Management

Juridische zaken

ConflICT: Zorgen om de zorgplicht

4 september 2015

Natuurlijk zijn er ook klanten met een zeer professionele ICT-afdeling die goed op de hoogte zijn van wat allemaal kan en wat niet. Zij zijn toch vaak de uitzonderingen die de ­regel bevestigen.

Juist vanwege die onevenwichtigheid in kennis en kunde wordt in ICT-verhoudingen een zorgplicht aangenomen aan de kant van de leverancier. Van de leverancier wordt op basis van deze zorgplicht vaak een proactieve instelling verwacht. Verwacht wordt dat deze niet alleen een concrete opdracht uitvoert, maar ook actief meedenkt, bijvoorbeeld over de vraag of een bepaalde door de klant verlangde oplossing ook wel daadwerkelijk zal werken binnen het bedrijf van de klant. In het verleden is meerdere malen voorgekomen dat een ICT-leverancier op basis van het schenden van zijn zorgplicht een verwijt gemaakt werd als hij zich te strikt aan de opdracht had gehouden, zonder verder te kijken dan zijn neus lang was. In sommige gevallen leidde dat tot de conclusie dat de leverancier meer had moeten doen om te zorgen dat de dienstverlening aansloot bij de wensen van de klant. Zelfs als die wensen niet in alle opzichten door de klant zelf op tafel waren gelegd.

Bij ontevredenheid over de dienstverlening van de ICT-leverancier komt in discussies dan ook regelmatig de zorgplicht aan de orde. Eerder dit jaar werd het Hof Amsterdam gevraagd om zich te buigen over dit fenomeen. Specifiek had dat betrekking op een geschil dat aanhangig was gemaakt door een bedrijf in de staalindustrie. Dat bedrijf had met zijn leverancier van het computersysteem een overeenkomst ­afgesloten tot onder meer onderhoud, beheer en het verrichten van service. Op enig moment crashte het computersysteem,  hetgeen tot verlies van data leidde.

De discussies spitste zich uiteindelijk toe op de vraag hoe het back-upbeleid luidde, en dan specifiek op wie van de partijen voor de back-ups verantwoordelijk was, wie de back-ups moest maken en hoe deze zouden moeten worden gemaakt. Duidelijk was dat er dagelijks een back-up diende te worden gemaakt. De leverancier gaf in dit verband aan dat hij de ruimte daarvoor op zijn server ter beschikking heeft gesteld. Verder stelde de leverancier onbetwist dat hij het staalbewerkingsbedrijf had uitgelegd hoe een back-up diende te worden gemaakt. Het staalbewerkingsbedrijf was van mening dat op de leverancier de verantwoordelijkheid rustte om zich ervan te vergewissen dat een klant beseft dat de back-up door hem in eigen beheer moet worden gemaakt. Dit op basis van zijn zorgplicht.

Het Hof oordeelde dat de stellingen ten aanzien van de zorgplicht te algemeen zijn om de klant daarin te volgen. Uit de overeenkomst volgt niet dat de leverancier zorg zou moeten dragen voor een back-up van alle volledige bestanden. Er is slechts vast komen te staan dat de leverancier ruimte op zijn eigen server ter beschikking zou stellen. En dat had de leverancier gedaan. Er is onvoldoende toegelicht waarom de leverancier verantwoordelijk zou zijn voor de inhoud van de back-ups en aan de bruikbaarheid daarvan voor de bedrijfsvoering van het staalbewerkingsbedrijf. Een beroep op de algemene zorgplicht die een leverancier heeft, gaat in dat verband niet op.

Voor ICT-leveranciers is deze uitspraak goed nieuws. Weliswaar wordt het bestaan van een zorgplicht aan de kant van de leveranciers wederom bevestigd, maar die zorgplicht houdt geen algemene verplichting in om diensten te verlenen die niet als zodanig in de overeenkomst zijn vastgelegd. Ik kan mij hierbij overigens niet onttrekken aan de conclusie dat in dit geval mogelijk doorslaggevend is geweest voor het Hof dat de leverancier in het verleden uitleg heeft gegeven aan het staalbewerkingsbedrijf hoe dat zelf voor back-ups zorg kon dragen. Als dat niet had plaatsgevonden en als de feiten iets anders hadden gelegen dan zou wellicht de zorgplicht hier ook anders zijn geïnterpreteerd.

De conclusie is dan ook dat de zorgplicht van leveranciers nog zonder meer intact is en haar invulling krijgt door de feitelijke verhoudingen tussen partijen. Het blijft dus opletten, zowel voor leverancier als voor de klant!

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!