Innovatie & Strategie

Branche
stijging

CBS: digitale economie floreert

ICT en de Nederlandse economie jagen elkaar aan, komt naar voren uit metingen door het CBS.

© CC0 Pixabay Geralt
20 december 2006

Sinds 2004 zijn de investeringen van ICT-bedrijven gestegen. Het aantal vacatures per 1000 banen was in de ICT-sector eind 2005 tweemaal zo hoog als in de rest van de economie. Vergeleken met andere landen doet het Nederlandse MKB het goed op ICT-gebied. Dit zijn enkele conclusies uit de vandaag verschenen CBS-publicatie 'De digitale economie 2006'.

Vanaf 2004 zijn de investeringen van ICT-bedrijven gestegen. Ook de productie en de toegevoegde waarde in de sector namen toe. De ICT-sector profiteerde duidelijk van het aantrekken van de economie. Het herstel wordt voor het overgrote deel gedragen door de dienstensector. Met de echte technologiebedrijven gaat het minder goed. De investeringen in bijvoorbeeld computers stijgen weliswaar sterk, maar het overgrote deel van de in Nederland gebruikte ICT-goederen wordt ingevoerd. De ICT-bestedingen van bedrijven, huishoudens en overheid in Nederland liggen internationaal gezien op een hoog niveau. In 2005 bedroegen de totale Nederlandse ICT-bestedingen 7,6 procent van het bruto binnenlands product. 

Het aantal vacatures per 1000 banen was in de ICT-sector eind 2005 tweemaal zo hoog als in de rest van de economie. In de ICT-sector waren per 1000 banen 42 vacatures, tegen 21 in de gehele economie. Het aantal werkzame ICT-ers in is sinds 1997 met meer dan 50 procent toegenomen. Internationaal gezien werken er in Nederland relatief veel ICT-ers. 

De Nederlandse gemeenten bieden steeds meer diensten elektronisch aan. Eind 2005 was 54 procent van de overheidsdiensten voor burgers elektronisch beschikbaar, voor bedrijven lag dit percentage op 56. De waardering van de overheidswebsites door bezoekers blijft echter achter bij de traditionele balie. Zo gaf een kwart van de bezoekers een overheidswebsite een onvoldoende. Met name de manier van zoeken en de volledigheid van de informatie laat volgens de bezoekers nog te wensen over. Internationaal gezien doet Nederland het gemiddeld met betrekking tot het aanbod van elektronische overheidsdiensten. Nederland scoort wel relatief hoog bij het gebruik ervan. 

Andere conclusie in het CBS-rapport luiden: 

 De globalisering heeft grote invloed op de ICT-sector. Met name China ontwikkelt zich in hoog tempo tot een speler van wereldformaat. In 2004 was dit land de grootste exporteur van ICT-goederen ter wereld. Tussen 2000 en 2004 verviervoudigde de Chinese export van ICT-goederen. Het gaat hierbij vooral om computers en randapparatuur, maar ook de export van telecommunicatieapparatuur groeit snel. 

 Het gebruik van internet en breedband door Nederlandse huishoudens en bedrijven ligt internationaal gezien hoog. Nederland staat binnen de Europese Unie bovenaan wat betreft het aandeel huishoudens met internet en breedband. Qua breedbandgebruik bij bedrijven stond Nederland eind 2004 van de benchmarklanden op de derde plaats, achter Finland en Denemarken. 

 Nederland doet het goed op het gebied van ICT-patenten. In Nederland heeft bijna de helft van de aangevraagde Europese patenten betrekking op ICT. Het aandeel patenten dat betrekking heeft op ICT is in Finland het hoogst, Nederland staat binnen de Europese Unie op de tweede plaats. Nederlandse bedrijven vragen relatief veel patenten aan in verhouding tot de uitgaven aan R&D.

 Steeds meer mensen gebruiken internet. Daarbij neemt ook de verscheidenheid van het internetgebruik steeds verder toe. Daarbij is er een duidelijk verband zichtbaar tussen de diversiteit van het internetgebruik en de leeftijd; Hoe ouder, hoe minder veelzijdig het internetgebruik. 

 In 2005 had tweederde van de bedrijven een orderverwerkingssysteem. Van deze bedrijven had ruim 90 procent dit systeem gekoppeld met een ander intern automatiseringssysteem. De koppeling met een factureringssysteem kwam het meest voor. Opvallend is dat deze percentages tussen 2003 en 2005 nauwelijks zijn gestegen. Bedrijven lijken een verdergaande koppeling van interne automatiseringssystemen niet te zien als een middel om de efficiëntie te verhogen. (Rolf Zaal)

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!