CIO’s houden in 2010 de hand op de knip

19 maart 2010

Software is – met een aandeel van ruim 30 procent van het hele budget – een behoorlijke kostenpost, die daardoor ook in het middelpunt van de belangstelling staat als het om bezuinigen gaat. Voordat ze een bestelling voor nieuwe software mogen plaatsen, zullen ze eerst een uitgebreide verantwoording moeten schrijven; met een nauwkeurige voorspelling van de besparingen die mogelijk zijn en de verdiensten die van de nieuwe software te verwachten zijn.

De CIO’s hebben één belangrijke taak dit jaar: het besparen van kosten. Van de ondervraagden gaf 87 procent aan dat deze taak belangrijk of zeer belangrijk is. Die laatste kwalificatie werd zelfs door 60 procent gegeven. Bij een eerder onderzoek, een jaar geleden, gaf 75 procent aan dat besparingen van belang waren, waarbij maar 42 procent de aanduiding ‘zeer belangrijk’ gebruikte.

De CIO zal het komende jaar moeten proberen die verlaging van de kosten te combineren met een verhoging van de snelheid waarmee de bedrijfsprocessen worden uitgevoerd. Die twee kunnen met elkaar op gespannen voet staan, als blijkt dat voor de versnelling meer software nodig is.

Als derde belangrijke punt vermeldden de ondervraagden het leveren van steun aan groeiplannen van hun bedrijf. Maar of dat inderdaad een belangrijk topic is, moet de tijd leren. Veel bedrijven hebben gezien de crisis hun groeiplannen toch even in de ijskast gezet.

Punt nummer vier, aangedragen door 76 procent van de deelnemers aan het onderzoek, zet veel meer zoden aan de dijk. Hier gaat het om de verbetering van de onderlinge communicatie van toepassingen, anders gezegd: de integratie van die toepassingen. Als gegevens sneller van de ene naar de andere afdeling geleid kunnen worden, heeft dat tevens een positief effect op de snelheid van het bedrijfsproces, dus dan worden twee vliegen in één klap geslagen.

Detectivewerk zal ook een taak van de CIO worden. Ze zullen moeten kijken welke applicaties in bezit zijn en welk gebruik daarvan wordt gemaakt. Pakketten die nauwelijks gebruikt worden, zullen de deur uit moeten. “We moeten letten op verspilling en softwarematig afval, en dat moet opgeruimd worden”, aldus een van de deelnemers aan het onderzoek. Grote ondernemingen zijn op dit punt een stuk feller dan het midden- en kleinbedrijf, omdat bij de eerste groep meer verdiend kan worden.

Forrester heeft een aantal hulpmiddelen ontwikkeld als steun in de rug voor de CIO. Zo is er de Total Economic Impact (TEI)-methode. Dit is een rekenmodel waarmee snel de effecten van de aanschaf van bepaalde software berekend kunnen worden. Verschillende pakketten of suites kunnen met elkaar worden vergeleken.

Ook heeft het bureau de in de afgelopen jaren vergaarde kennis opgenomen in een soort database, aan de hand waarvan investeringen gerangschikt kunnen worden op prioriteit. Het geheel wordt aangeboden onder de naam Technology Investment Matrix. De inhoud is afgeleid uit onderzoeken die sinds 2003 zijn gehouden onder ruim honderd grote bedrijven.

Een puntje waar de CIO’s zich maar weinig om zullen bekommeren in 2010 is duurzaamheid, zowel van systemen als personeel. Maar 34 procent geeft aan dat het ondersteunen van ‘groene plannen’ een taak voor de CIO is. Het gaat dan om het terugdringen van de CO2-uitstoot en daarmee het reduceren van de energieconsumptie. Bij het personeel gaat het om het kweken van gezonde werkomstandigheden, door ergonomische werkplekken en door software die de mensen af en toe verplicht om rust te nemen om RSI-klachten te voorkomen. Als de CIO deze taken niet hoeft te verrichten, is het de vraag wie dat dan wel moet doen. De kans bestaat dat helemaal niemand zich bekommert om de werknemers en de manier waarop zij dat werk moeten doen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!