Development

Software-ontwikkeling
afwijzen

Business en IT'ers moeten niks van elkaar hebben

Mensen uit 'de business' vinden het in grote meerderheid niet nodig dat een IT'er 'de business' begrijpt.

© CC0 - Pixabay PaliGraficas
23 april 2020

Mensen uit 'de business' vinden het in grote meerderheid niet nodig dat een IT'er 'de business' begrijpt.

Een goede communicatie en kennisuitwisseling tussen IT en business zijn belangrijke uitgangspunten van moderne ontwikkelmethoden, het streven naar efficiënte projecten en uiteindelijk trajecten die waardevolle software opleveren. Toch blijkt dat geen breedgedragen opvatting.

Slechts 9,4 procent van de business professionals die deelnamen aan het onderzoek het noodzakelijk vindt dat ontwikkelaars de behoeften vanuit de business begrijpt. Van de IT'ers vindt 11,4 procent dit een belangrijke vaardigheid, zo blijkt uit onderzoek dat Mendix heeft laten uitvoeren.

Iets meer dan de helft van de business professionals vindt dat het IT team verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van software. Hoewel dus maar weinig business-professionals menen dat IT'ers kennis behoeven te hebben van hun vakgebied, verwacht een vergelijkbaar percentage dat de IT'ers hen helpen met behulp van applicaties hun werk te vergemakkelijken.

Soft skills ontbreken maar
lijken ook niet belangrijk

Wanneer er gevraagd wordt naar de eisen die aan software-ontwikkelaars gesteld moeten worden, komen zowel IT'ers als business-professionals vooral met technische vaardigheden op de proppen. Slechts 16 procent van de respondenten vindt ‘gevoel hebben voor een goede gebruikerservaring’ een belangrijke eigenschap voor een developer. 24 procent van de business professionals beoordeelt ontwikkelaars als ‘communicatief’. En ook 24 procent van de ondervraagde business professionals beschrijft ontwikkelaars als ‘goed in samenwerken’.

Bedrijven die serieus bezig zijn met digitale transformatie, moeten ervoor zorgen dat hun business units en IT-teams een eenheid vormen”, vindt Hans de Visser, vice president Product Management bij Mendix. "We leven niet langer in een wereld waar projecten aan het development team worden overgedragen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het business team moet actief betrokken zijn bij de totstandkoming van de app, en het development team moet zeer goed weten wat de behoeften van de business zijn, wat de strategie is en welke voorkeuren de eindgebruiker heeft."

Lees meer over
Lees meer over Development OP AG Intelligence
3
Reacties
Atilla Vigh 24 april 2020 12:27

De term "business" is ook een door de IT-wereld verzonnen groep. Ik zat ooit in een managementvergadering waarbij steeds een IT-er riep dat "de Business dit, en de Business dat"......waarop een financieel directeur de goede man vroeg "wie is de business?".....de IT-er antwoordde resoluut "ja, jullie natuurlijk!".....waarop de financieel directeur antwoorde, nou hij bent misschien verantwoordelijk voor IT-er maar ik voor de financiën, en wijzend naar een collega, "hij is verantwoordelijk voor alle primaire operationele processen"....
Een organisatie bestaat uit een landschap van "Producten en Diensten", "Processen en organisatie" en "Middelen". Een van die middelen is ICT. Nu is het wel zo dat veel van deze landschapslagen zo ernstig verweven met elkaar zijn, dat het een vak is geworden om daar chocola van te maken.
Het blijkt nog steeds zo te zijn dat leidinggevende denken dat zij verandertrajecten inhoudelijk vorm moeten geven. Daar trek ik zelf de grens. Het onderscheidend vermogen tussen het draaiende houden van de staande organisatie en de dynamiek in de verander organisatie is dermate groot, dat het op zijn zachts gezegd kul is te beweren dat je dat er wel even bij kan doen. Daarom mislukken veel projecten (of ze nu wel of geen grote I component hebben).
Mijn stelling is dat verandertrajecten door professionals moet worden uitgevoerd, die met name in staat zijn multidisciplinaire analyses te kunnen doen op functioneel en technisch vlak. De vorm waarin je dat doet maakt niet: waterval of agile, dat heeft meer met de cadans en de specifieke eigenschappen van je verandering te maken. De eindgebruikers en leidinggevenden van de afdelingen waarop de verandering eventueel betrekking heeft, bepalen de randvoorwaarden en business drivers. de vormgeving en inrichting van de verandering is echt specialistenwerk.
Overigens rechtstreekste vertaalslagen van probleemstelling naar technologie, geloof ik niet zo in. Vraagarticulatie, probleemanalyse en vertaling op alle niveaus van beschouwing is maatgevend voor het succes van veel verandertrajecten.

peter@isoc.nl 24 april 2020 12:17

Een Amerikaans onderzoek.
"both business and IT professionals place a low priority on the need for developers to understand business needs" en "a pressing need for greater cross-functional collaboration between the business and IT sides of the enterprise, and for sharper focus on the user experience".

Niet onbegrijpelijk en voor Amerikaanse begrippen niet geheel onjuist.
Ook niet onbegrijpelijk dat men daar veel bericht over faalprojecten. Ondanks PMBoK

Nico Viergever 23 april 2020 17:32

Alleen al het feit dat IT-ers zo hardnekkig de bizarre term "business" gebruikt, laat zien dat er een grote kloof is.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.