Boeken

3 juli 2009

Soort zoekt soort op LinkedIn

Nogal wat mensen weigeren pertinent deel te nemen aan sociale internetnetwerken van het type Facebook, Hyves of LinkedIn. Zouden dat dezelfde types zijn die ook nu nog niet aan de mobiele telefoon willen? Volgens Geoffrey Moore, auteur van het Silicon Valley-cultboek ‘Crossing the Chasm’ zijn dat zogenaamde ‘laggards’. In het Nederlands: ‘achterblijvers’, ook weleens ‘druiloren’ genoemd. Deze ‘futloze figuren’, ook bekend als ‘slome duikelaars’, vrezen dat de al te moderne fratsen, voor deelname waaraan ze te pas en te onpas uitgenodigd worden, te veel van hun duurzame tijd zal kosten. ‘Ik word gek van deze tijd!’ Ze hebben overschot van gelijk, die ‘laatkomers’. Ze menen ook nog, deze ‘treuzelaars’, dat deelname inhoudt dat je meewerkt aan een schrikbarende devaluatie van het begrip ‘vriendschap’. Op Facebook beschikt de Belgische journalist J.H. over 481 ‘vrienden’. De Nederlandse schrijver G.K. kan bogen op een bestand van 494 vrienden. Maar dat gelooft toch werkelijk niemand dat één iemand om en nabij de 500 persoonlijke vriendschapsrelaties kan onderhouden? Twee, drie goede vrienden in dit leven zouden ruimschoots moeten volstaan.

Maar het begrip vriend op Facebook of de zogenaamde ‘connection’ op LinkedIn heeft een heel andere betekenis dan de betekenis die Van Dale er van oudsher aan vastknoopt, met name ‘iemand aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur is gebonden’. Bovendien gaat het onderhouden van virtuele vriendschapsrelaties via Facebook aanzienlijk makkelijker dan in ‘first life’. Dat is het: nadat het netwerk zich grotendeels uitgekristalliseerd heeft, is het slechts een kwestie van eenvoudig onderhoud om er de voordelen van te kunnen plukken. Dat neemt niet weg dat het niet moeilijk is om de nadelen op te sommen van deelname aan deze of gene netwerksite. Is het even gemakkelijk om ook de voordelen in het vizier te krijgen?

De netwerkgoeroe Jan Vermeiren, auteur van het boek ‘Hoe LinkedIn nu echt gebruiken’, besteedt in het eerste deel van zijn boek nogal wat aandacht aan de waarde en voordelen van netwerken. Ook laat hij een interessant overzicht van problemen de revue passeren, voordat hij overgaat tot een exposé van wat de fundamentele principes van netwerken zijn. Voor al diegenen die het niet zo begrepen hebben op netwerken is dat een bijzonder verhelderende uiteenzetting. Vermeiren heeft zijn boek geschreven met het oogmerk antwoord te krijgen op de vraag wat LinkedIn de ‘professional’ te bieden heeft. Hoe LinkedIn te gebruiken als hefboom voor baan of zaak. In dit boek zijn termen als ‘personal brand’ en ‘online reputatie’ geen lichtzinnige begrippen. Veel aandacht gaat uit naar de ‘Groups’ van LinkedIn: ‘[…] sinds de introductie van de Discussions (in Groups) begint LinkedIn te veranderen in een echte community waarin mensen elkaar kunnen helpen en hulp van elkaar ontvangen’, schrijft Vermeiren. Zijns inziens verhoogt dit de marktwaarde van het digitale trapveldje dat LinkedIn is. Het blijft in elk geval het advies van de auteur dat je maar beter kunt beginnen werken aan een netwerk voordat je het, bijvoorbeeld om redenen van noodlot (ontslag), echt nodig hebt. Dit boek geeft duidelijke antwoorden op ‘ter zake’ doende vragen. Heel nuttig dus. Eerder dit jaar haalde de Engelstalige editie van dit boek een nummer 1-notering op Amazon.com in de rubriek ‘sales & selling. Een ‘light’ versie van het boek in pdf-formaat is verkrijgbaar via deze link: http://www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com.

