Loopbaan

Carriere
ontslagen

Daling IT’ers in de WW vlakt opnieuw af

Bouw en zorg laten grootste daling zien, IT stabiliseert.

20 juni 2019

Bouw en zorg laten grootste daling zien, IT stabiliseert.

De afgelopen maand daalde het aantal ww-uitkeringen gemiddeld over alle sectoren aanzienlijk harder dan in de IT. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde gegevens van uitkeringsinstantie UWV.

In de maand mei daalde het aantal professionals met een IT-beroep dat in de WW zit slechts met 0,4% ten opzichte van de maand ervoor. Gemiddeld genomen over alle beroepsgroepen was de daling 2,6%. Ook op jaarbasis is er een groot verschil tussen ICT-beroepen en andere beroepen: de afname van het aantal ww-uitkeringen was overall 16,7%, terwijl dat voor ICT-beroepen 11,9% was.

Op 1 juni stonden er 5825 IT’ers ingeschreven bij UWV voor een WW-uitkering. Een maand ervoor waren dat er nog 5849. Dat betekent vrijwel een stabilisatie van het aantal IT’ers met een WW-uitkering in de afgelopen maand. Het gaat momenteel om 3.055 IT’ers van 50 jaar of ouder, 2502 IT’ers die tussen de 27 en 50 jaar oud zijn en slechts 268 IT’ers jonger dan 27 jaar. De groep 50-plussers is al lang de sterkst vertegenwoordigde groep onder IT’ers met een WW-uitkering, terwijl de populatie in de IT gemiddeld behoorlijk jong is. Deze groep komt relatief lastig weer aan de bak.

Meer nieuwe uitkeringen

Tot 1 juni werden er in 2019 2994 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan IT’ers. Dat komt neer op een stijging van 3% ten opzichte van de eerste 5 maanden van 2018. Het gaat om 330 nieuwe uitkeringen van IT’ers beneden de 27 jaar, 1760 nieuwe uitkeringen voor IT’ers in de leeftijd van 27 tot 50 jaar en 904 nieuwe uitkeringen voor 50-plussers.

In de vergelijkbare periode werden 3123 WW-uitkeringen voor IT’ers beëindigd. Dat komt neer op een daling van 6,6% ten opzichte van de eerste 5 maanden van 2018. Hierbij gaat het om 340 IT’ers beneden de 27 jaar, 1708 IT’ers tussen de 27 en 50 jaar en 1075 50-plussers. De uitkeringen werden om verschillende redenen beëindigd. Zo wisten 1109 IT’ers (hoofdzakelijk tussen de 27 en 50 jaar oud) weer een andere baan te vinden, terwijl 1288 IT’ers de maximale duur van hun uitkering hadden bereikt.

Aantal werkenden neemt verder toe

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vandaag bekend dat het aantal werkenden in Nederland de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand is toegenomen. In mei waren er in totaal 8,9 miljoen werkenden in Nederland. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3000 per maand en kwam in mei uit op 302.000. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking.

UWV registreerde eind mei 251.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 7000 minder dan in april, een daling van 2,6 procent. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in alle sectoren, waarbij de bouw de grootste daling kende ten opzichte van een jaar terug (-30,8%). Ook in de sector zorg en welzijn nam het aantal WW-uitkeringen fors af (-23,5 procent). Zoals gezegd bedroeg de daling in de ICT ‘slechts’ 11,9%.

Lees meer over
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.