Loopbaan

Carriere
studente met laptop

Cyber security raad: Kabinet, doe iets aan capaciteit IT-studies

CSR luidt noodklok over numerus fixus voor cruciale IT-studies.

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com John Loo
31 juli 2018

CSR luidt noodklok over numerus fixus voor cruciale IT-studies.

De vraag naar innovatieve oplossingen en goed opgeleid personeel bij overheid en bedrijfsleven neemt alleen maar toe. Er is jarenlang geïnvesteerd in programma's om technische en technologische opleidingen aantrekkelijk te maken. Deze ontwikkeling staat haaks op de invoering van numeri fixi-systemen bij verschillende IT-studies, concludeert de Cyber Security Raad (CSR).

De CSR noemt het 'zeer ongewenst' dat de stroom aan gemotiveerd jong talent voortijdig opdroogt door gebrek aan onderwijzend personeel en onvoldoende huisvesting en middelen. In een brandbrief aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschap adviseert de raad de minister op korte termijn noodfinanciering ter beschikking te stellen aan universiteiten om het gebrek aan capaciteit weg te werken zodat alle aanmeldingen voor de studierichtingen Kunstmatige Intelligentie en aanverwante studies, zoals data science en business analytics, ook daadwerkelijk kunnen worden toegelaten.

De invulling van de studies moet volgens de Raad samen met het bedrijfsleven worden opgepakt.

Verder roept de raad de minister op een multidisciplinair team samen te stellen dat de universiteiten gaat ondersteunen bij het vinden van geschikt onderwijspersoneel en de benodigde middelen.

Ook moet er een beter zicht komen op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt en de veranderende studievoorkeuren zodat er een betere balans ontstaat tussen vraag en aanbod.

Lees meer over
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.