Management

Juridische zaken

ConflICT: Onduidelijkheid troef in cookiewet

27 april 2012

De Eerste Kamer heeft zich zeer kritisch getoond over de wijze waarop de nieuwe Europese cookieregels in het Nederlandse wetsvoorstel zijn geïmplementeerd. Hieronder volgt een overzicht van interessante punten in de antwoorden van de minister.

De minister stelt voorop dat het van het ‘allergrootste belang’ is dat binnen de Europese Unie geen interpretatieverschillen over de nieuwe regels bestaan. Vanwege dit belang om interpretatieverschillen te voorkomen, is Nederland zo dicht mogelijk bij de tekst van de richtlijn gebleven, aldus de minister. De argumentatie is echter onjuist. Nederland heeft als enige lidstaat een rechtsvermoeden geïntroduceerd. Hierdoor is de strenge Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing op tracking cookies, tenzij kan worden bewezen dat er geen persoonsgegeven worden verzameld. De richtlijn maakt echter geen onderscheid tussen tracking cookies en andere cookies. Maar vooral: de richtlijn rept niet over een rechtsvermoeden. De introductie van een rechtsvermoeden is daarmee een extra regel, en bovendien een extra belasting, waartoe de richtlijn geenszins aanleiding geeft.

Onzekerheid en onduidelijkheid

De minister stelt verder dat toezichthouder OPTA terughoudend zal optreden zolang er binnen de EU nog geen consensus is bereikt. Als de consensus eenmaal is bereikt, kan OPTA met beleidsregels een nadere invulling aan de regels geven. Op zichzelf is het goed dat OPTA terughoudend zal handhaven zolang er nog geen consensus is. Het doet echter wel de vraag rijzen wie die duidelijkheid moet geven. Als alle lidstaten op elkaar wachten, dan gebeurt er niets. En dat is jammer, want er is momenteel veel onzekerheid en onduidelijkheid. De minister benadrukt voorts dat de huidige browsers niet geschikt zijn om de vereiste toestemming te geven voor het gebruik van cookies.

Opvallend is dat hij verwacht dat uiteindelijk wel via de browser toestemming kan worden gegeven en verkregen. De minister spreekt daarbij expliciet uit dat hij een voorkeur heeft voor de browseroplossing. Dit vergroot niet alleen het gebruiksgemak, maar leidt ook tot kostenbesparing.

Ook voor digitale televisie

Tot nog toe was ook nog niet duidelijk of de nieuwe cookieregels ook zouden gaan gelden voor digitale televisie. De minister maakt dat nu duidelijk. Wanneer kijkgedrag wordt gevolgd door informatie die is vastgelegd op randapparatuur, zoals een digitale decoder, uit te lezen dan zijn de cookieregels gewoon van toepassing.

Veel marktpartijen zagen een oplossing in device fingerprinting. Zij dachten - of hoopten - met gebruik van deze technologie niet aan de strenge cookieregels te hoeven voldoen. Die hoop is vervlogen. De wet is niet alleen van toepassing op het plaatsen van gegevens (cookies) op de eindapparatuur van gebruikers, maar ook op het uitlezen van gegevens die al aanwezig zijn in de eindapparatuur. En dat is precies wat device fingerprinting doet. Een praktisch probleem is wel dat de gebruiker, anders dan bij cookies, niet kan controleren of hij wordt gevolgd door middel van device fingerprinting. De wet zal op dit punt dus heel moeilijk zijn te handhaven.

Bewijsrisico

Tenslotte, met betrekking tot de bewijslast en het rechtsvermoeden schept de minister helaas geen duidelijkheid. De minister gaat er onder andere aan voorbij dat een rechtsvermoeden een bewijslast met zich meebrengt: de plaatser van de cookie zal moeten bewijzen dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. Het is een last die een risico neerlegt bij de plaatser van een cookie: als hij niet kan bewijzen dat er geen persoonsgegevens worden verzameld, moet hij aan de strenge Wbp voldoen. Deze bewijslast - en daarmee bewijsrisico - is uniek en geldt niet in de andere Europese lidstaten. Zelfs de Wet Bescherming Persoonsgegevens kent een dergelijke bewijslast niet. Daarmee is het Nederlandse wetsvoorstel voor cookies wel degelijk aanzienlijk meer belastend dan dat de Europese richtlijn voorschrijft. Op 8 mei aanstaande zal het wetsvoorstel in de Eerste Kamer plenair worden behandeld.
Fingers crossed …

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!