Management

Analytics
pipeline

Big data moet olie- en gasindustrie uit slop helpen

Midden-Oosten begint behalve de bodem in toenemende mate ook z'n databestanden te exploreren.

pipeline © CC0 Public Domain toblin
23 november 2016

Midden-Oosten begint behalve de bodem in toenemende mate ook z'n databestanden te exploreren.

Alle klimaatafspraken ten spijt is olie nog steeds een van de belangrijkste handelsprodcuten ter wereld. Maar de olie- en gasindustrie staat wel onder druk; de marktwaarde van olie neemt de laatste jaren af en de kosten van winning stijgen.

Daar komt nog bij dat vraag- en prijsniveaus prijzen wereldwijd onstabiel zijn. Veel bedrijven zoeken dan ook vooral naar interne mogelijkheden om kosten te reduceren en winsten te verhogen. Een van de richtingen waarop veel organisaties is het verbeteren van het datamanagement en inzet van bigdata-technologie. Dat stelt NetApp, een bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen voor complex en grootschalig datamanagent. NetApp gaat er van uit dat, nu  vorderingen in instrumentatie, procesautomatisering en samenwerkingeen alsmaar toenemende hoeveelheid data genereren, de datavolumes in deze industrie jaarlijks met een factor vijf zullen toenemen. Het bedrijf haalt onder meer IDC aan, dat voorspelt dat de hoeveelheid bruikbare data in de gas- en olie industrie zal toenemen van 52 exabytes vandaag   naar 888 exabytes in 2020.

In de olie- en gassector hebben bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende soorten data om zo tot inzichten te komen die van toegevoegde waarde zijn voor de beleidsmaker. De data kan van verschillende bronnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan materiaal monitoring, onderhoud dossiers, seismologische archieven, weerpatronen en productie informatie. Door een hefboomeffect toe te passen op de data wordt het gebruikelijke proces om nieuwe bronnen te vinden gestroomlijnd, terwijl daar normaal veel materiaal, personeel en logistiek voor nodig is. Een op data gebaseerd systeem leidt dus tot kostenreductie en een efficiëntere inzet van werkkrachten. Data en data-analyses zullen volgens NetApp ook bijdragen aan het effectiever monitoren van pijpleidingen en apparatuur. 

Subpar productiezones

Big data is ook nuttig bij de dagelijkse productie en operationele activiteiten: Zodra een onderneming is uitgerust met informatie waarmee toekomstige prestaties kunnen worden berekend of subpar productiezones geïdentificeerd, kan deze onderneming zijn hulpmiddelen daar inzetten waar de productiviteit optimaal benut wordt. 

Datadiensten maken het volgens NetApp tevens mogelijk activiteiten uit te voeren die voorheen niet mogelijk waren. Als voorbeelden noemt het bedrijf  visualisatie op afstand via de cloud, en snelle communicatie tussen het boorplatform en experts op een andere locatie. Dit bevordert de veiligheid, snelheid en precisie van de beslissingen: "Dit specialisten in staat om de subsurface data te analyseren en datasets te gebruiken die leiden tot een betere besluitvoering op het gebied van boren en exploratie. Volgens het McKinsey Global Institute is er in 2015 een geschatte hoeveelheid van $168 miljard besteed aan mobile solutions, waarvan $8 miljard uitging naar applicaties voor de olie- en gasindustrie. De investering betaalde zich uit voor de olie- en gasindustrie: kostenbesparingen stegen met 63% en de productiviteit nam met 51% toe".

Trager dan Europa

Het implementeren van Big Data is verloopt volgens NetApp in het Midden-Oosten nog wel trager dan in Europa of de Verenigde Staten, maar: "het gebruik groeit en bedrijven worden zich er steeds meer van bewust dat ze gebruik moeten maken van data als ze hun concurrentievoordeel willen behouden. (...) Wanneer Big Data op de juiste manier wordt ingezet kan het voor bedrijven die actief zijn op het gebied van olie en gas positieve gevolgen hebben zoals lagere kosten, gestroomlijnde acties en effectieve inzet van de werknemers. Deze voordelen leiden uiteindelijk tot lange termijn groei en helpen bedrijven concurrerend te zijn". 

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.