Innovatie & Strategie

Datamanagement
corona

Dataplatform brengt impact coronacrisis per gemeente in beeld

Kansen voor ontwikkelaars en appbouwers

29 mei 2020

Kansen voor ontwikkelaars en appbouwers

Het dataplatform Waarstaatjegemeente heeft een dashboard ontwikkeld waarmee de impact van de coronacrisis per Nederlandse gemeente in beeld is gebracht. Daarmee wordt niet alleen duidelijk hoe het virus zich verspreidt, maar ook wat de economische gevolgen per gemeente zijn en wat de virus betekent voor de openbare orde.

Waarstaatjegemeente biedt met de recente data inzicht in de crisis op de vlakken van economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid. Er wordt onder meer bekeken wat het effect is op het aantal ww-uitkeringen en banen in sectoren waar krimp wordt verwacht.

Beleid maken

Het dashboard kan gebruikt worden door gemeenten bij het maken van beleid. Het is bedoeld voor ambtenaren maar het is openbaar toegankelijk voor iedereen die het wil gebruiken bij besluitvorming, agendavorming, benchmarking of onderzoek. De data is vrij toegankelijk en kan worden hergebruikt door appbouwers.

Waarstaatjegemeente verwacht op korte termijn een uitbreiding van het dashboard zodat data over onderwijs en leerachterstanden, bijstandsuitkeringen, huiselijk geweld en meer gedetailleerde gegevens over faillissementen ook in beeld komen. 

   

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.