CWI rondt ‘helse klus’ naar tevredenheid af

1 december 2005
Sonar is gebouwd door Ordina (system integrator), met Siebel (CRM-software) en IBM (inrichting van dat pakket). Het heeft drie hoofdfuncties: registratie van werkzoekenden en uitkeringsaanvragen (werk- en uitkeringsintake), bemiddelingsondersteuning (met koppeling naar vacaturesysteem) en communicatie met ketenpartners UWV en sociale diensten. Dat laatste zorgt voor forse stroomlijning van de informatievoorziening in de keten werk en inkomen. Lang gingen de bij het CWI genoteerde gegevens nog op papier naar UWV en GSD om daar handmatig in hun bedrijfssystemen te worden ingevoerd.
Voor sociale diensten volgt nu een jaar, waarin ze, via het Inlichtingebureau als ‘sectorloket’, op Sonar aansluiten. Het socialedienstsysteem van Centric is na pilots in Harderwijk en Groningen als eerste geschikt bevonden voor die operatie. Begin volgend jaar moet GetronicsPinkroccade (pilot in Druten) volgen en later ook Planconsult (Oldambt). De nu gefaciliteerde gegevensuitwisseling zorgt bij grotere gemeenten wel voor nieuwe wensen, blijkt in Groningen. Die gemeente is nu met Centric in gesprek over interne routering van CWI-berichten. De uitrol naar sociale diensten wordt ondersteund door het Coördinatiepunt ICT Gemeenten. Munneke voorziet een forse gemeentelijke inspanning, omdat ook aanpassing van werkprocessen nodig is.

Ambities
CWI’s andere ketenpartner, UWV, zal de efficiencyvoordelen voorlopig beperkt ervaren. "De ICT is klaar en werkt voor alle berichten. Maar aan UWV-kant nog niet voor de WW-aanvraag. Dat is het grootste deel." Oorzaak: UWV heeft nog vijf systemen van evenzovele organisaties, waaruit het is voorgekomen. "Er is een enorme slag nodig." Volgens Munneke is daarvoor ‘nog geen planning’.
CWI zelf kan met Sonar zijn ambities rond elektronische dienstverlening realiseren. Via een website kan men zich al aanmelden als werkzoekende en voor een WW-uitkering, waarbij de authenticiteit bewaakt wordt met behulp van DigiD en gegevens automatisch bij de juiste vestiging terechtkomen. Aanvragen van WWB-uitkeringen (Wet werk en bijstand, uitgevoerd door de sociale dienst) kan zo nog niet. De hoeveelheid intakegegevens is daarvoor te groot. "We moeten met gemeenten in de slag om het WWB-bericht kleiner te maken, dan kan de aanvraag ook makkelijker via Internet." Sonar maakt ook het digitaal klantdossier mogelijk en de ‘omgekeerde intake’, waarbij al bekende gegevens worden voorgelegd om die te checken en aan te vullen.

Fiasco
Met Sonar komt een eind aan het PGI-systeem, dat CWI’s rechtsvoorganger, Arbeidsvoorziening Nederland, vijftien jaar terug in gebruik nam. Een eerdere vervangingspoging werd een fiasco. Dit Angoraproject, nooit tot afronding gekomen, heeft Arbeidsvoorziening negentig miljoen euro gekost. Sonar moest dan ook een modelproject worden, met strenge richtlijnen en controles. Maatwerk was alleen additioneel toegestaan en niet om standaardsoftware aan te passen. Verantwoordelijk lid van de Raad van Bestuur Cor Franke zei begin 2003 in dit blad dat daar de ‘doodstraf’ op stond. Inmiddels moet hij gratie hebben verleend, want volgens Munneke was er niet helemaal aan te ontkomen. "Voor de gebruikersacceptatie hebben we toch wat moeten afwijken. Ik denk dat hoogstens twintig procent maatwerk is." Bedoeling was ook de functionaliteit gedurende de bouw te bevriezen, maar ook dat ging niet. "Bij het begin van de uitrol doet het wat het moet doen, maar later krijg je geen acceptatie meer op functionaliteit. Veranderende regelgeving of het beschikbaar komen van e-intake maakt aanpassing dan toch nodig. We hebben tijdens de implementatie drie, vier releases gehad."

Rooie koppen
Sonar is een half jaar later klaar dan gepland. Gezien het ‘fixed price/fixed date’-contract moet dat tot boetes hebben geleid. Inderdaad, bevestigt Munneke. "We zijn er tevreden over dat we die strakke contractbepalingen hebben opgenomen, maar we hebben er ook veel last van gehad. Want als je als opdrachtgever scherp inzet, krijg je dat ook terug. Dan zijn de specificaties volgens de opdrachtnemer ineens niet helder." Munneke verheelt niet dat CWI en Ordina wel ‘met rooie koppen tegenover elkaar’ hebben gestaan. Ordina heeft boetes betaald. Met de performanceperikelen heeft het ‘zeker aan de overschrijding bijgedragen’. Maar ook CWI heeft steken laten vallen. "We zijn over de aanbestedingsprijs heengegaan." Die bedroeg ongeveer 7 miljoen euro. In totaal heeft het Sonarprogramma, inclusief meerwerk, implementatie en opleiding, 25 miljoen euro gekost.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!