BI-consultants zitten goed in aarzelende markt

1 juli 2011

Terwijl de vraag naar echt ingrijpende IT-projecten nog steeds op een laag pitje staat, blijken veel bedrijven wel te willen sleutelen aan hun tactische en strategisch besluitvorming. In een recent onderzoek van IBM bleek maar liefst 83 procent van de bevraagde CIO’s wereldwijd business intelligence (BI) en business analytics als topprioriteit aan te merken. Veel bedrijven willen een meer solide verbinding tussen strategische doelen, plannen en budgetten. Een ander onderzoek, van Oracle, laat zien dat 82 procent van de managers geen compleet beeld meent te hebben van bedrijfsprestaties per businessunit. De managers besteden meer dan een derde van hun tijd aan het doorspitten van spreadsheets met gegevens die gemiddeld vier maanden oud zijn. Zelfs als de informatie wel in het bedrijf aanwezig is, ervaart 87 procent van de businessmanagers dat deze onvoldoende wordt gedeeld, zo concludeerde Oracle onlangs uit een rondvraag. Hoewel datzelfde onderzoek ook uitwijst dat het in de Benelux verhoudingsgewijs wat minder belabberd is gesteld met de ondersteuning van het management, staat business intelligence ook hier bij veel organisaties hoog op de agenda.

Enig bellen en mailen wijst uit dat veel van de grote IT-dienstverleners zich al warmlopen voor projecten op dit gebied. Zo blijken ze vrijwel allemaal op zoek naar meer ervaren IT-professionals die behalve de technologie ook grip hebben op de specifieke materiekennis en de denkwereld van het management. “Er is voldoende BI-kennis in de markt aanwezig. De uitdaging is om deze zo te organiseren dat deze kennis tot zijn recht komt en inzichten oplevert waaruit concurrentievoordeel ontstaat. Dat kan door het bestaande beter te doen dan de concurrentie of door de zaken anders aan te pakken. Hiervoor zul je BI-kennis – die voornamelijk data- en techniekgericht is – moeten samenbrengen met proceskennis en met een senior management dat BI en analytics hoog op de agenda heeft staan”, legt Emile Kramers uit. Kramers is bij Accentures Lead Business Intelligence & Data Management.

Volgens Kramers staat BI al jaren boven aan het lijstje van de IT-manager, “en met goede reden. De huidige ontwikkelingen in BI worden gedreven door de spanning tussen enerzijds meer (mondiale) concurrentie, meer data en een hoger tempo van veranderingen en anderzijds een onzekere economie, niet of marginaal groeiende IT-budgetten en versnippering van de aanwezige BI-expertise.”

Met omstreeks 250 BI-consultants is Accenture in Nederland een van de grotere aanbieders van BI-kennis en -vaardigheden. Mede door ‘groeithema’s’ als analytics en BI-as-a-service heeft het bedrijf op dit moment nog wel de nodige ruimte voor extra ervaren consultants. Accenture signaleert dat veel klanten ervoor kiezen hun bestaande BI zowel beter te organiseren als beter te benutten. Dat leidt voornamelijk tot een toename van zowel het aantal MDM- (masterdatamanagement) en BICC- (Business Intelligence Competency Centers)-projecten (beter organiseren) als van het aantal performance management- en analyticsprojecten (meten en gebruiken van verworven inzicht).

Gecertificeerde consultants
Ook Accentures concullega Logica ziet veel mogelijkheden voor inzet van zijn BI-consultants. Opvallend daarbij is dat het daar beslist niet uitsluitend gaat om expliciet als BI gelabelde projecten. “Het is juist de overlap tussen techniek en business waar projecten slagen of falen. Onze businesscase om in BI-kennis en -vaardigheden te investeren, is er dan ook in gelegen dat we juist op dat punt waarde willen toevoegen voor onze opdrachtgevers”, legt practicemanager ECM bij Logica Jo Schiprowski uit. De investering waar hij op doelt zit onder meer in het verzorgen van een tiental maandelijkse lesdagen (middag plus avond) en het betalen van de examenkosten voor consultants, die daarmee worden voorbereid op het behalen van het CBIP-certificaat. Het CBIP-certificaat wordt sinds enkele jaren uitgegeven door het Amerikaanse The Data Warehousing Institute (TDWI), dat claimt hier de enige tool- en leverancieronafhankelijke kwaliteitswaarborg op het gebied van business intelligence en datawarehousing te bieden.

