Loopbaan

Juridische zaken
ontslag

Boze bazen ­kosten geld

Het sluitstuk van het ontslagrecht

© Shutterstock Paul Craft
28 oktober 2021

Afgelopen jaar was er veel aandacht voor diverse rechtszaken in hoog opgelopen geschillen tussen IT-bedrijf Centric en een aantal directeuren. Door de ernstig verstoorde verhoudingen stond de beëindiging van hun arbeidsovereenkomsten niet meer ter discussie. Wel de ontslagvergoedingen waarop de werknemers aanspraak konden maken.

Sinds 1 juli 2015 is het Nederlandse ontslagrecht vereenvoudigd en heeft een werknemer na een geldig ontslag in beginsel aanspraak op een transitievergoeding ter hoogte van 1/3 (vast) maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van een jaar salaris of € 84.000,- bruto. Dat geldt in bijna alle gevallen, hooguit vervalt recht op een transitievergoeding als  de arbeidsovereenkomst wordt gestopt als gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of -nalaten van de werknemer, behalve wanneer dit redelijkerwijs onaanvaardbaar zou zijn. Dit kwam terug in een van de Centric-zaken. Daarin had een werkneemster geen aanspraak op een transitievergoeding, omdat ze zelf ernstig verwijtbaar had gehandeld, middels eigenrichting. Ondanks haar lange dienstverband vond het hof dit niet een onacceptabele uitkomst.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!