Beheer

Cloud
Cloud adoptie

Cloud-adoptie bij IT-leveranciers in Nederland

Vrijwel elk IT-bedrijf heeft een cloud-gerelateerd portfolio. Cloud is het nieuwe normaal.

Cloud © Shutterstock ShineCrazy
2 december 2021

Vrijwel elk IT-bedrijf heeft een cloud-gerelateerd portfolio. Cloud is het nieuwe normaal.

De omslag in de cloud-adoptie is gemaakt met de opkomst van de IaaS aanbieders. Het begon met de snelle opkomst van lokale spelers, gevolgd door de groei van de public cloud-providers op de Nederlandse markt. Het vervangen van exchange servers door clouddiensten van Microsoft en Google, de overgang van traditionele telefonie naar cloud-gebaseerde communicatiediensten en de aanwas van SaaS completeerde het cloud-aanbod.

De ICT-dienstverleners die de verschillende functionaliteiten aanbieden en integreren, bieden naast clouddiensten vrijwel allemaal waar nodig ook een hybride model aan. ISV’s hebben hun bestaande applicaties omgebouwd naar een online variant. Nieuwe ontwikkelingen in apps en platformen worden inmiddels standaard in de cloud gebouwd. De cloud gaat verder dan de infrastructuur: ook het cloud betaalmodel, betalen naar gebruik, wordt steeds vaker toegepast, evenals het ontwikkelen van (nieuwe) software in een multi tennant-omgeving. Dit betekent dat de functionaliteit grotendeels standaard is. Waar dit niet past wordt maatwerk geboden. Ook hier worden vaak waar mogelijk cloud methodieken toegepast.

Cloud aanbieders hebben als uitdaging zich te onderscheiden met aanvullende diensten op een steeds meer standaard cloud productportfolio.

Rol van ICT aanbieders met een focus op de cloud

Rol van ICT-aanbieders met een focus op de cloud

Van de 1635 geanalyseerde ICT-aanbieders met een focus op de cloud, valt het grootste deel onder de noemer reseller of ICT dienstverlener. Onder deze categorie vallen ook System Integrators, VAR’s en MSP’s. Zij integreren componenten van diverse leveranciers tot een oplossing voor de eindgebruiker. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van componenten uit de cloud. Denk hierbij aan infrastructuur (van lokale IaaS aanbieders, AWS of Microsoft Azure) en Office toepassingen als Microsoft 365 en Google Apps. ISV’s (software vendoren) maken eveneens veel gebruik van de cloud voor hun toepassingen. Hierin komen vooral app- en platformontwikkelaars sterk naar voren.

Portfolio opbouw cloud-aanbieders

Portfolio opbouw cloud-aanbieders

Resellers (ICT-dienstverleners) kennen een breed opgebouwd portfolio van cloudgerelateerde diensten, waarbij communicatiediensten een belangrijke plek innemen. ‘Nieuwe’ onderwerpen als artificial intelligence (AI), machine learning (ML), intenet of things (IoT) en blockchain zijn aan het portfolio toegevoegd. Bij consultants nemen analytics en Big Data een belangrijke plaats in. De consultants hebben een breed en gebalanceerd portfolio.

Solutionfocus van cloud-aanbieders

Solutionfocus van cloud aanbieders

De cloud-aanbieders bieden in grote aantallen VoIP-diensten aan. Met name bij de resellers is dit veruit de meest aangeboden oplossing, gevolgd door security en mobility oplossingen. Big Data wordt veel door consultants aangeboden.

Per solution is er een duidelijk verschil in de rol van de aanbieder. Artificial intelligence (AI) en Big Data wordt vooral door consultants aangeboden. Resellers (ICT dienstverleners hebben een breed pakket dat onder meer bestaat uit VoIP, security en mobility oplossingen.

Verticale specialisatie van cloud-aanbieders

Verticale specialisaties van cloud aanbieders

De zorgsector heeft veruit de meeste aandacht van ICT aanbieders met cloudfocus, gevolgd door de overheid en de (maak)industrie. Laag scoort de specifieke aandacht op de hightech, telecom en energiesector. Dit is te verklaren doordat deze segmenten veel software-ontwikkeling inhouse uitvoeren of als maatwerk laten ontwikkelen.

Software-specialisaties van cloud-aanbieders

Software specialisaties van cloud aanbieders

ISV’s met cloudfocus richten zich met name op financiële software. De gaming industrie is eveneens goed vertegenwoordigd.

Outsourcing van infrastructuur in Nederland

Partner Navigator heeft voor deze analyse de aanbiederskant binnen de ICT sector geanalyseerd en hierbij gebruik gemaakt van de Partner Navigator database. In de analyse zijn de gegevens van 1635 ICT bedrijven meegenomen met een focus op cloud.

MAGAZINE AG CONNECT

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (novembernummer 2021). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.