Innovatie & Strategie

Procesmanagement
Politie

Communicatie COR en CIO politie moet veel beter

Veel te weinig overleg en communicatie bij ICT-project politie

De politie peilt verwachtingen burgers met het Mobile Media Lab © Politie
6 november 2017

Veel te weinig overleg en communicatie bij ICT-project politie

De communicatie tussen de COR en de CIO van de politie moet veel beter om de ICT bij de politie verder op orde te brengen. Dat constateert Gartner in het vertrouwelijke rapport ‘Boedelopmaak Aanvalsprogramma’ dat het onderzoeksbureau in opdracht van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie heeft samengesteld.

Hoewel er de afgelopen jaren flinke stappen zijn gemaakt, werken veel systemen die behulpzaam moeten zijn bij de opsporing nog altijd niet goed. De COR heeft Gartner laten onderzoeken hoe de voortgang is van het zogeheten Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (AVP) om de ICT op orde te brengen. Dit is in 2011 gestart. Het onderzoek moet inzicht geven in de stappen die nog gemaakt moeten worden hiervoor en in de middelen die hiervoor nog nodig zijn.

Gartner concludeert dat met het AVP “bestaande afstand is ingelopen” en dat het programma bijgedragen heeft aan het verder stabiliseren van de dienstverlening, vergeleken met de situatie in 2011. Het zou nu een mooi uitgangspunt vormen voor verdere innovatie.

Gartner stelt echter wel vast dat de COR en de CIO beter met elkaar moeten gaan communiceren. Zo zijn er werkafspraken gemaakt die beide partijen beter hadden moeten naleven. Doorgevoerde wijzigingen hadden ook veel beter gecommuniceerd moeten worden. Gartner dringt daarom aan op frequenter overleg en betere “invulling aan de eerdere werkafspraken.”

De uitdaging ligt volgens Gartner niet zozeer bij het in beheer nemen en door ontwikkelen van de technische infrastructuur “maar bij het laten landen en continueren van vernieuwing binnen de staande ICT-organisatie”. Gartner heeft ook geen aanwijzingen gevonden dat de politie hiervoor niet de juiste competenties in huis zou hebben.

Extra geld

Uit het onderzoek blijkt verder dat een aantal belangrijke systemen voor de bedrijfsvoering van de politie nu wel redelijk op orde is, maar dat systemen voor de operatie, handhaving en opsporing dat nog altijd niet zijn. Daarvoor is in elk geval extra geld nodig.

Rob den Besten, voorzitter van de COR, wijst er op dat twee derde van het zogeheten Operationeel Politieplatform (OPP) nog gerealiseerd worden. Dat zou over 3 tot 4 jaar klaar moeten zijn, maar dat vindt Den Besten te lang duren. “Op veel plaatsen in het korps worstelen collega’s nog met achterhaalde digitale mogelijkheden. Zolang je bij de politie bijvoorbeeld nog geen filmpjes kan kijken op het netwerk, laat staan een website als Youtube bezoeken, dan lopen we nog ver achter.”

Volgens Gartner is nog zeker 52,5 miljoen euro meer nodig dan was voorzien voor de verdere uitvoering van het AVP. De COR hoopt op aandacht van de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer. “De samenleving en de politie staan voor grote uitdagingen als het gaat om de taken van de politie. Dat mag niet gefrustreerd worden door tekortschietende ICT. In het regeerakkoord zie ik onvoldoende ruimte voor de honderden miljoenen die de komende jaren noodzakelijk zijn voor vernieuwing van de ICT. Dan denk ik aan onderwerpen als bodycams, een plaatsbepalingssysteen en het vernieuwen van de meldkamers. En dat we die zaken goed regelen dat kan je toch niet echt een luxe noemen

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.