 • auteur Jan Vermeiren
 • titel Hoe LinkedIn nu echt gebruiken, 188 pagina’s
 • uitgeverij Jan Vermeiren
 • ISBN 978 90 81188 60 9
 • prijs € 19,95


Doorzoekbare Rolodex

Facebook, het sociale netwerk voor ‘vrienden’, gedraagt zich, net als LinkedIn overigens, als een soort van doorzoekbare Rolodex. Het is goed mogelijk om er vergeten vrienden en kennissen mee terug te vinden. Op voorwaarde dat zij zelf ook een account hebben op Facebook. Die kans is niet gering met ruim 150 miljoen deelnemers. Maar misschien is het belangrijkste voordeel van Facebook wel dat gebruikers op een niet-opdringerige manier onderling foto’s kunnen uitwisselen. Dat is dan dat.

Facebook, het sociale netwerk voor ‘vrienden’, gedraagt zich, net als LinkedIn overigens, als een soort van doorzoekbare Rolodex. Het is goed mogelijk om er vergeten vrienden en kennissen mee terug te vinden. Op voorwaarde dat zij zelf ook een account hebben op Facebook. Die kans is niet gering met ruim 150 miljoen deelnemers. Maar misschien is het belangrijkste voordeel van Facebook wel dat gebruikers op een niet-opdringerige manier onderling foto’s kunnen uitwisselen. Dat is dan dat.

Hebben we ook behoefte aan een ‘how to’-boek van schoon aan de haak 270 pagina’s? Dat zou toch niet nodig mogen zijn. En het is in principe ook helemaal niet nodig, anders dan in het geval van LinkedIn dat in hoofdzaak voor professionele doeleinden gebruikt wordt. In voorkomend geval kun je ook maar beter professioneel voor de dag komen. Onderhavig boek over Facebook wordt in de ondertitel ‘The Missing Manual’ genoemd. Het boek maakt deel uit van een reeks die zo heet. Deze reeks is opgezet door de New York Times-columnist David Pogue. Hij probeert langszij de populaire dummiesreeks geld te genereren. Dat doet hij helemaal niet slecht. Integendeel. Toch blijft de vraag knorren of een heus boek over Facebook wel nodig was. Kon dat niet met een handzaam pamfletje?

 • auteur E.A. Vander Veer
 • titel Facebook, the Missing Manual, 268 pagina’s
 • uitgeverij Pogue Press (O’Reilly)
 • ISBN 978 0 596 51769 4
 • prijs € 14,00

11-talig ICT-woordenboek

Van Dale Uitgevers (voorheen Van Dale Lexicografie) is actiever dan ooit. De huidige productportfolio is enorm uitgebreid in vergelijking met pakweg tien jaar geleden. Interessant voor deze rubriek is de uitbreiding online. Gebruikers kunnen tijdelijk een proefabonnement nemen op een aantal belangrijke titels. Daarna geldt een abonnementsprijs van 4 euro per maand voor bijvoorbeeld het woordenboek ‘Online professioneel Nederlands’. Zonder meer billijk. Nog interessanter voor lezers van deze rubriek is het bestaan van het Elektronisch 11-talig Woordenboek, waarvan verschillende varianten bestaan. De gedrukte edities uit 2007 zijn niet meer leverbaar. Ons interesseert vooral het ‘11-talig woordenboek ICT’. Dat is – voor de goede orde – een vertaalwoordenboek en dus geen verklarend woordenboek. Wie in dit woordenboek de betekenis van het begrip ‘proxy server’ wil opzoeken, komt per definitie bedrogen uit. Wel komt hij te weten welk woord de Britten, Fransen, Italianen, Spanjaarden, Portugezen, Zweden, Polen, Tsjechen en Hongaren ervoor gebruiken. Het antwoord luidt overigens dat ze allemaal hetzelfde woord gebruiken, met uitzondering van de Fransen. Maar die gebruiken dan ook geen computer maar een ‘ordinateur’. Vertaalwoordenboeken maken de communicatie tussen verschillende taalgemeenschappen makkelijker. Dat is hun primaire nut. Het 11-talig woordenboek ICT van Van Dale Uitgevers kwijt zich desgewenst uitstekend van zijn taak.

 • titel Van Dale Elektronisch 11-talig woordenboek
 • uitgeverij Van Dale Uitgevers
 • prijs € 49,95
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

 • Direct toegang tot AGConnect.nl
 • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
 • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!