Boodschap van ICT-sec tor haalde begroting 2011 niet

24 september 2010

Dat maakt deze troonrede voor de ICT-sector teleurstellend. In het ICT~Manifest 2010-2014 scheef brancheorganisatie ICT~Office dat de besparingen de komende jaren niet worden gehaald zonder ICT. Maar het pleidooi van de brancheorganisatie om met ICT de doelstellingen van dit demissionaire kabinet te realiseren, heeft zijn doel niet bereikt. Ook de rol van ICT als aanjager van innovatie, werkgelegenheid en groei in bijna alle sectoren van de economie, wordt onvoldoende onderkent.

ICT~Office is blij dat het kabinet ervoor kiest het budget voor de innovatiesubsidie van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) met 170 miljoen euro te verhogen, boven op de 63 miljoen euro die al was voorzien. De handreiking van de branchevereniging om in te zetten op het uitbesteden van de overheids-ICT aan het bedrijfsleven is niet gehonoreerd, blijkt uit de begrotingen van de departementen. “De overheid kan door uitbesteding de complexiteit en de kosten van haar ICT-dienstverlening beter beheersen”, zegt ICT~Office. Tegelijk kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven minimaal op hetzelfde niveau blijven, waarbij de kosten niet hoger zijn dan bij zelf doen. ICT~Office zal de Tweede Kamer vragen in de behandeling van de Begroting 2011 de mogelijkheid van het uitbesteden van dienstverlening te betrekken bij haar discussie over het verminderen van het aantal ambtenaren.

Ook andere suggesties in het ICT~Manifest haalden het niet. Zoals het vergroten van de e-vaardigheden van de beroepsbevolking, ‘digitale’ achterstandsgroepen helpen de aansluiting te vinden en de arbeidsproductiviteit met ICT te verhogen. Het efficiënter gebruikmaken van bestaande infrastructuur door gebruik van slimme technologie, fiscale stimulering thuiswerken en herinvoering van het pc-privéproject werden niet in de kabinetsplannen opgenomen.

Toch heeft de regering innovatie met ICT voor de komende moeilijke jaren niet geheel stilgelegd. Nictiz, het Nationaal ICT Instituut in de Zorg, krijgt de komende vijf jaar elk jaar ruim 28 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Datzelfde ministerie stelt volgend jaar 15,1 miljard euro beschikbaar voor ICT-projecten in de zorg en in 2012 zelfs 20,8 miljoen euro. Het programma Kleinschalig Wonen met Domotica (KWmD) heeft ook in 2011 een half miljoen euro te besteden. Het ministerie van Onderwijs start een experiment dat de arbeidsproductiviteit van mbo-scholen moet verhogen door de inzet van ICT en slimme organisatie (De Netwerkschool). Het ministerie van Economisch Zaken verwacht dat boven op de twintig lopende projecten in het Small Business Innovation Research Programma, er komend jaar meer projecten bij gaan komen. In 2011 valt ook het besluit over welke onderdelen van het COMMIT ICT-onderzoeksprogramma in aanmerking komen voor subsidie van maximaal 50 miljoen euro.

De mogelijkheden van het demissionaire kabinet waren natuurlijk beperkt. De vraag is nu of de ICT-boodschap bij het komende kabinet zal aankomen.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!