Beheer

Security
security

Cyberverzekeringen: werk aan de winkel!

Het mag wel wat duidelijker. Over bomen, bos en neveneffect van cyberverzekeringen.

security © Shutterstock SEVENNINE_79
28 april 2022

In verzekeringsland is de cyberverzekering een relatieve nieuwkomer die ook voor de verzekeraars zelf complex is. Voor bedrijven is het nogal eens lastig hierin keuzes te maken, hoewel deze verzekeringen wel degelijk zin kunnen hebben. Nynke Brouwer ziet dan ook nog veel ruimte voor verbetering en verduidelijking.

Cyberrisico’s zijn al jarenlang prominent aanwezig tussen de meest urgente risico’s voor bedrijven en organisaties. Mede als gevolg van de Covid-19-pandemie is niet alleen het gebruik, maar ook de afhankelijkheid van digitale techniek de laatste jaren sterk toegenomen. De gevolgen van cyberrisico’s zijn bijna dagelijks in de nieuwsmedia te zien, bijvoorbeeld in de vorm van grote ransomware-aanvallen. Cyberrisico’s zijn de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van IT en computernetwerken. Cyberincidenten, al dan niet veroorzaakt door criminaliteit, leiden vaak tot grote schade: bedrijfsstilstand, herstelkosten, losgeld, reputatieschade, juridische kosten, boetes en eventueel schadevergoedingen.

Anders dan veel bedrijven denken, is deze schade lang niet altijd onder traditionele verzekeringen gedekt. Bedrijven kunnen zich echter voor deze schade verzekeren met een speciale cyberverzekering. Cyberverzekeringen zijn relatief ‘jonge’ verzekeringen die bovendien dekking bieden voor een modern, veranderlijk risico met een vrij hoog technisch gehalte. Over het verzekeren van cyberrisico’s bestaan dan ook nog de nodige vragen. Toch kan de cyberverzekering voor bedrijven van grote meerwaarde zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om crisishulp. Op meerdere vlakken bestaat echter ruimte voor verbetering en verduidelijking. Duidelijkere definities, heldere afbakening van de dekking en uniformere voorwaarden zijn noodzakelijke prioriteiten.

Risicomanagement en het belang van verzekeren

Met risico’s kan op verschillende manieren worden omgegaan. Men kan risico’s mitigeren, bijvoorbeeld door voorzorgsmaatregelen te treffen. Risico’s kunnen ook worden vermeden of juist worden geaccepteerd. Er zijn echter altijd risico’s die door maatregelen niet zodanig kunnen worden verkleind dat zij acceptabel zijn, maar ook niet kunnen worden vermeden. Deze restrisico’s kunnen op een andere manier worden ondervangen, namelijk door ze af te wentelen op het collectief. Dat is het mechanisme van een verzekering. Het verplaatsen van risico’s van het individu naar het collectief, maakt ze draagbaar en acceptabel.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!