Logica stoomde nog onlangs voor de tweede keer een groepje medior en senior BI-consultants klaar voor het CBIP-examen en heeft alweer een groep van ongeveer vijftien deelnemers op stapel staan. In Nederland beschikt het bedrijf over een pool van tweehonderd BI-consultants. Zo’n vijftig van deze consultants zouden een CBIP-certificaat op hun naam hebben, wat relatief veel is. Accenture bijvoorbeeld noemt op dit punt geen concreet aantal maar wekt de indruk het al heel wat te vinden als zijn consultants naast de nodige praktijkervaring zich theoretisch hebben onderlegd door lezing van het boek ‘Competing on Analytics’ van Tom Davenport en Jeanne Harris. Volgens Emile Kramer geldt dat werk algemeen als ‘de bijbel’ op het gebied van analytics.

Al jaren strategisch
Ook Atos Origin benadrukt in zijn analyse van de markt voor BI-advies de toenemende verwevenheid van BI en ERP. Als gevolg van overnames van een aantal grote BI-spelers door ERP-leveranciers (Oracle, SAP, IBM) krijgt Atos steeds meer vraag naar BI-consultants met kennis van de onderliggende ERP-systemen en de daarmee ondersteunde bedrijfsprocessen.Deze leveranciers bieden weliswaar out-of-the-boxoplossingen’ aan, maar “als je hierin een wijziging wil doorvoeren heb je de voorgaande kennis nodig”, licht algemeen directeur Nederland Rob Pols toe.

Atos Origin definieerde BI begin jaren negentig al als ‘een strategisch onderdeel van de portfolio’. Het bedrijf heeft in Nederland zo rond de 200 BI-adviseurs in de running, verdeeld over de verschillende BI-platformen/-technologieën. Omstreeks 65 van hen houden zich bezig met zaken als technologieselectie, inrichtingsvraagstukken en de organisatorische aspecten rondom het gebruik van BI en performance management. De rest is gespecialiseerd in implementatie naar een of meerdere technologieën, waaronder SAP, IBM, Microsoft, Oracle, Informatica en SAS.

Technologisch veelzijdig
Ordina leidt sinds een jaar of vijf zijn eigen BI-specialisten op. De betreffende medewerkers volgen gedurende twee maanden een interne opleiding. Daarna werken ze twee jaar onder begeleiding van een ervaren BI-consultant als trainee op projecten bij klanten van Ordina. Het bedrijf geeft op op dit moment over 140 BI-consultants te beschikken. Dit zijn zowel BI-businessconsultants als technologiespecifieke BI-mensen (SAP, Oracle, IBM/Cognos, Microsoft, opensourcepakket Jaspersoft en MicroStrategy). Opmerkelijk is dat Ordina ernaar streeft dat zijn BI-consultants meerdere technologieën beheersen. Dat lijkt men belangrijker te vinden dan de CBIP-certificering. Daarover merkt het bedrijf op dat sommigen van hun consultants erover beschikken maar dat er niet mee wordt geschermd, “aangezien het voor ons nog weinig meerwaarde biedt in de markt.”

IBM Nederland laat op onze vragen weten dat er geen specifieke informatie op landenniveau mag worden prijsgegeven. BI is er onderdeel van de ‘business analytics and optimization’-strategie, waarin het bedrijf de afgelopen vijf jaar SEnD via 25 bedrijfsovernames SEnD omstreeks 14 miljard dollar investeerde. Wereldwijd heeft IBM zo’n achtduizend BI-consultants in dienst. Als we aannemen dat die naar rato van de totale personele bezetting zijn verdeeld over de diverse landenorganisaties, zou dat neerkomen op zo’n stuk of negentig voor Nederland.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!