Management

Juridische zaken

CONFLict: Reseller of agent?

5 augustus 2011

Het is goed om hier bij aanvang van een partnerschap goed bij stil te staan. Er zit namelijk een groot juridisch verschil tussen een agent en een reseller.

Agent is alleen bemiddelaar
Een agent of vertegenwoordiger bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst, maar hij gaat niet zelf het contract aan. Het contract wordt uiteindelijk tussen u en de klant gesloten. U bent dus zélf aan het contract gebonden en zal daar uitvoering aan moeten geven. Het is ook mogelijk om de agent op uw naam en voor uw rekening de overeenkomst met de klant te laten sluiten.

De agent krijgt voor dit bemiddelen een provisie. Dit kan een vast bedrag zijn, of een percentage van de omzet of prijs die de klant betaalt.

Bij het aangaan van een agentuurovereenkomst dient u echter wel rekening te houden met allerlei wettelijke regels. De meeste regels zijn van dwingend recht. In de overeenkomst opnemen dat deze regels niet gelden, heeft dus geen zin. Zo bent u bijvoorbeeld maandelijks verplicht de agent een provisieoverzicht te verstrekken en heeft de agent het recht om boekenonderzoek uit te voeren. Waar de meeste ondernemers over vallen is de goodwillvergoeding waar de agent recht op heeft als de agentuurovereenkomst wordt beëindigd. De goodwillvergoeding bedraagt maximaal één jaar provisie over het gemiddelde van de laatste vijf jaar.

Reseller contracteert zelf
De reseller sluit zelfstandig contracten met zijn klanten, ook als de support op de software door u wordt geleverd. Dit doet hij op eigen naam en voor eigen rekening. Aangezien de reseller direct de contracten sluit, kunnen klanten niet zomaar bij u terecht met eisen of schadeclaims. Ook loopt u niet direct het debiteurenrisico. De reseller factureert immers de klanten en u alleen de reseller. Dit is een wezenlijk verschil met een agent.

Als u een resellerovereenkomst sluit, bent u niet aan allerlei wettelijke regels gebonden. Wel moet u op een aantal zaken letten bij het opstellen van een dergelijke overeenkomst. Neem bijvoorbeeld bepalingen op over hoe klanten moeten worden aangesloten; wat de reseller daarvoor bij u dient aan te leveren. Hoe wordt de software precies ingekocht? Hoe gaat dat met de licenties? Hoe om te gaan met klachten van klanten over de reseller? Wat is de taakverdeling ten aanzien van de support; mogen klanten u direct bellen? En wie voert de implementatie van de software uit? Zorg bovendien dat uw aansprakelijkheid beperkt is.

Een discussiepunt bij reselling is vaak nog of u klanten mag overnemen als het contract met de reseller wordt opgezegd. Dit is niet standaard: deze klanten zijn immers geen overeenkomst met u aangegaan. Het is daarom verstandig een expliciete bevoegdheid op te nemen in het resellercontract.

Businessplan moet doorslag geven
De keuze tussen een aangaan van een overeenkomst met een reseller of met een agent zult u uiteindelijk zelf moeten maken. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Het hangt erg van uw businessplan af. Indien u kiest voor de reseller, dan kunt u afhankelijk van deze resellers worden. En van een agent komt u weer moeilijker af.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!