambities ook worden gehaald sterk af, menen zij.

Gebrek aan differentiatie

Zo hekelen zij het gebrek aan differentiatie in het beleid ten aanzien van bedrijven. "Het kabinet gaat voorbij aan het feit dat Nederland ook sterke digitale multinationals zoals Adyen, Booking.com, Leaseweb heeft voortgebracht", zegt Michiel Steltman, directeur van DINL. "Ook zijn ca. 20% van de aan vestiging gerelateerde investeringen uit het buitenland toe te rekenen aan onze digitale mainport functie. Dat heeft grote internationale digitale merken naar Nederland getrokken. Al die bedrijven zijn van nature digitale koplopers. Ze zorgen samen met startups en scale-ups voor nieuwe economische activiteiten in Nederland."

Steltman maakt zich zorgen omdat het kabinet slechts inzet op inlopen van achterstand van bestaande bedrijven. "Het kabinet loopt het risico de digitale mainport zelfs af te remmen en zo afhankelijker te worden van digitale diensten uit het buitenland. Dat zou kunnen resulteren in een lager tempo van de digitale ambities en de beoogde groei van economische activiteiten."

AVG is voorbeeld hoe het niet moet

Directeur Pieter Veldhuizen van de Dutch Startup Association vindt dat er door de 'one size fits all-benadering' te weinig aandacht is voor starters. En die is hard nodig. "De toenemende regulering van digitale activiteiten remt de mogelijkheden voor experimenteren en voor startups. Want de nationale en nieuwe Europese regels worden ervaren als complex, onduidelijk, en de interactiemogelijkheden met toezichthouders zijn gedateerd. De nieuwe AVG is een goed voorbeeld hoe het niet moet. Het digitale kabinetsbeleid zou ook in moeten zetten op het tegengaan van de negatieve effecten van de regels op startups, het wegnemen van zulke knelpunten en het steviger stimuleren van de startups en ondersteunen van de scale-ups.”

De plannen ontberen verder een financiële paragraaf, constateren de opstellers van de brief. De plannen moeten vooral worden uitgevoerd door het bedrijfsleven met investeringen in onder meer cybersecurity, de invulling van de nieuwe Europese en nationale regels en 5G. De ondertekenaars van de brief roepen het kabinet op om een fonds in te richten voor het wegnemen van specifieke knelpunten en voor stimuleringsmaatregelen in digitale infrastructuur en de platformeconomie.

Lees meer over
1
Reacties
Ronald 28 juni 2018 15:35

Beter kijken naar hoe er omgegaan moet worden met onze privacy is niet verkeerd, maar met de AVG gaat er toch een hoop fout. Ik krijg het idee dat niemand eigenlijk weet wat er gedaan moeten worden om aan de AVG te voldoen. Ik ben bijvoorbeeld overgestapt van Dropbox naar https://vboxxcloud.nl/. Mede doordat zij wel een verwerkersovereenkomst tekenen. Weten mensen hier of dit überhaupt wel een verplichting is? Overigens wel blij met de overstap.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.