Management

Juridische zaken

ConflICT: Een internetprotocol geeft houvast

13 april 2012

U dient als werkgever uw werknemers te informeren over hoe en wanneer het internetverkeer gemonitord wordt. Dit gebeurt meestal door invoering van een internetprotocol. Hierin worden algemene regels gegeven over wat wel en niet mag met de bedrijfs-pc, e-mail, internetverbinding en (mobiele) telefoon.

Een protocol mag privégebruik van IT-faciliteiten niet volledig verbieden, maar mag er wel (redelijke) grenzen aan stellen. Vaak wordt de formulering ‘mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden’ gehanteerd. De situaties waarin u gericht mag kijken of deze grenzen worden overschreden, moeten expliciet worden genoemd. Zo kan meelezen van e-mail gerechtvaardigd zijn als er klachten komen over beledigende mails of spam.

Concrete aanwijzingen

Persoonsgericht monitoren mag alleen bij concrete aanwijzingen dat een persoon iets fout doet. Zo kunt u bijvoorbeeld in het internetprotocol vastleggen dat als uit het maandelijks dataverkeerrapport blijkt dat er zeer overmatig wordt gedownload, uw bedrijf persoonsgericht mag kijken wie daarvoor verantwoordelijk is en die persoon daarop mag aanspreken. Een waarschuwing vooraf dat er te veel gedownload is en dat men per komende maandag gaat controleren, is dan wel op zijn plaats.

Als u een bedrijf met meer dan vijftig medewerkers heeft, bent u wettelijk verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Eén van de taken van de OR is toezien op de privacy van medewerkers. Omdat een internetprotocol over privacygevoelige zaken gaat, is instemming van de OR verplicht bij het invoeren van zo’n protocol. Los daarvan moet het protocol natuurlijk altijd aan alle medewerkers beschikbaar worden gesteld.

Modelgedragscode

Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen opgesteld. Dit protocol gaat uit van het standpunt dat privégebruik van elektronische communicatiemiddelen in zekere mate toegestaan is, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en mits wordt voldaan aan de overige voorwaarden van deze modelgedragscode. Uitgaan van deze modelcode is zeer aan te bevelen voor bedrijven die eigen gedragscodes of reglementen willen ontwikkelen.

Sancties

Wanneer u regels stelt via het internetprotocol kunt u sancties verbinden aan het overtreden van deze regels. De betreffende sanctie dient wel noodzakelijk en gepast te zijn bij de ongewenste situatie. Iemand direct ontslaan is meestal geen gepaste maatregel bij overtreding van het protocol. Zeker voor werknemers met een goede staat van dienst zou een eenmalige overtreding geen ontslag, laat staan op staande voet, tot gevolg moeten hebben. Een waarschuwing of berisping is dan meer op zijn plaats.

Gaat de werknemer daarna verder met hetzelfde gedrag, dan behoort ontslag wel tot de mogelijkheden. Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter vooral kijkt naar de schade die de werknemer aanrichtte en in hoeverre het invloed had op het werk.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!