Loopbaan

Carriere
Studeren

Constante druk om bij te blijven eist zijn tol

Een derde van IT’ers overweegt weleens om te stoppen.

13 februari 2020

Een derde van IT’ers overweegt weleens om te stoppen.

Als IT’er word je geacht je kennis constant up-to-date te houden. Maar lang niet alle IT’ers trekken dat. Maar liefst een derde van de IT’ers (32%) heeft weleens overwogen het vakgebied te verlaten vanwege constant aanwezige druk. Dat blijkt uit het opleidingenonderzoek van AG Connect.

In de IT wordt van je verwacht dat je altijd up-to-date bent met je kennis. De technologische wereld verandert immers snel, en de benodigde vaardigheden, vereiste kennis en verwachtingen van werkgevers daarmee ook. In het opleidingenonderzoek van AG Connect, waaraan 1.299 mensen meededen, geeft een groot deel van de IT’ers (59%) dan ook aan dat ze in 2020 hun IT-kennis zowel verder willen verdiepen als verbreden. Slechts 5% wil zijn IT-kennis dit jaar niet verder verdiepen of verbreden.

Maar de constante druk om bij te blijven kan een IT’er ook te veel worden. Een derde van de IT’ers zegt in het opleidingsonderzoek van AG Connect zelfs soms te overwegen de IT te verlaten. Dat geldt niet alleen voor IT-specialisten zoals architecten, ontwikkelaars en beheerders (32%), maar ook voor IT-professionals zoals consultants en adviseurs (31%), en IT-managers (30%).

Er is zelfs een groep die regelmatig overweegt de IT te verlaten vanwege de druk om up-to-date te blijven. Dit is met name het geval bij IT-managers, waar 7% aangeeft dit regelmatig te overwegen. Onder IT-specialisten is dat 6%, bij IT-professionals 4%. In alle drie de groepen zegt 1% de IT al te hebben verlaten.

“Net als voor alle andere beroepsgroepen geldt voor IT’ers: ‘In het verleden behaalde kennis en ervaring bieden geen garantie voor de toekomst.’ Gelet op de schaal en het tempo waarop veranderingen zich binnen het IT-vakgebied voordoen, is de noodzaak tot permanente ontwikkeling voor IT’ers nog hoger”, legt Hans van der Spek van Berenschot uit. “Nieuwe technologieën doen hun intrede en de inhoud van functies kan als gevolg van digitalisering veranderen, waardoor er andere vaardigheden gevraagd of belangrijker worden.”

grafiek 1: Overweeg je weleens de IT uit te gaan vanwege de permanente druk om bij te blijven?

IT'ers die overwegen de IT te verlaten

Bijblijven is lastig

Niet alleen hebben IT’ers te maken met een constante druk om hun kennis up-to-date te houden, het blijkt ook lastig om bij te blijven. Hoewel 83% van de respondenten in het afgelopen jaar een opleiding, training of cursus heeft gevolgd, geeft de helft van de respondenten aan iets meer tijd te moeten besteden aan opleidingen om up-to-date te blijven. 19% zegt hier zelfs veel meer tijd aan te moeten besteden.

Mocht het niet lukken om bij te blijven, dan kan dat flinke gevolgen hebben. In de Salary Survey 2019 van AG Connect en Berenschot werd een gebrek aan opleidingen en certificeringen het meest genoemd als oorzaak voor de verslechtering van de arbeidsmarktpositie van IT’ers. De respondenten in dat onderzoek gaven dan ook aan dat de druk om constant bij te blijven met professionele kennis en competenties iets is waar ze vaak van wakker liggen.

Het is dus belangrijk om wel opleidingen, trainingen en cursussen te volgen, en het merendeel doet dat ook. Het gros van de IT’ers die in 2019 een opleiding volgden (80%), deed dat om hun IT-vakkennis te vergroten. Nog eens 27% volgde een cursus of training om zachte vaardigheden of competenties verder te ontwikkelen. Een kwart volgde tot slot een cursus om kennis op een ander gebied van IT te verbreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een managementtraining.

grafiek 2: Heb je in de afgelopen 12 maanden een opleiding, training of cursus gevolgd binnen jouw vakgebied? Meerdere antwoorden mogelijk.

Heb je in de afgelopen 12 maanden een opleiding, training of cursus gevolgd binnen jouw vakgebied? Meerdere antwoorden mogelijk.

