Loopbaan

Carriere
werkdruk

Bijna een derde IT’ers werkt regelmatig over

Krappe arbeidsmarkt leidt tot steeds meer overwerk.

© CC0 Pixabay
7 augustus 2018

Krappe arbeidsmarkt leidt tot steeds meer overwerk.

De snel groeiende economie en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt dwingen IT’ers op het werk een stap extra te zetten. Maar liefst 31,1% van het IT-personeel in ons land werkt regelmatig over.

Vooral mensen met een vast dienstverband werken regelmatig over, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gaf in 2013, toen de economie zich voorzichtig ging herstellen van de recessie en de werkloosheid nog hoog was, 64% van de werknemers op soms of regelmatig over te werken, over 2017 was dat toegenomen tot bijna 66%. De groep werknemers die zeggen regelmatig over te werken groeide van 27,8% naar 29,4%. In de IT is dat dus zelfs 31,1%.

Verschillen tussen flex en vast

Mensen in vaste dienst werken veel vaker over dan werknemers met een flexibel contract. Dat heeft met name te maken met het kostenplaatje: flexpersoneel rekent vaak af per gewerkt uur, terwijl mensen in vaste dienst lang niet altijd vergoed of gecompenseerd worden voor hun extra inspanning. Dat geldt ook voor IT’ers, bleek onlangs uit gegevens van de Salary Survey 2018, het jaarlijkse beloningsonderzoek van AG Connect en Berenschot. Gevraagd naar welke arbeidsvoorwaarde IT’ers verbeterd willen zien dit jaar of welke arbeidsvoorwaarde zij missen, werd opvallend vaak betaald overwerken genoemd.

“Overwerken is officieel niet mogelijk of het moet gecompenseerd worden door minder te werken op andere dagen. Ik zou dit het liefst gewoon uitbetaald krijgen”, reageert een IT’er in vaste loondienst die deelnam aan ons salarisonderzoek. Een andere respondent is het hiermee eens en pleit daarnaast voor een toeslag voor werken in het weekend. Uit onderzoek van Farsight Security onder 360 bezoekers van Infosecurity Europe bleek vorig jaar dat ruim de helft van de IT-beveiligers regelmatig moet overwerken in het weekend. De werktijden in IT-security zijn sowieso niet standaard van 9 tot 5. Zeker 29 procent werkt 10 uur per dag, bleek uit hetzelfde onderzoek. 51 procent heeft daardoor al meerdere keren belangrijke privé-afspraken moeten afzeggen.

Werkdruk is hoog

AG Connect en Berenschot hebben de respondenten van de Salary Survey 2018 ook gevraagd hoe zij de werkdruk ervaren. Meer dan de helft van de ondervraagde IT’ers vindt de werkdruk (te) hoog.  

Volgens veel respondenten is de werkdruk zo hoog omdat er veel vacatures open staan waar geen geschikte kandidaten voor kunnen worden gevonden. “Mijn collega's hebben onvoldoende vakkennis en vaardigheden, waardoor er meer op mijn bordje komt”, reageert een van hen. Een andere IT’er klaagt dat de balans tussen ervaren en junior collega’s in zijn team steeds meer verstoord wordt. Weer een ander vertelt dat de onderbezetting op zijn afdeling ‘bewust’ is ‘in verband met de noodzakelijke verbetering van de kosten/batenratio’.

Management krijgt vaak de schuld

Maar er is ook een aanzienlijk deel dat met en beschuldigende vinger wijst naar het management als het gaat om de hoge werkdruk. “Er is hier gebrek aan respect, en te weinig waardering voor de werknemers vanuit het management”, klaagt een IT’er. Een ander reageert: “Er is op mijn werk gebrek aan goede prioriteitsstelling bij het hoger management, waardoor de werkdruk te hoog is.” Een enkeling trekt zelf het boetekleed aan: “De werkdruk is erg hoog, maar het is mijn eigen keuze om betrokken te willen zijn bij veel verschillende initiatieven.”

Uit de cijfers van CBS blijkt dat managers het vaakst overwerken. Er heerst vaak de veronderstelling dat overwerk bij hun baan hoort. Bij deze groep is in ieder geval weinig invloed van de conjunctuur te bespeuren, want zowel in 2013 als vorig jaar gaf iets meer dan 56% van de managers aan regelmatig over te werken.

Daarnaast is vooral in de ICT, bij de commerciële beroepen, de technische beroepen en de transport de groei van het overwerk terug te zien. Ook in de dienstverlening, zoals in de horeca en de schoonmakers, neemt het overwerk toe, maar wel vanaf een laag niveau. Met 18,4% regelmatig overwerk is het de sector waar het meest secuur op de klok wordt gekeken.

Vooral hoogopgeleide parttimers werken over

Deeltijdarbeid blijkt zeker geen garantie dat er niet overgewerkt hoeft te worden. Want één op de vijf deeltijders doet eraan. Opvallend is de zeer sterke relatie met de mate van opleiding. Van de laag opgeleide beroepsbevolking werkt slechts 18,2% regelmatig over, bij de groep middelbaar is dat 26,5%, terwijl de score met 40% voor de hoog opgeleiden veruit het hoogst is.

Uit recent onderzoek van Willis Towers Watson, waarin zo’n 1000 Nederlandse werknemers zijn gevraagd naar hun mening ten opzichte van hun gezondheid, blijkt dat millennials twee keer vaker stress ervaren dan oudere werknemers. Bovendien leed ruim een kwart (27%) van de millennials de afgelopen twee jaar aan zware stress, angsten of depressies. Generatie X (18%) en de babyboomers (12%) hebben hier minder vaak last van.

 

Millennials zoeken vaker hulp

Aan de andere kant komt uit het onderzoek naar voren dat millennials makkelijker kunnen praten over hun stressgerelateerde problemen. Vier op de tien millennials zoekt in geval van stress steun bij vrienden, familieleden of collega’s. Bij Generatie X (27%) en de babyboomers (20%) ligt dit percentage een stuk lager. Drie op de tien millennials (30%) geven aan bij hun leidinggevende aan te kloppen in geval van stress. Bij Generatie X ligt dit percentage slechts op de helft (15%) en bij babyboomers nog lager (12%). Daarnaast geeft bijna de helft van de millennials (43%) aan dat ze externe hulp zullen zoeken, van bijvoorbeeld een arts, tegenover 30 procent van Generatie X en 25 procent van de babyboomers.  

“De bewustwording rondom het thema stress op het werk neemt gelukkig toe, en steeds meer werkgevers ondernemen actie om deze problematiek aan te pakken”, zegt Lex Moerings, Head of Health & Benefits Benelux bij Willis Towers Watson. “Aangezien het ontstaan van stress verschillende oorzaken heeft, zullen ook de ondersteuningsbehoeften verschillen. Millennials spreken vaak makkelijk over hun problemen en reageren daardoor wellicht ook beter op begeleiding of therapie. De beste aanpak van mentale problemen dient daarom een breed pakket initiatieven te omvatten, van eenvoudig bewegingsplan tot en met medische behandeling.”

Vrije tijd of winkeltherapie?

Medewerkers kunnen op verschillende manieren omgaan met hun hoge stressgevoelens. Ruim een derde van de millennials (37%) leeft zich uit in hun vrije tijd om stress te bestrijden en 45 procent trakteert zichzelf op winkeltherapie. Generatie X (24%) en de babyboomers (14%) leven zich veel minder vaak uit in hun vrije tijd om hun stress tegen te gaan. Ook is winkeltherapie bij zowel Generatie X (14%) als de babyboomers (12%) een stuk minder gebruikelijk.  

 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.