Innovatie & Strategie

Procesmanagement
haven Rotterdam

Blockchain-proef Rotterdamse haven start in januari

Belangrijke stap in de digitalisering van het proces

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Appie Verschoor
22 oktober 2018

Belangrijke stap in de digitalisering van het proces

In de Rotterdamse haven begint een proef met blockchain-technologie rond de aanvoer en overslag van containers. De test die het havenbedrijf aanvangt met ABN AMRO en Samsung gaat begin volgend jaar van start. Het Rotterdamse havenbedrijf kondigde vorig jaar al aan werk te maken van de technologie.

Volgens het havenbedrijf zijn bij een containertransport van China naar Rotterdam nu gemiddeld 28 partijen betrokken. Het afhandelen van betalingen, administratie en het fysieke vervoer van containers gebeurt momenteel vrijwel volstrekt gescheiden van elkaar. Verder wordt nog heel veel gebruikgemaakt van papieren documenten.

Het uiteindelijke doel is om alle stromen binnen de keten te bundelen en papier in de ban te doen. De technologie moet ook zorgen voor lagere kosten. Paul Smits, chief financial officer van het Havenbedrijf Rotterdam: "Het transporteren, volgen en financieren van goederen en diensten moet even makkelijk worden als het online bestellen van een boek."

Verschillende blockchains gaan
interactie aan

Het havenbedrijf heeft voor het onderzoek naar de toepassingen van blockchaintechnologie het BlockLab opgezet. Deze organisatie gaat de proef begeleiden. De pilot betreft multi-modaal transport van een container van een fabriek in Azië naar een locatie in Nederland. In eerste instantie wordt de pilot door de drie partijen uitgevoerd, maar staat het samenwerkingsverband daarna open voor andere partijen om aan te sluiten. De resultaten komen naar verwachting in februari 2019 beschikbaar.

Blockchain is een decentrale opslagmethode van data die voor alle partijen in de keten tegelijkertijd toegankelijk is. De open structuur van blockchain zorgt ervoor dat transacties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Volgens Sanghun Lee, President van Samsung SDS EU/CIS biedt blockchain biedt alle partijen in een logistieke keten de mogelijkheid om, door middel van gevalideerde data en zonder centrale leiding, de activiteiten te laten coördineren. Digitalisering zorgt hierbij voor automatisering, wat een ultra efficiënte logistieke keten mogelijk maakt.

Bijzonder aan het project is dat voor het eerst verschillende blockchains met elkaar interacties aangaan. Dat gebeurt via een overkoepelende ‘notary’ die de volledig losstaande blockchains in Korea en Nederland met elkaar verbindt.

 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.