CONFLICT: Waar is de uitgang?

11 februari 2011

Er meldde zich recent een directeur van een handelsbedrijf aan mijn bureau. Hij was zeer teleurgesteld over het IT-bedrijf waar hij een samenwerking mee was aangegaan. Met hooggespannen verwachtingen was een outsourcingovereenkomst gesloten met betrekking tot het backofficesysteem van de opdrachtgever. Pas geruime tijd daarna bleek dat partijen niet voorbestemd waren voor elkaar. Het aangeboden systeem voldeed niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Ondanks veel aanpassingen lukte het de IT-leverancier uiteindelijk niet om het systeem echt goed operationeel te krijgen. De opdrachtgever had daarom besloten om de stekker uit de samenwerking te trekken en de overeenkomst te beëindigen in verband met wanprestatie.

Onwillige leverancier
De vervolgvraag was: wat nu? Voor beide partijen was wel duidelijk dat er moest worden overgeschakeld op een ander systeem. Ook was duidelijk dat de IT-leverancier zelf hierbij het beste behulpzaam kon zijn. Ondanks alles waren zijn werknemers immers het beste op de hoogte van het systeem en de relevante informatie. Punt was echter dat de leverancier niet wilde. De leverancier bereidde zich voor op een discussie over de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en op het invorderen door de opdrachtgever van de al betaalde facturen. Onder die omstandigheden had hij weinig behoefte om nog meer uren aan deze account te besteden terwijl van tevoren niet duidelijk was of deze uren wel ooit betaald zouden worden.

Merkwaardig genoeg vermeldde het contract niets over hoe partijen moesten handelen in geval zij uit elkaar zouden gaan. Er stond niets geregeld over een verplichting van de leverancier om alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de overgang naar een ander systeem. Evenmin was vastgelegd wie de kosten zou dragen van de overgangswerkzaamheden en hoe er betaald zou worden. Het contract was afgeleid van een zeer summier concept van de IT-leverancier zelf en was zonder juridische toets door de opdrachtgever getekend.

Meewerken verplicht
In dit soort zaken blijken rechters over het algemeen genegen om opdrachtgevers in bescherming te nemen. In de afgelopen periode zijn meerdere uitspraken gewezen waarin de IT-leverancier verplicht wordt op korte termijn de overgangswerkzaamheden te verrichten. De discussie over de betaling van deze werkzaamheden moet dan maar later worden gevoerd. Onder verwijzing naar deze uitspraken lukte het om de leverancier de noodzakelijke overgangswerkzaamheden te laten verrichten. Hierbij werd overeengekomen dat de daarmee gepaard gaande facturen worden betaald op een separate, geblokkeerde, rekening en dat partijen in een later stadium de discussie zullen aangaan over de vraag aan wie dat geld toekomt. Iedereen blij? Nee. Dat zijn partijen pas als ze definitief van elkaar af zijn. Maar de continuïteit voor de toekomst werd zo wel gewaarborgd.

Deze discussies kunnen voorkomen worden door meteen bij het sluiten van de overeenkomst een goede exitclausule overeen te komen. Men doet er goed aan in een dergelijke clausule niet alleen te regelen dat de leverancier verplicht is bij een exit alle medewerking te verlenen aan het overstappen op een ander IT-systeem. Even belangrijk is om meteen te regelen hoe de kosten hiervan zullen worden berekend en of de opdrachtgever al of niet (schade)posten mag verrekenen met de overgangswerkzaamheden.

Luuk Jonker is partner bij Holla Advocaten en is gespecialiseerd in IT/IP-recht. Holla Advocaten biedt abonnees van Automatisering Gids een gratis intakegesprek en speciale tarieven.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!