Veel vrijheid in keuzes

Welke opleiding een IT’er uiteindelijk volgt, is vaak in ieder geval deels aan zichzelf. Maar liefst 42% bepaalde zelf welke opleiding hij of zij volgde; de helft van de respondenten deed dat in samenspraak met de werkgever.

Bovendien krijgen IT’ers veel ondersteuning vanuit de werkgever voor persoonlijke ontwikkeling. 80% zegt hiervoor voldoende of ruim voldoende ondersteuning te krijgen. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van een jaar eerder, toen 40% juist aangaf (volstrekt) onvoldoende steun te krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Ondanks de steun van de werkgever volgt een groot deel van de IT’ers een opleiding of cursus nog wel vaak in zijn eigen tijd. Toch is ook hier een kleine verbetering zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar geeft 39% van de IT’ers aan de meest recent gevolgde cursus in zijn eigen tijd te hebben gedaan, tegenover 43% in 2019.

Tijdgebrek blijft echter een belangrijke reden om geen opleiding of cursus te volgen. Van de mensen die geen opleiding, training of cursus hebben gevolgd in 2019, geeft 38% aan dat te weinig tijd de voornaamste reden hiervoor was. 12% noemde een ontoereikend budget als belangrijkste reden. “Tijd blijkt een groter probleem te zijn dan geld”, constateert ook Van der Spek.

“De valkuil is dat de tijd die je nu niet beschikbaar stelt voor ontwikkeling, niet direct tot problemen leidt, maar een hypotheek trekt op de toekomst. Mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt krijgt de productieve inzet vandaag voorrang boven de inzetbaarheid in 2021.”

grafiek 3: Waarom heb je geen opleiding, training of cursus gevolgd?

Grafiek 3: Waarom heb je geen opleiding, training of cursus gevolgd?

Ruimte voor kennisontwikkeling belangrijk

Dat werkgevers meer steun geven voor persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, aangezien IT’ers veel waarde hechten aan opleidingsmogelijkheden. Driekwart van de respondenten geeft aan dat opleidingsmogelijkheden (heel) belangrijk zijn voor de tevredenheid in het werk. Voor slechts 3% is dit onbelangrijk of heel erg onbelangrijk.

Het overgrote deel van de IT’ers kiest er dan ook voor om meerdere opleidingen, cursussen of trainingen te volgen gedurende een jaar. 40% van de respondenten volgde vorig jaar twee opleidingen, 15% volgde er zelfs meer dan drie. Iets meer dan een kwart (26%) zegt slechts één opleiding te hebben gevolgd in 2019.

Certificaat is belangrijk

IT’ers die een opleiding volgen, vinden een te behalen certificaat vaak in ieder geval in enige mate belangrijk. De meerderheid van de respondenten (64%) geeft aan dat een te behalen certificaat in (hoge) mate een rol speelt bij het kiezen van een opleiding of cursus. En ook werkgevers lijken certificaten belangrijk te vinden. Voor 54% van de werkgevers speelt dit in (hoge) mate een rol bij het kiezen van een opleiding.

René Lap, directeur van opleider Global Knowledge, ziet dan ook een stijging in het aantal examenkandidaten. “In totaal heeft Global Knowledge ruim 20.000 examenkandidaten ontvangen, een stijging van 20%.” Ook Leo Demont, directeur van opleider Computrain, ziet dat steeds meer opleidingen met certificeringspaden en examens werken. “Het is een soort bewijs dat men de kennis eigen heeft gemaakt”, legt hij uit.

Sander Rekveld, productmanager bij Vijfhart IT-opleidingen, beaamt dat. “Aan kunnen tonen dat je bepaalde kennis en kunde hebt wordt steeds belangrijker.” Dat heeft volgens hem twee redenen: aan de ene kant gaan de technische ontwikkelingen erg snel en aan de andere kant zijn er de laatste jaren functies en rollen bijgekomen die er vroeger niet waren.  

Wel benadrukt Demont dat er verschillende soorten examens zijn en dat bij sommige examens alleen theoretische kennis wordt getoetst. Het is dus niet zo dat een examencertificaat altijd betekent dat de ontvanger ook praktisch vaardig en vakkundig is. “Je kunt ook je rijbewijs gehaald hebben en een drama in het verkeer zijn.”

Deelnemers aan het onderzoek konden kans maken op een Coolbluebon ter waarde van €100. Na loting zijn er drie deelnemers geselecteerd. Zij hebben de cadeaubon inmiddels ontvangen.

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (februarinummer, 2020). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.